ŠEIMOS METAMS SKIRTAS RENGINYS

DSCF1535Lietuvos tikintieji, ir ypatingai katalikų bažnyčia,  jaučia didžiulį nerimą –  įvairios visuomeninės ir politinės jėgos mėgina neigti įprastinę šeimos sampratą ir siūlo įvairias šeimos alternatyvas ir jos pakaitalus. Spaudoje ir viešuose pasisakymuose skleidžiamos abejonės dėl tradicinės šeimos vertybių, šeimos svarbą valstybės bei tautos gyvybingumo pasireiškimuose.

Atsiliepdami į šiuos reiškinius Lietuvos vyskupai nusprendė naujus bažnytinius metus paskelbti Šeimos metais. Jie prasidėjo 2013 metų gruodžio 1 dieną Advento pirmąjį sekmadienį, visose Lietuvos bažnyčiose perskaičius vyskupų ganytojišką laišką.

Kovo 21 dieną Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje įvyko renginys tema – „Šeima yra tikėjimo židinio kurstytoja“, skirtas šeimos metams.Tai pirmas iš renginių, numatytų rengti šiais metais. Šio renginio iniciatorius – Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Jis pasirūpino, kad į Dusetas atvyktų Panevėžio vyskupijos šeimos centro vadovė Jūratė Šaumanienė. Renginyje dakyvavo nemažai dusetiškių, ir, svarbiausia, daug Dusetų Kazimiero Būgos gimnažijos mokytojų ir moksleivių. Renginyje gitara skambino ir dainavo dusetiškių pamėgta dainininkė Margarita Simokaitytė.

Jau prieš mėnesį bibliotekos lankytojų dėmesį patraukė keliuose stenduose eksponuojama spaudinių paroda, kurios tema – „Meilė ir lytiškumas tikėjimo šviesoje“. Spaudinius šiai parodai nupirko ir į biblioteką pristatė Dusetu klebonas Stanislovas Krumpliauskas.

Klebonas Stanislovas Krumpliauskas pradėjo šį renginį, pasidžiaugdamas, kad susirinko nemažai gyventojų, mokytojų ir jaunimo, kuriems svarbu tikėjimas šeimos grožiu ir patvarumu, kurie nori gyventi pagal tėvų ir protėvių tradicijas, kurti ir puoselėti šeimą tikėjimo šviesoje.

Šeimos centro vadovė Jūratė Šaumanienė pasitelkusi multimedijos skaidres išsamiai aiškino apie gyvybės pradžią , apie žmogaus , kaip asmenybės formavimąsi nuo pirmųjų nėštumo akimirkų. Baigiantis įdomiam pasakojimui, Jūratė Šaumanienė kiekvienam renginio dalyviui įteilė po knygelę, pavadinimu „Devyni laiškai“, kurioje labai šiltai aprašomas kiekvienas mažyčio žogučio gyvenimo mėnuo motinos iščiose.   Šios knygelės PROLOGE autorė rašo: „Žmogaus gyvenime yra ypatinga akimrka, gimimo diena, vis primenanti: mes – tikras Dievo stebuklas. Ir kažin ar pagalvojame, kad visi prasidėjome anksčiau, dar prieš devynis mėnesius, kai susijungusios dvi lytinės ląstelės – Mamos kiaušinėlis ir Tėčio spermatozoidas – sukūrė naują genetinį kodą. Būtent jis nulėmė lytį, akių ir plaukų spalvą, ūgį, talentą ir kitas svarbias savybes. Nuo tada prasidėjo mūsų kūdikystė. …Vien žinojimas, kad Jis jau yra tavyje, įpareigoja Jį  gerbti, kaip Žmogų.“

Renginys baigėsi tylia susimąstymo valandėle, klausant jausmingo Margaritos atliekamos muzikos skambėjimo.

                                             Marija  Varenbergienė

DSCF1538