Sudėliotos pirmosios gairės Dusetų pakrantėje

Sartų žirgų lenktynių tribūnos pastoliai, teisėjų namelio liekanos – užmaršties migloje jau daugybę metų skendi lyg vaiduoklis laivas, kurį ne kartą žadėta gelbėta, bet viskas baigdavosi vien kalbomis, idėjoms atsimušus į įvairių problemų sieną. Tačiau vėl atsirado viltis, kad galbūt vaizdas keisis į gerąją pusę – metų pabaigoje Dusetose kelis kartus rinkosi specialistai, įvairūs atsakingi asmenys aptarti šių apleistų pastatų likimą. Visas straipsnis

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkai – 15 metų!

Susirinkti kartu — tai pradžia. Pabūti kartu— tai pažanga. Padirbėti kartu — tai sėkmė.“ /Henry Ford/

Baigiasi ruduo… Pasidžiaugėme rudens spalvų atspindžiais Sartuose bei rūke skęstančiais saulėlydžiais, braidėme auksinių lapų kilimais. Jau seniai baigti visi rudens darbai ir pats laikas susibėgti ir pabūti drauge. Tad sveiki visi, svečiai bei dusetiškiai, šią popietę susirinkę į šventę „Po gimtinės beržais“. 15 metų žmogaus gyvenime yra nemažai. Iš bejėgio kūdikio jis tampa smalsiu ir mitriu paaugliu, jau daug ko išmokusiu, daug ką pažinusiu ir suprantančiu. 15 metų bendruomenės gyvenime taip pat daug. Visas straipsnis

SADŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ ATŠVENTĖ SAVO VEIKLOS DEŠIMTMETĮ

Sadūnai atokus kaimas Zarasų rajone. Tačiau jo vardas skamba nuolat šalyje. Dažnas ir stambesnės gyvenvietės, miestelio gyventojas gali šios šlovės pavydėti. Sadūnus garsina garsioji kaimo kapela „Sadūnai“.

Garsina Sadūnus ir sava istorija. Prieš šimtą trisdešimt metų šiame kaime gimė Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, gydytojas, pedagogas Juozas Buzelis. Šio kaimo kapinės ir priglaudė šio krašto iškilų sūnų..


Mes šiomis dienomis buvo turiningo įvykio liudytojais. Bendruomenės pirmininkės Reginos Macijauskienės, bendruomenės aktyvistų iniciatyva Sadūnų kaime pastatytas ir atidengtas paminklinis akmuo kraštiečiui, pedagogui, pirmojo stiegiamojo Seimo nariui Juozui Buzeliui atminti. Tai graži bendruomenės dovana Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.


Paminklo atidarymo metu Sadūnų bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė jo dalyviams papasakojo, kad bendruomenės nariai idėją dėl paminklinio akmens, puoselėjo jau seniai. Rajono Savivaldybė šią iniciatyvą parėmė ir drauge su Dusetų seniūnija ir bendruomenės nariai ją įgyvendinimo.
Renginio metu buvo prisimintas garbingas žemiečio Juozo Buzelio gyvenimo kelias.

Atidarymo metu kalbėjo rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, jis džiaugėsi, kad bendruomenė atliko labai gražų darbą, įamžino garbaus savo krašto sūnaus atminimą. Maža bendruomenė, bet dideli jos darbai. Padėkos žodį bendruomenei, jos žmonėms tarė ir Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys. Meras Nikolajus Gusevas, administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė atidengia paminklą. Perkerpama juosta, jos dalys išdalijamos šio krašto žmonėms, artimiesiems. Prie paminklo žodį tarė ir Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Jis kalbėjo apie meilę tėvynei. Tėvynė kaip motina yra viena. Klebonas džiaugėsi, kad šio krašto žmonės turi puikų pavyzdį kaip reikia mylėti tėvynę. Juozas Buzelis iškilus tautos sūnus, jo gyvenimas – gražus tėvynės meilės ir pasiaukojimo pavyzdys. Klebonas dėkojo visiems, kad nepamirštami kraštui brangūs žmonės, visiems linkėjo Dievo palaimos. Klebonas pašventino paminklinį akmenį.


Regina Macijauskienė rūpinosi ne tik paminklinio akmens pastatymu Sadūnuose. Ji surado Juozo Buzelio artimuosius. Tiesa, dukra Milda ir sūnus Visvaldas jau iškeliavę į Anapilį. Tačiau šios įspūdingos šventės sulaukė gražus Juozo Buzelio artimųjų būrys. Į šias iškilmes atvyko iškilaus veikėjo dukra Aija Antanėlienė, anūkės Sigita, Audra. Aiškutė Buzelytė Tranienė (Praeityje garsiLietuvos plaukikė).. Prie paminklinio akmens Aiškutė kalbėjo kad su Sadūnais visus juos sieja dvasinis ryšys ir jų senelio atmintis. Dėkojo bendruomenei už Juozo Buzelio atminimo įamžinimą.


