Dusetiškiai Lietuvos dainų šventėje dainuos

2014 m. liepos 2-6 d. Lietuva švęs jubiliejinę – jau 90- ąją – Dainų šventę, kuriai suteiktas teminis pavadinimas „Čia mano namai“.

Dusetiškiai dainų šventėje

Savo pasirodymus surengs per 37 tūkst. dalyvių. Net tūkstantis iš jų atvyks iš daugiau kaip dešimties užsienio šalių. Be jau žinomų Ansamblių vakaro, Folkloro, Šokių, Dainų dienų, pirmą kartą bus pristatyta Teatro diena. Jos programa bus skirta Kristijonui Donelaičiui.


Lietuvos dainų šventė – svarbiausias šalies kultūros įvykis, jungiantis visas kartas ir visus žmones.
Vasario 22 d. Dusetų meno mokyklos salėje dviems miestelio chorams ne tik šventė, bet ir išbandymas – būti ar nebūti 2014 m. Lietuvos dainų šventės dalyviais. Dar prieš atvykstant atrankinei chorų komisijai, vyksta paskutiniai pasitikslinimai, patarimai, balsų apšildymai, nes dainų šventės repertuaras tiek moksleiviams, tiek moterų choristėms tikrai sudėtingas. Pasak vadovės Dalios Deinienės: “ šioje dainų šventėje jaunių chorams liūdėti neteks. Repertuaras tikrai įdomus, spalvingas ir, sakyčiau, nelengvas. Išmokome 16 dainų. Vien jauniai atliks 5 dainas, iš kurių 2 – „ Pasakėlė“ ir „ Piemenų dienos“ dainuojamos pirmą kartą, 4 dainas dainuosime su jaunimo chorais, likusias dainuosime finale su visais chorais kartu. Labai džiaugiuosi mūsų mokyklos dainorėliais, ir jų ryžtu viską atlikti kuo puikiau“.
Veikiai kompetentinga komisija užima savo vietas ir atsakingai vertina Dusetų krašto dainorėlius. Tai Regina Maleckaitė – 2014 metų Dainų šventės kūrybinės grupės meno vadovo pavaduotoja, Vilniaus kultūros centro vaikų choro meno vadovė ir dirigentė, Kastytis Barysas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Lietuvos edukologijos universiteto docentas, „Ave Vita“ meno vadovas ir dirigentas. Laura Mackevičiūtė – Lietuvos liaudies kultūros centro atstovė ir muziklogė.
Scenoje Dusetų meno mokyklos jaunių choras su vadove Dalia Deiniene ir akomponiatore Aiste Matiukaite. Choras atlieka nurodytas dainas. Ir ne skaitlingumu, bet nuostabiu muzikalumu žavi šis kolektyvas. Moterų choro dalyvės su dideliu pasigėrėjimu klausėmės jaunatviškų balsų. Ir su nerimu: o kaip mes? Džiugu, kad Dusetose yra balsingų ir mylinčių dainą moterų, kurias vadovė Janina Kaškauskienė subūrė į moterų chorą. Palikusios namų ruošos darbus, moterys savo laisvalaikį skyrė repeticijoms. Daugybės valandų darbas nenuvylė nei komisijos, nei vadovės. Kaip smagu buvo išgirsti komisijos narės R. Maleckaitės ištartus žodžius:“ kaip gi dainų šventė be dusetiškių?“. Kaip didžiulį komplimentą priėmėme Kastyčio Baryso žodžius moterų chorui: „tai sakyčiau deimančiukas Dusetų gražiame kampelyje „. Svečiai džiaugėsi Dusetų meno mokyklos jaunių ir Kultūros centro Dusetų dailės galerijos moterų chorų dainų pasiruošimu ir vadovių profesionalumu, palinkėjo sėkmės. Galimybę pasirodyti Dainų šventėje abu meno kolektyvai labai vertina ir brangina. Dainų repertuarą jau išmokome, tačiau jų atlikimą dar galėsime tobulinti, atsižvelgsime ir į komisijos duotas pastabėles, juk laiko iki šventės dar turime.
Su komisija atsisveikiname abiejų kolektyvų atliekamomis bendromis dainomis, bendra nuotrauka.
O mes, visų dalyvių vardu, lenkiamės ir dėkojame dainos puoselėtojoms, kurios mokė, moko, mokys pajusti lietuviškos dainos skambesį, jos grožį. Nuoširdų AČIŪ tariame vadovėms Daliai Deinienei ir Janinai Kaškauskienei.

Moterų choro dalyvė Laima Gorpinič
Nuotraukos Birutės Puslienės