Žvejų mėgėjų dėmesiui

zukles_megejems2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. D1-490 Aplinkos ministras pakeitė mėgėjiškos žūklės taisykles. Nuo įsakymo įsigaliojimo datos Sartų ežere draudžiama povandeninė žūklė.

Pasikeitė ir leidžiamų sugauti žuvų dydžiai:

salatis buvo 52 cm, dabar minimalus žuvies dydis – 55 cm;

vėgelė buvo 40 cm, dabar minimalus žuvies dydis – 45 cm;

ūsorius buvo 47 cm, dabar minimalus žuvies dydis – 45 cm;

sterkas buvo 46 cm, dabar minimalus žuvies dydis – 45 cm;

kiršlys buvo 29 cm, dabar minimalus žuvies dydis – 30 cm.

Minimalus kitų žuvų dydis:

šapalas 30 cm;

meknė 30 cm;

linas 25 cm;

karpis 40 cm;

baltasis amūras 40 cm;

margasis plačiakaktis 40 cm;

plačiažnyplis ir siauražnyplis vėžys – 10 cm.

„Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimus rasite šioje nuorodoje:

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=99f29f00eb1211e3bb22becb572235f5

Sartų regioninio parko direkcijos informacija