Po iškilmingo paminklinio akmens savo kraštiečiui atidarymo, gausus būrys bendruomenės narių susirinko į bendruomenės namus. Čia vyko bendruomenės dešimtiems metų jubiliejaus minėjimas.


Sadūnų kaimo bendruomenės narius, svečius bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė supažindino su bendruomenės veikla, įgyvendintais projektais (22 projektai), nudirbtais darbais. Tylos minute buvo pagerbti anapilin išėję bendruomenės viena iš steigėjų – Danutė Šakalytė ir bendruomenės valdybos narys Pranas Jakovlevas.


Pirmininkė prisiminė kaip prieš dešimtmetį gautą buvusios Sadūnų pradinės mokyklos pastatą, suremontavo, kur įsikūrė bendruomenės namus Dideliais siekiais , namai atgijo, jie tapo traukos vieta kiekvienam sadūniškiui. Dabar draugiška, energinga bendruomenė jungia daugiau kaip 200 žmonių. Gyventojų mažėja, o bendruomenės veikla aktyvėja. Gyvybę šiai veiklai įkvepia bendruomenės pirmininkė, kiti aktyvistai.


Bendruomenėje visi suranda veiklos, užsiėmimų. Taip Sadūnuose atsirado Tinklinio aikštelės. Atsirado galimybė ir noras rengti sporto varžybas. Norintys turi galimybę čia ir pasitreniruoti. Įsigyta treniruoklių ir įrengta treniruoklių ir sunkumų kilnojimo salė,. Yra Sadūnuose ir vaikų žaidimo aikštelė, lauko treniruokliai.


Surengta įspūdingos kelionės: į Druskininkus, susipažinta su šio kurorto lankytinomis vietomis, į Anykščius, į pramogų parką Jonavos rajone „Lokės pėda“, į Žemės ūkio parodas „Ką pasėsi“ „Agrobalt“, triušių parodą Marijampolėje, Tulpių žydėjimo šventę Burbiškio dvare. Visi atsivežė į Sadūnus neužmirštamus įspūdžius.


Nepamirštami Sadūnuose ir senoliai. Bendruomenė draugauja su Baltriškių vienuolyno kunigais. Jie čia atvyksta ir Bendruomenės namuose aukojamos Šv. Mišios. Dėl senatvės, ligų ne visi įstengia pasiekti Dusetas.

Įrengta skalbykla, kirpyklos patalpos, kur du kartus per mėnesį atvyksta kirpėja. Tuos kurie sunkiai vaikšto , apkirpti kirpėja eina į namus. Esant reikalui, sporto salės patalpas pertvarkome į šarvojimo salę( įsigyvi visi tam reikalingi reikmenys) Įrengtas kondicionierius.


Bendruomenės nariai gražiai švenčia įvairias šventes: Užgavėnias, Sekmines, Jonines, Velykas, Kalėdas, Naujuosiu metus. Vainikais pagerbiami varduvininkai ( Stanislovai, Stasės, Juozai, Jonai,Janinos, Elenos , Onos)


Pagrindinė Sadūnuose šventė “ Sudie Vasara“ . Ji vyksta kasmet. Tai renginys padėkoti žemei, žmonėms už derlių, gamtos dovanas. Rengiamos gražiausios sodybos apžiūros, tvarkingiausieji, stropiausi gauna paskatinimus ir apdovanojimus. Renginio metu vyksta sportinės varžybos. Sadūniškiai visada laukiami Dusetose kasmetinėje amatų ir derliaus šventėje, taip pat Antalieptėje „Gaspadinių šventėje“. 2012m Antalieptės Gaspadinių šventėje tapome nugalėtojai.


Sadūnuose gražiai pagerbiami ir jubiliatai. Bendruomenė žino – labai svarbu suspėti pasakyti gerą žodį, parodyti pagarbą ir padėkoti už gražiai nugyventą gyvenimą, užaugintus vaikus, nudirbtus darbus.


Sunku šiandien išvardinti visus gražius Sadūno kaimo žmonių darbus. Jų daug. Bendruomenė per savo veiklos dešimtmetį ieškojo naujų veiklos formų, ėmėsi gražių iniciatyvų. Buvo bandymų auginti avis, triušius, vištas , žąsis.

