Pasitinkant Lietuvos šimtmečio Dainų šventę „Vardan tos …“

2018 m. birželio30 – liepos 6 d. vyks Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirta Dainų šventė „Vardan tos …“ . Savo pasirodymus surengs per 40 tūkst. dalyvių. Šventė primins jau beveik 100 metų šalyje gyvą dainų švenčių tradiciją ir kvies visą tautą švęsti Laisvę. Šventės idėja – puoselėti tautinę kultūrą, pagarbą Tėvynei, jos praeičiai, ją kūrusiems ir tebekuriantiems žmonėms. Ši šventė kaskart pritraukia vis daugiau dalyvių ir žiūrovų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Be jau žinomų Ansamblių vakaro, Folkloro, Šokių dienų, šventės programą papildys Teatro diena, Liaudies meno paroda, kanklių ir pučiamųjų orkestrų koncertai ir parodos.

Dainų šventės eitynės vyks Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną. Tai vienas spalvingiausių, smagiausių, gyvybingiausių šventės renginių. Gyva dainuojanti ir šokanti žmonių juosta iš Katedros aikštės nusidrieks iki Vingio parko. Šventę vainikuos Dainų diena „Vienybė težydi“, į vieną milžinišką chorą suburianti tūkstančius dainininkų. Drauge bus giedama „Tautiška giesmė“.

Visos šventės metu bus surengta 14 masinių renginių.

Lietuvos dainų šventė – svarbiausias šalies kultūros įvykis, jungiantis visas kartas ir visus žmones.

Kovo 16 d. Dusetų meno mokyklos salėje dviems miestelio chorams ne tik šventė, bet ir išbandymas – būti ar nebūti 2018 m. Lietuvos Dainų šventės dalyviais. Dar prieš atvykstant atrankinei chorų komisijai, vyksta paskutiniai pasitikslinimai, patarimai, balsų apšildymai, nes dainų šventės repertuaras tiek moksleiviams, tiek moterų choristėms tikrai sudėtingas.

Veikiai kompetentinga komisija užima savo vietas ir atsakingai vertina Dusetų krašto dainorėlius. Tai Regina Maleckaitė – Vilniaus kultūros centro vaikų choro meno vadovė ir dirigentė, Rasa Gelgotienė – VU chorų „Gaudeamus“, „Pro muzika“ ir „Virgo“ meno vadovė ir dirigentė, Lietuvos chorų sąjungos pirmininkė, Donatas Zakaras – kompozitorius, chorvedys ir Lietuvos liaudies kultūros centro muzikos poskyrio vyriausias specialistas.

Scenoje Dusetų meno mokyklos jaunių choras su vadove Dalia Deiniene ir Kultūros centro Dusetų dailės galerijos moterų choras „Versmyna“. Chorams akomponuoja Rita Vingilytė. Jungtinis choras atlieka sudėtingą muzikinį Kudirkos/ B‘ach/ Augustino kūrinį lotynų kalba „Tėvynei giedu naują giesmę“. Jungtinis choras sudainuoja G.Kuprevičiaus dainą „Skriski, skriski Lietuvėlėn!“ iš miuziklo „Devynbėdžiai“. Šios dainos iš Dainų dienos IV dalies finalo „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!“ repertuaro.

Scenoje lieka Dusetų meno mokyklos jaunių choras. Choras atlieka komisijos narių nurodytas dainas. Skamba dainos iš Dainų dienos II dalies „Tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės“ repertuaro – P.Rasčiaus ir L. Abario „Vyturys“, A. Karosaitės, D. Marcišauskaitės ir A.Noviko „Kelias į mokyklą“, S. Gedos ir L. Vilkončiaus „Senos mašinos“ bei „Žmonės ant kalnų“. Atrankinė chorų komisija leidžia patiems vaikams išsirinkti dar vieną dainą. Jaunių choras pasirenka M. K. Čiurlionio lietuvių liaudies dainų siuitą. Ir ne skaitlingumu, bet nuostabiu muzikalumu žavi šis kolektyvas. Norint pasiekti geriausius rezultatus tenka nemenkai padirbėti, intensyviai repetuoti, mokytis kūrinius, tobulinti jų atlikimą. Jaunių choras sugebėjo pademonstruoti puikius savo sugebėjimus ir gerą pasiruošimą. Moterų choro „Versmyna“ dalyvės su dideliu pasigėrėjimu klausėmės jaunatviškų balsų ir grožėjomės vadovės Dalios Deinienės profesionaliu dirigavimu. Ir su nerimu: o kaip mes? Džiugu, kad Dusetose yra balsingų ir mylinčių dainą moterų, kurias vadovė Janina Kaškauskienė subūrė į moterų chorą. Dar išlikę gražūs prisiminimai iš praeitos 2014 m. Dainų šventės. Palikusios namų ruošos darbus, moterys savo laisvalaikį skyrė repeticijoms. Daugybės valandų darbas nenuvylė nei komisijos, nei vadovės. Moterų choras atliko dainas iš Dainų dienos I dalies „Lietuva, Tėvyne mūsų, Tu didvyrių žeme“ repertuaro moterų chorams – L. Kairytės „Turėja liepa“, L.Vilkončiaus ir St Žlibino „Tokia esu“, G.Savinos ir Just. Marcinkevičiaus „Lietuva“. Dainų šventei moterų choras paruošė 15 dainų.

Kaip smagu buvo išgirsti atrankinės chorų komisijos narės R. Maleckaitės ištartus žodžius:“ kaip gi Dainų šventė be dusetiškių?“. Svečiai džiaugėsi meno mokyklos jaunių ir moterų chorų dainų pasiruošimu ir vadovių profesionalumu, palinkėjo sėkmės. Galimybę pasirodyti Dainų šventėje abu meno kolektyvai labai vertina ir brangina. Dainų repertuarą jau išmokome, tačiau jų atlikimą dar galėsime tobulinti, atsižvelgsime ir į komisijos duotas pastabėles, juk laiko iki šventės dar turime.

Po pasirodymų kolektyvų vadovai turėjo puikią progą pabendrauti su komisijos nariais, išklausyti jų pastabų, patarimų, bei išgirsti gražių žodžių ir paskatinimo. Juk komisija stebi ir įvertina meno mėgėjų pasiruošimo lygį, sprendžia ar verta vieną ar kitą meno kolektyvą kviesti į šventę. Norima, kad atlikimo lygis būtų geras, kad dainos, muzika skambėtų be priekaištų. Dusetų meno mokyklos jaunių chorui patvirtinta I kategorija, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos moterų chorui „Versmyna“ – II kategorija. Ir tai įpareigoja dirbti labai atsakingai.

O mes, visų dalyvių vardu, lenkiamės ir dėkojame dainos puoselėtojoms, kurios mokė, moko, mokys pajusti lietuviškos dainos skambesį, jos grožį. Nuoširdų AČIŪ tariame vadovėms Daliai Deinienei ir Janinai Kaškauskienei.

Nuoširdžius padėkos žodžius tariame chorų akomponiatorei Ritai Vingilytei.

Moterų choro dalyvė Laima Gorpinič