Apie mus

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės 10 metų veikla

2003 metais susibūrė dusetiškiai entuziastai, aktyvistai ir nusprendė įkurti bendruomenę. Steigiamąją grupę sudarė : klebonas Salvijus, Dusetų seniūnas Steponas Buzėnas, Dusetų K. Būgos gimnazijos direktorius G. Kuzma, Rytis Pivoriūnas, Vytautas Čypas, Alvydas Stauskas, Rimas Vaitukaitis, Virgis Gasparaitis.  Buvo paruošti veiklos nuostatai, sukurta veiklos strategija  ir 2003 metais, lapkričio 26 d. buvo įregistruota bendruomenė – Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka. Išrinkta valdyba ir bendruomenės pirmininkas. Susibūrimo tikslas buvo, kuo efektyviau, šiuolaikiškai, operatyviai spręsti gyventojų problemas, kurie gyvena šiose teritorijose. Buvo sukurta kelių metų veiklos vizija, suformuojant pagrindinius, prioritetinius veiksmus. Tai: pirmiausia sutvarkyti visas viešąsias erdves, skirtas, tiek gyventojų, tiek atvykstančių svečių, turistų poilsiui, laisvalaikiui praleisti, bei skatinti bendruomeniškumą, savanorystę. Didžiausias dėmesys ir aptarimai vyko dėl Sartų ežero likimo, Dusetų miestelio parko, Dusetų miestelio, kaip turistų pritraukimo objekto būklės pagerinimo.

Taigi vienas iš pirmųjų darbų  ir bendruomenės žingsnių buvo Dusetų miestelio parko teritorijos sutvarkymas. Organizavome talkas parko tvarkymui. Pirmos lėšos buvo gautos iš Zarasų rajono savivaldybės, vėliau tris metus iš eilės parama gauta iš Ignalinos AE uždarymo paramos fondo. Daug prisidėjo ir seniūnija, bendruomenė savanorišku darbu. Taip parkas tapo Dusetų miestelio pagrindine viešąja erdve. 2010 m. minint P.Širvio 90-ąsias gimimo metines, parke buvo surengtas jo metinių minėjimas ir bendruomenė pateikė Zarasų rajono savivaldybės tarybai patvirtinti, kad parkui būtų suteiktas P.Širvio vardas ir parkas būtų pavadintas jo vardu. Šiuo metu P. Širvio parke yra įrengta estrada, sūpuoklės, suoleliai, suformuoti takai, bei gėlynai.

Susibūrus bendruomenei ir pradėjus Dusetų miestelio veiklos strategiją, vienas svarbiausių tikslų buvo atkreipti dėmesį į  reikšmingą Dusetų miesteliui objektą – Sartų ežerą, jo būklę: apleista pakrantė, užterštas vanduo, menkas gyventojų dėmesys ir pakrantės lankymas, 2-3 sodybos priimančios turistus. Gavus pirmas paramos lėšas iš Zarasų rajono savivaldybės buvo ištirtas ežero vanduo, vandens būklė, vandens stovis ir tyrimo rezultatai paviešinti Dusetų visuomenei. Sekančiais metais gauta nedidelė 5000 litų parama, už juos buvo nusausinta pakrantė prie ežero, rėmėjų pagalba atvežta žemių, seniūnijos pagalba pakrantė apsėta žole, sutvarkytas pliažas. 2007 m, toliau tvarkoma pakrantė, valomi ežero krantai, pjaunami meldynai, įrengtas tiltelis, baidarių – valčių prieplauka, suformuotas takelis.

2007 m. Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka kartu su Rokiškio raj. Kriaunų bendruomene, surengė įspūdingą, gražų renginį Sartų ežerui gelbėti. Į pagalbą pasitelkėme žinomą šalies plaukiką Vidmantą Urboną, kuris atliko savo ketvirtąjį didįjį plaukimą – išilgai Sartų ežero. Plaukimo tikslas  – atkreipti visuomenės dėmesį į ežero būklę. Jau sekančiais metais į mūsų bendruomenės kreipimąsi atsiliepė Vilniaus ir Utenos narų klubai, kurių 30 žmonių, apie 3 val. valė ežero dugną prie pliažo.

Dabar  Sartų ežero pakrantė, esanti  iki Dusetų miestelio centro, apie 700 m yra pilnai sutvarkyta, įrengtas pliažas, persirengimo kabinos, sūpuoklės, pakrantė apsėta žole, įrengti suoliukai, pastatyti treniruokliai.