Svarbiausia, sakė bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, kad kaime gyvenimas būtų prasmingas, turiningas ir gražus, Kad žmonės būtų sveiki,


Tą dieną gražių ir gerų žodžių bendruomenei, jos pirmininkei nepagailėjo rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas. Meras padėkos žodžius tarė bendruomenės nariams už gražius darbus, tvarkingumą, rūpestį ne tik artimaisiais, bei ir kaimynais, neįgaliais žmonėmis. Dėkojo jis ir už tai, kad yra draugiška bendruomenė, žadėjo remti visus bendruomenės gražius darbus. Meras įteikė padėkos raštą Reginai Macijauskienei, nuoširdų ačiū tarė sadūniškiams ir Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys. Sveikinimo ir padėkos žodžius tarė ir Olga ir Rimvydas Podolskiai, Dusetų meno galerijos direktorius Alvydas Stauskas, Vosgėlių bendruomenės pirmininkė Regina Jakutienė. Bendruomenės pirmininkė dovanėles įteikė aktyviausiems darbščiausiems bendruomenės nariams: Astai Petkūnienei, Titui Streikui,Erikai Namajūnaitei, Nijolei Kudeliovienei, Jafrosinijai Semionovai, Daivai juozėnienei. Antanui Brogai, seniūnaičiui Vidmantui Laurinavičiui ir kitiems Padėkos žodžiai buvo skirti ir kiekvienam bendruomenės nariui, nes čia jaučiasi kiekvieno žmogaus indėlis. Kiekvienam buvo parodytas dėmesys ir pagarba.


Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys įteikė dovaną ir kapelos „Sadūnai“ vadovui ,vienam iš bendruomenės steigėjų Ramūnui Lisinskui. Ne be jo muzikos ir dainų taip yra garsus šis kaimas. Po sveikinimų, padėkų ir dovanų kaimo bendruomenės žmonės dar ilgai bendravo, kalbėjo apie ateinančių metų darbus, gražias iniciatyvas.

SUDĖLIOTA GYVENIMO IR JAUSMŲ MOZAIKA

„Drovu atiduoti viengenčių akims savo gyvybės kelio punktyrą. Priklausau nueinančiajai kartai. Per mūsų laiką pradardėjo, pragurmėjo didžioji dvidešimtojo amžiaus sumaiščių gurguolė. Atsigręžtuvės jau nebesutalpina visokeriopos praėjusio laiko tiesos – tik kai kurias apčiuopiamas, paviršines josios apraiškas. Per beveik du dešimtmečius užsirašinėjau jas sau, kol ryžausi tą mozaiką paberti ant popieriaus.“ (Marija Meilė Kudarauskaitė, knyga „Istorijos iš pastalės“) Visas straipsnis

SPORTUOTI SMAGU!

Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos sportininkai spalio mėn. dalyvavo Švenčionių rajono žmonių su negalia sporto šventėje, kuri vyko profesinio rengimo centre. Visiems sėkmingų startų, daug laimėjimų ir gražios šventės linkėjo Švenčionių rajono savivaldybės atstovai, renginio organizatoriai. Pasirinkę labiausiai patinkančias sporto šakas, dalyviai varžėsi 8 rungtyse: baudų mėtymo, šaškių, rankų lenkimo, slalomo su vežimėliais, smiginio, svarmens laikymo ištiesta ranka, pasunkinto kamuolio mėtymo į lanką, lankų mėtymo. Daugiausiai neįgaliųjų susibūrė prie smiginio, šaškių ir rankų lenkimo rungčių. Buvo daug azarto, emocijų, šūksnių, nes kiekvienas norėjo ne tik sudalyvauti, bet ir laimėti. Po atkaklių kovų išrinkti geriausieji ir stipriausieji. Pasisekė ir Zarasų rajono draugijos komandos nariams. Dusetiškis Jokūbas Gimbickas užėmė garbingą II –ąją vietą Smiginio rungtyje. Rankų lenkimo rungtyje dusetiškiai užėmė prizines vietas – moterų grupėje Polina Jankūnienė II vieta, vyrų grupėje Rimantas Namajuška I vieta. Sporto šventei Švenčionyse atminti, sportininkų komanda į namus parsivežė prizą – taurę. Visas straipsnis

Dusetų dailės galerijos dailininkų paroda Utenoje

2018 m. lapkričio 20 d. Utenos kultūros centro dailės galerijoje atidaryta Dusetų dailininkų tapybos darbų paroda, kuri veiks iki gruodžio 19 d.

Parodoje eksponuojama dailininkų Romualdo Pučeko, Eugenijaus Raugo, Alvydo Stausko, Algirdo Gaižausko tapybos darbų paroda.

