Jurginės Eiveniuose

JURGINIU SVENTE 2014-04-26 Alvydo Stausko fotografijaDSC_1688„Jurgi, atrakink žemę,

Jurgi, išleisk žolelę.

Žolelę šilkinę,

Raselę meduotą…“

Tokiais žodžiais į senovės lietuvių dievybę Jorę buvo kreipiamasi pavasario, žemdirbių ir arkliaganių šventės dieną, dar laikytą žemdirbių Naujaisiais metais. Įsigalėjus krikščionybei, Jorės galios atiteko šv. Jurgiui, tačiau dainose jis išliko Jurjos, Jorės vardu. Anot senolių, Jorė – pavasario Perkūnas, kuris vaizduojamas kaip raitelis, valdantis žemės raktus, prikeliantis augmeniją, po žiemos šalčių atrakinantis žemę, pasiunčiantis į ją lietų. Ši dievybė tai ir naminių gyvulių, ypač arklių, globėja.

Mūsų dienomis daugelis papročių, archainių švenčių vis greičiau užmirštama, jos nyksta, nebetenka savo ankstesnės svarbos, tačiau folkloro puoselėtojų pastangomis tebegyvuoja, yra švenčiamos ir taip perduodamos jaunesnėms kartoms. Vienos iš tokių entuziasčių – Sigitos Gudonienės ir jos vadovaujamų folkloro kolektyvų „Sartukas“ ir „Du sietai“ mažų ir didelių dainorėlių dėka ir mes balandžio 26d. galėjome prisijungti prie senovinių apeigų , stebėti, kaip vyksta tas „žemelės atrakinimas“.

Susirinkusieji šventės dalyviai saulėtąjį šeštadienį nukeliavo į Eivenių kaimą, ūkininko Juozo Kazlo sodybon. Čia raliuojančius, grojančius švilpynėmis piemenukus pasitiko sodybos šeimininkai, pasveikino visus sulaukusius pavasario, pakvietė eiti žadinti obelų, aplankyti gražiai sužaliavusių žiemkenčių. Skambant dainai „Jurgi, Jurgi, Jurgelaiti“, šeimininkas, nešinas duonos kepalu su įkeptu jame kiaušiniu, tris kartus apėjo rugių lauką, tuomet įkasė žemėn duonelės kampą, melsdamas gero derliaus.

Po to visi pasuko link tvartų, kuriuose pirmo išginimo nekantriai laukė gyvuliukai – arklys, karvė, avelės. Pirmiausiai ant tvarto slenksčio buvo padėti du marginti kiaušiniai – jurgučiai, kad per juos pervaryti gyvuliai būtų riebūs, sveiki ir spyna, kad vilko dantys būtų surakinti ir negalėtų pakenkti gyvuliams.

Išvedus karvę, šeimininkė ją smilkė su kadagio šakele, su žvake patepė kaktą, tešmenį, ragus aprišo kaspinėliu, kad būtų rami, o piemenukas paglostė su karklo šakele, tuomet kačiukų vytelės buvo užkištos už tvarto, kad „karvytė rastų kelią namo pareit.“

Išskirtinis dėmesys atiteko didžiausiam šeimininko pagalbininkui arkliui. Jis buvo šukuojamas, kad būtų sveikas ir ištvermingas, pašertas miltais. Pagal senuosius papročius, tą dieną su arkliais niekur negalima važiuoti, nebent bažnyčion. Yra ir daugiau griežtų Jurginių draudimų -jokiu būdu nevalia žemelės „judinti“: arti, akėti, sėti, moterims buvo draudžiama austi, piemenims peilius galąsti, tai vis apsaugai nuo visokių nelaimių.

Apeigoms baigiantis, gaspadorius išgėrė alučio , likusį pildamas ant žemės, tarė : „Geras alutis, Žemynėla, būk linksma unt mūsų ir mana gyvulėlių“. Anksčiau dar aukodavo juodą gaidį, kurio koją užkasdavo po tvarto kampu, kad būtų sveikų kumeliukų. Na, o šuneliui atiteko mažas duonos pagrandukas, kad namus lydėtų skalsa.

Duona – vienas pagrindinių Jurginių atributų. Prieš kepant joje padaromi rėžiai, kurių didžiausias skirtas arkliui, mažesni – likusiems gyvuliams. Vėliau apeiginis duonos kepalas būdavo išdalinamas bažnyčioje elgetoms. O šiai šventei duonelę kepė UAB „Lašų duona“. Ačiū jiems, taip pat Sartų žirgynui už paskolintą žirgelį.

Dainuojant, sukantis rateliuose, besisupant sūpynėse ar laigant su ėriukais, nepastebimai prabėgo kelios nuotaikingos valandos. Tikėkimės, šios apeigos padės ūkininkams sulaukti gero derliaus, vilkai ir vištvanagiai dideliu lankstu aplenks sodybą, netruks nei šilumos, nei lietaus. O šventės rengėjų lai nenuvilia tas šaukštas deguto, kad žiūrovų beveik nebuvo, gal jie savo namuose žadino žemelę…

Vilija Visockienė

JURGINIU SVENTE 2014-04-26 Alvydo Stausko fotografija DSC_1480 JURGINIU SVENTE 2014-04-26 Alvydo Stausko fotografija DSC_1620 JURGINIU SVENTE 2014-04-26 Alvydo Stausko fotografija DSC_1498 JURGINIU SVENTE 2014-04-26 Alvydo Stausko fotografija DSC_1387 JURGINIU SVENTE 2014-04-26 Alvydo Stausko fotografija DSC_1838 JURGINIU SVENTE 2014-04-26 Alvydo Stausko fotografija DSC_1847 JURGINIU SVENTE 2014-04-26 Alvydo Stausko fotografija DSC_1886 JURGINIU SVENTE 2014-04-26 Alvydo Stausko fotografijaDSC_1231