Amžinų amžina Lietuva!

VASARIO 16 MINEJIMAS DUSETOSE 2014 Alvydo Stausko fotografijaDSC_6827Vasario 16 – osios diena – visai ne žiemiška, smelkiama įkyraus lietaus, kuriame lyg vilties ir džiaugsmo pažadai plazdeno trispalvės. Tačiau jaukiuose Dusetų kultūros namuose, kur susirinkę miestelio gyventojai šventė Lietuvos gimimo dieną, tvyrojo šilta ir šventiška atmosfera.

Šventės vedėjai Justina ir Augustas pakvietė visus kartu sugiedoti Lietuvos Respublikos himną. Tokią dieną jis skambėjo ypač darniai. Po to tylos minute buvo pagerbtas lygiai prieš tris metus Amžinybėn iškeliavęs mūsų mylimas dainius Justinas Marcinkevičius. Vėliau renginio metu dar ne kartą buvo deklamuojamos ir dainuojamos jo eilės.

Iškilmes pradėjęs Zarasų tarybos administracijos direktorius Ramūnas Keršys perdavė linkėjimus nuo Zarasų mero Arvydo Steponavičiaus bei visos administracijos. Dusetų seniūno pavaduotojas Raimondas Parakevičius, pasveikinęs susirinkusiuosius, gražiu žodžiu prisiminė 1918m. valstybės kūrėjus, kurie matė laisvos Lietuvos ateitį vakaruose, bet jų troškimas išsipildė tik po gero pusšimčio metų. Taip pat prasmingus sveikinimus išsakė Dusetų  Šaulių kuopos vadas Alvydas Šeikus, palinkėję gerus darbus tėvynės labui pradėti nuo savęs, ir Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, palinkėjęs visiems Dievo palaimos.

Koncertą pradėjo Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos moksleiviai ir Margarita Simonaitytė, paruošę muzikinę – literatūrinę kompoziciją  „Tėvyne, be tavęs tuščias ir beprasmis šis pasaulis“. Jo metu skambėjo Maironio, B.Brazdžionio, Aisčio, Just. Marcinkevičiaus, J. Strielkūno žodžiai, pilni meilės ir atjautos savo kenčiančiam gimtajam kraštui.

Toliau kolektyvai ir atlikėjai keitė vienas kitą. Stebino ir žavėjo mažiausieji vaikų folkloro ansamblio „Sartukas“ šokėjėliai, talentingi duetai Rusnė ir Gabija bei Marija ir Liucija (fortepijonas), Adelė ir Goda, Ieva ir Kęstutė. Pastarųjų originalus pasirodymas sulaukė bene daugiausiai aplodismentų. O šauniąsias Adelę, Rusnę ir Liuciją galime pasveikinti patekus į „Dainų dainelę“ ir palinkėti joms sėkmės.

Akordeono garsais visus kerėjo meno mokyklos auklėtiniai Ignas ir Martynas, o jaunių choras dovanojo keletą skambių dainų.

Koncerto pabaigoje klausėmės Dusetų kultūros centro moterų  choro, moterų ansamblio „Svaja“, Dusetų folkloro ansamblio „Du sietai“ iš širdies traukiamų dainų.

Kultūros namų direktorius Alvydas Stauskas nuoširdžiai padėkojo dalyviams ir koncerto rengėjams – M.Simonaitytei, D. Biliūnaitei, E. Kuzmienei, D.Deinienei, R.Gadliauskienei, G.Baranauskienei, J.Švedui, S.Gudonienei, J.Kaškauskienei. Šie žmonės negailėdami nei laiko, nei jėgų kartu paruošė tikrai įsimintiną ir neeilinę šventę.

O pabaigai – vedančiųjų ištarti žodžiai, lyg palinkėjimas mums visiems: „Tegul vasario 16 – osios dvasia išlieka mumyse daugybę metų, o mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas būna perduodamas iš kartos į kartą. Kad ir kur bebūtume, kad ir ką bedarytume, didžiuokimės būdami tikri Nepriklausomos Lietuvos respublikos piliečiai!“

 

Vilija Visockienė

Nuotraukos: A. Stausko

VASARIO 16 MINEJIMAS DUSETOSE 2014 Alvydo Stausko fotografijaDSC_6782 VASARIO 16 MINEJIMAS DUSETOSE 2014 Alvydo Stausko fotografijaDSC_6878 VASARIO 16 MINEJIMAS DUSETOSE 2014 Alvydo Stausko fotografija DSC_6819 (1) VASARIO 16 MINEJIMAS DUSETOSE 2014 Alvydo Stausko fotografija DSC_6702 VASARIO 16 MINEJIMAS DUSETOSE 2014 Alvydo Stausko fotografija DSC_6744