Dusetiškiai „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų bendruomeniškumo ugdymas“ konferencijoje, Kėdainiuose

Dusetų ir kaimyninių bendruomenių atstovai, vadovaujami Dusetų seniūno ir Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos (LKSKA) „Nemunas“ tarybos nario Sauliaus Kėblio, lapkričio 9 dieną, dalyvavome Kėdainiuose, viešbučio „Grėjaus namas“, konferencijų salėje vykusioje LKSKA „Nemunas“ metinėje konferencijoje „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų bendruomeniškumo ugdymas“.

Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė LKSKA „Nemunas“ prezidentas Vytautas Grušauskas. Apie socialinę atskirtį patiriančių asmenų bendruomeniškumo ugdymą išklausėme doc. Laimutės Samsonienės, lektoriaus iš Mažeikių Gintaro Paulausko ir lektoriaus LKSKA „Nemunas“ tarybos nario Benedikto Siliūno paskaitas su apibendrinimais apie bendruomenių veiklas bei bendruomeniškumą.

LKSKA „Nemunas“ 2017 m. veiklos ataskaitą pateikė LKSKA „Nemunas“ prezidentas Vytautas Grušauskas, išklausėme revizoriaus Rimanto Zaleckio ataskaitą apie 2016 metų LKSKA „Nemunas“ finansinę veiklą.

LKSKA „Nemunas“ valdybos pirmininkas Kęstutis Levickis pristatė 2018 metų renginių plano projektą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti. Numatoma pravesti šimtą renginių iš kurių kiekviename renginyje turi atsispindėti skaičius 100. Po daug diskusijų, apsvarstymų, vieningai buvo patvirtintas 2018 metų renginių planas. Labai smagu, kad daug renginių plane numatytų turės vykti Dusetose ir mūsų aplinkinėse bendruomenėse. Laukia daug pasiruošimo ruošiantis renginiams skirtiems paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Mūsų bendruomenės aktyvus pilietiškumas atsiskleidžia, ar ir kaip žmonės dalyvauja visose visuomeninio ir ekonominio gyvenimo srityse, kaip mes išnaudojame pasitaikančias galimybes.

Žinome, kad stipri valstybė laikosi ant trijų sektorių: valstybinio, privataus ir bendruomeninio. Kai visi jų nariai elgsis pilietiškai ir bendradarbiaus įvairiose srityse, galėsime būti tikri, kad gyvename demokratiškoje valstybėje. Šio siekio ir linkiu savo bendruomenei.

Atsistatydinus LKSKA „Nemunas“ tarybos nariui Vitui Kirtikliui dėl objektyvių priežasčių, konferencija patvirtino naują tarybos narę mūsų kaimyninio rajono Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnę Dalią Janulienę. Konferencijoje, iškilmingoje aplinkoje buvo pasveikinti jubiliatai ir sukaktuvininkai Gediminas Misius, Josifas Jarošas ir Vytautas Grušauskas. Konferencijos dalyviams buvo suorganizuota trumpa, bet įdomi ekskursija po Kėdainių miesto senamiestį.

Pabendravę, užmezgę daug praturtinančių santykių, su šypsenomis ir noru bei nusiteikimu kalbėtis ir veikti savo bendruomenės labui grižome namo.

Visas 2018 m. renginių planas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui yra internete adresu: http://lkska.lt/veikla/renginiai/2018-renginiu-planas/.

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė Aldona Žiliukienė