PILIGRIMINĖ KELIONĖ

Rugsėjo 9 dieną, vadovaujami kanauninko Stanislovo Krumpliausko, Dusetų ir Antalieptės piligrimai lankėsi Šiluvoje, Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose. Kelionę, jau dvidešimt pirmą kartą organizavo nenuilstančioji Bronė Latvėnienė. Šiemet  pasirinkta diena, kai buvo meldžiamasi už ligonius,slaugytojus ir medicinos darbuotojus.

Kelionę pradėjome malda. Prašėme Aukščiausiojo globos kelionės metu.  Gyvojo Rožinio būrelio vadovė antalieptiškė Stanislava Purvelienė  skaitė Rožinio maldą, visi pritardami, giedojome Rožinio himną.

Visas straipsnis