Pirmieji trys dailininkai pedagogai žinomi kaip Dusetų dailės galerijos iniciatoriai, jų dėka, pritariant tuometiniam Zarasų rajono merui Benjaminui Sakalauskui ir miestelio seniūnui Stanislovui Vėgneriui, 1995 m. liepos 6 d. seniūnijos patalpose buvo atidaryta pirmoji mažame Lietuvos miestelyje profesionalaus meno galerija. Visas straipsnis

Dalinamės Šv. Kalėdų šviesa ir šiluma

Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ugdymo skyriaus ,,Sartukas“ lavinamosios, socialinių įgūdžių (darbinio) ugdymo klasių mokiniai, vadovaujami vedėjos Redos Pmpienės ir pedagogių Birutės Razmanavičienės, Vidos Juškienės, sėkmingai dalyvavo tarptautiniame bei respublikiniuose konkursuose.

Šiais metais pedagogai kartu su savo ugdytiniais pirmą kartą dalyvavo Tarptautinio projekto ,,Draugystės pynė“ kūrybinių darbų parodoje. Projektą organizavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras ir Klaipėdos miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis. Projekto tikslas – paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną. Projekto vykdymui mokiniai kartu su pedagogais sukūrė ir pristatė savo kūrybinius darbus. Projekto kūrybinių darbų paroda bus eksponuojama Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje bei jos tinklalapyje. Visas straipsnis

Pamoka su Perla

Dusetų K. Būgos bibliotekoje galima lankytis su savo augintiniais – biblioteka yra prisijungusi prie projekto „Draugiški gyvūnams“. Žmonės dar nėra įpratę, ne visi ir žino, kad galima vaikštant su šuneliu užeiti bibliotekon knygą pasiimti, spaudą paskaityti. Aišku, ir augintiniui tai teigiamai atsiliepia – tokiu būdu jis socializuojamas, daugiau laiko praleidžia su šeimininku.

Zarasų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba užsiima šviečiamąja veikla – dalijasi savo žiniomis apie gyvūnus, bendradarbiauja su mokyklomis, bibliotekomis. Visas straipsnis

Janina Kaškauskienė: „Muzika – mano gyvenimas“

Lapkričio 10 d. vakarą Kultūros centro Dusetų dailės galerijos salė ūžė lyg bičių avilys – ne tik visos sėdimos vietos buvo užimtos, bet ir balkonuose stoviniavo nemažai žmonių, atėjusių pagerbti ilgametės muzikos Mokytojos, chorvedės, meno kolektyvų vadovės Janinos Rožytės – Kaškauskienės. Padėkos vakaro pagrindinės organizatorės – choristės, ansamblietės Margarita Simokaitytė, Laima Gorpinič – tapo ir svajingomis vakaro vedėjomis. Gražiai išpuoštoje scenoje prie žvakių šviesos liejosi eilės, dainos ir muzika, patys nuoširdžiausi sveikinimai, pačios širdingiausios padėkos ir linkėjimai, skirti mylimai ir gerbiamai Mokytojai Janinai – būti dar ilgai sveikai, energingai, o svarbiausia – dainuoti, nes daina ir maistas, ir vaistas kūnui ir sielai! „Būkit pasveikinti šį vakarą visi, palikę darbus, rūpesčius ir viską namuose. Pasimėgaukime kiekviena šio vakaro akimirka, nes jis visiems mums ypatingas, tačiau labiausiai – Jums, miela Janina. Jūs – šio vakaro gražiausias žiedas“,- prakalbo į žiūrovus Laima, kviesdama visus pasinerti į prisiminimų ir dainų vakarą. Visas straipsnis

SUDĖLIOTA GYVENIMO IR JAUSMŲ MOZAIKA

„Drovu atiduoti viengenčių akims savo gyvybės kelio punktyrą. Priklausau nueinančiajai kartai. Per mūsų laiką pradardėjo, pragurmėjo didžioji dvidešimtojo amžiaus sumaiščių gurguolė. Atsigręžtuvės jau nebesutalpina visokeriopos praėjusio laiko tiesos – tik kai kurias apčiuopiamas, paviršines josios apraiškas. Per beveik du dešimtmečius užsirašinėjau jas sau, kol ryžausi tą mozaiką paberti ant popieriaus.“ (Marija Meilė Kudarauskaitė, knyga „Istorijos iš pastalės“)

Ši gyvenimo ir jausmų mozaika sudėliota į nepaprastai įdomią knygą „Istorijos iš pastalės“, kuri skaitytojus pasiekė šių metų antrame pusmetyje ir kurios jau nebėra prekyboje – visos knygos nupirktos. Dusetiškiams pasisekė – su savo naująja knyga atvyko jos autorė Marija Meilė Kudarauskaitė. Šį susitikimą mes pavadinome knygos sutiktuvėmis. Visas straipsnis