Bendruomenės

Sadūnų kaimo bendruomenė

64

Sadūnų k., Dusetų sen., Zarasų r., LT-32314 ,
Tel.( 8~647) 13903,
El.paštas rega226@hotmail.com

Įm. kodas 302295545
Ats. Sąskaita nr. LT 194010040300119689 AB DnB NORD bankas

Sadūnų kaimo bendruomenė susikūrė 2008 m. gruodžio 29 d.
Bendruomenės steigėjai: Danutė Šakalytė gyvenanti Navikų km. Zarasų r., Ramūnas Lisinskas gyvenantis Sadūnų km. Zarasų r., Regina Macijauskienė gyvenanti  Sadūnų km. Zarasų r.

Sadūnų kaimo bendruomenė jungia Matiukų, Dikmonių, Raudankų, Peškaitiškių, Vencavų, Voversių, Navikų, Pimpių, Siratiškių, Betiškių, Krioviškių, Vobolių, Plastikiškių, Gugių, Naujasodžio, Kuolišlių, Jatkūniškio, Jadaugių  kaimų gyventojus. Šiuose kaimuse gyvena 337 gyventojai. Sadūnų kaimas yra  bendruomenės centras. Jame įsikūrę bendruomenės namai,  biblioteka, medicinos  punktas.

Dalis bendruomenės narių dirba žemės ūkyje –  ūkininkauja. Kiti dirba Zarasų ir Utenos rajonų įmonėse ir bendrovėse.  Nemaža dalis bendruomenės narių jau sulaukią pensijinio amžiaus. Bendruomenėje yra  47 vaikai ir paaugliai. Visi  mokyklinio amžiaus vaikai mokosi Dusetų K. Būgos gimnazijoje ar Dusetų spec. mokykloje.

Bendruomenės gyventojų  pajamos dažnoje šeimoje minimalios, o ir ūkininkų ūkiai maži, mažai pelningi, daug bedarbių ir pensijinio amžiaus žmonių.  Be to bendruomenės teritorijoje gyvena 8 daugiavaikės šeimos, yra 3 šeimos priklausančių socialinės rizikos grupei, 2 šeimos augina vaikus su negalia.

Zarasų savivaldybė 20 metų panaudos būdu suteikė bendruomenei 133,77kv.m. patalpas, buvusioje Sadūnų pradinėje mokykloje, bendruomenės namams įrengti (patalpos nešildomos)  Be to prie mokyklos suformuotas 0,5 ha. žemės sklypas, kuriame  pradėta įrenginėti sporto ir žaidimų aikštelė: įrengta tinklinio aikštelė.

Bendruomenės siekis yra sukurti  patrauklia gyventi ir dirbti  aplinka,  įtraukti kaimo gyventojus į bendruomeninę, visuomenei naudinga veiklą, skatinti jų aktyvumą, užtikrinti užimtumą (ypač vaikų ir jaunimo)

Vykdyti projektai: Nyderlandų labdaros fondas“Tekantis vanduo“-:Jaunimas mūsų ateitis“, Zarasų r. Savivaldybės administracija „Sadūnuose šėlo JONINĖS“ Dar buvo pateikti 6 projektai, kurie nebuvo finansuoti dėl lėšų stygiaus ar dėl to, kad bendruomenės namų patalpos nešildomos.

Vosgėlių kaimo bendruomenė

vosgeriai
Vosgėlių k., Dusetų pšt., LT-32310 Zarasų r.sav.
Tel.: + 370 611 41636
El.p.reginele6887@gmail.com

Bendruomenės pirmininkė – Regina Jakutienė

Zarasų rajono Vosgėlių kaimo kartų bendruomenė įsteigta 2010 m. balandžio 6 d. Teisinė organizacijos forma – asociacija. Vosgėlių bendruomenė jungia Vosgelių, Davainių, Bilaišių kaimus. 2010 m. bendruomenė įstojo į Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupę.

Pagrindiniai bendruomenės tikslai: saugoti kultūrinį paveldą, skatinti saviraiškos poreikį, skatinti domėjimąsi tėviškės papročiais, kultūra, poilsio ir pramogų organizavimas kaimo gyventojams.

Bendradarbiauja  su Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka, Sadūnų kaimo bendruomene.