Dar 2008 m. prie Sartų ežero pakrantės šalia Dusetų seniūnijos pastato buvo gyventojų daržai, gerokai apleisti, neprižiūrimi, darkė Dusetų miestelio vaizdą. Bendruomenės santalka kartu su seniūnija sutelkė miestelio savanorius, gavo techniką iš rėmėjų ir šį plotą gražiai sutvarkė. 2008 m. „ Kraštiečių suėjimo“ šventės metu atidengtos pirmosios penkios skulptūros naujai įkurtame skulptūrų parke, vėliau kasmet per kraštiečių šventės suėjimą, atidengiama vis po naują skulptūrą. 2008 m. sutvarkytame parke, ežero pakrantėje ir skulptūrų parke lankėsi prezidentas Valdas Adamkus ir skulptūrų parko centre pasodino ąžuoliuką. Prie jo pastatyta informacinė lentelė su užrašu, kas ir kada čia pasodino šį medį. Tai praturtins miestelio istoriją.

Gerinant bendruomenės narių bendruomeniškumą, sugalvoti kraštiečių suėjimai, kurių metu suvažiuoja buvę dusetiškiai iš visos šalies, kurie kartu su bendruomenės nariais aptaria esamas problemas, ieško sprendimo būdų, pateikia savo idėjas. Renginio metu yra įteikiamos nominacijos labiausiai Dusetų kraštui nusipelniusiems žmonėms, kurie pasižymi aktyvia veikla bendruomenėje. Taip pat šio renginio metu suteikiamas Dusetų garbės piliečio vardas ir medalis. Per 10 metų šį titulą pelnė: „Utenio“ redaktorius – Donatas Čepukas, aktyvistas – Vytautas Čypas, Dusetų Kultūros centro ir Dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas, Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys, pagrindinis Dusetų krašto rėmėjas UAB „ Vasaknos“ direktorius Algirdas Šiukščius.

Jau tradicine tapo Rudens gėrybių mugė, kurioje savo amatus demonstruoja amatininkai, ūkininkai – savo išaugintą , bei pagamintą produkciją, bendruomenės – savo tradicinius patiekalus. Dusetų bendruomenė prisideda prie įvairių organizuojamų renginių, tokių, kaip: vaikų gynimo diena, Užgavėnių šventė, Eglutės įžiebimas, įvairių minėjimų, talkų ir kt.

Bendruomenė viešina savo vykdomas veiklas leisdama laikraštį „ Dusetos“, kurio tiražas šiuo metu yra 380 egz. Tai Donato Čepuko, bei Vytauto Čypo entuziazmo ir aktyvumo dėka. Laikraštis šiuo metu platinamas Dusetų, Antazavės, Antalieptės seniūnijų gyventojams ir Vytauto dėka, pasiekia net ir tolimiausius Lietuvos kraštus. Vytautas vykdamas į kitas bendruomenes, bei toms kurios atvyksta pas mus, visada padovanoja po keletą egzempliorių, taip reklamuodamas mūsų geras veiklas.

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka  rašo ir teikia įvairius projektus lėšoms gauti, kad pagerinti Dusetų miestelio viešąją būklę, bei laisvalaikio praleidimo vietas. Dusetų seniūnijos ir bendruomenės santalka per 10 savo gyvavimo metų yra gavusi daugybę pagyrimo raštų, bei apdovanojimų. Paminėsiu kelis svarbiausius, tai: 2011 metais Lietuvos kaimo tinklas apdovanojo Dusetų bendruomenę už projektą „ Kraštiečių suėjimas“ , mums atiteko antroji vieta. Taip pat 2011 metais Bendruomenė dalyvavo konkurse „Lietuvos kaime gera gyventi“ ir pateko tarp nominantų, buvo sukurtas filmukas, išleistas reprezentacinis leidinys, bei suteiktas ženklas“ Lietuvos kaime gera gyventi“. Dėka Dusetų bendruomenės aktyvaus indėlio tvarkant viešąsias vietas, puoselėjant savo tradicijas Dusetos 2008 metais tapo bandomojo projekto „Lietuvos turizmo traukos vietovė 2008“  nominantu..  Bendruomenė turi sudariusi daugybę bendradarbiavimo sutarčių tiek su vietos , Zarasų rajono, tiek su kitų Lietuvos rajonų bendruomenėmis. Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka ir toliau vykdys savo prioritetines veiklas, bei stengsis pritraukti daugiau narių ir vystyti naujas veiklos kryptis, kurios kurs gražią aplinką, skatins gyventojus puoselėti savo gyvenamąją vietą. Mums, o tai yra ir Jums labai reikėtų daugiau savanorių, kurie prisijungtų, prie bendruomenės veiklų nors po keletą valandų savaitėje.

Bendruomenė , nuoširdžiai dėkoja visiems rėmėjams, kurie remia ir palaiko mūsų veiklą.