Virgilijus Noreika – „Mano Lietuva“

V. LUKOCIUS ,V. GERULAITIS,V. NOREIKA IR D. PUISYS

Kovo pabaigoje švenčiame gandrines, ir taip jau gražiai sutapo, kad kovo 28d. sulaukėme ne vien tikrų šių sparnuočių sugrįžimo, bet ir keturių „gandrų“ iš Vilniaus – taip patys save juokaudami pristatė padėkos koncerto „Virgilijus Noreika – Mano Lietuva“ dalyviai prof. Virgilijus Noreika (tenoras), Dainius Puišys (baritonas), Vytautas Lukočius (akomponimentas) ir koncerto vedėjas muzikologas Vytautas Gerulaitis.

Koncertą pradėjęs V.Gerulaitis pirmiausiai atkreipė žiūrovų dėmesį į maestro V.Noreikos nuoširdumą ir profesionalumą : „Visa apimantis koncertų ciklo pavadinimas užduoda klausimą, kas kam dėkoja. Juk dažniausiai publika dėkoja kūrėjams, o šiuo atveju didis artistas leidžia sau nusilenkti ir padėkoti publikai – už ilgus metus abipusės meilės ir pagarbos …“

Prof. V.Noreika , anot V.Gerulaičio -„žinomiausias visame pasaulyje Lietuvos dainininkas“ – visą gyvenimą skelbė pasauliui Lietuvą, visur, kur galėjo, dainavo tik lietuviškai. Daina „Trys dienos, trys naktys“ skambėjo net La Scalos scenoje, ko dar niekada nėra buvę. Dainininkas klausia, kokia prasmė dainuoti originalo kalba, jei yra geras vertimas. Juk poetinis tekstas dažnai ne mažiau svarbus nei melodija. Tiesa, jis pats labai priekabiai žiūri į vertimą, jei šis netenkina – sėkmingai tekstą išverčia ir pats.

Dusetų kultūros centro salė, pasižyminti puikia akustika, nenuvylė nei atlikėjų, nei žiūrovų. Prof. V.Noreika, nors jau ruošiasi palikti didžiąją sceną, tebestebina savo galingu, „šiurpuliukus“ sukeliančiu balsu. Nesvarbu, ką dainuoja – operų, operečių arijas, romansus, estradines dainas – jo galingas tenoras ir įtaigi vaidyba nepalieka nė vieno abejingo, net tų, kuriems tolimi šie muzikiniai žanrai. O atlikdamas Franko Sinatros išpopuliarintą dainą „Mano kelias“, ne tik pats susigraudino, bet ir ne vieno klausytojo širdį suvirpino…

Kartu atvykęs maestro mokinys D.Puišys – choro dirigentas, solistas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros vedėjas – dainavęs ir solo, ir duetu su savo mokytoju, susilaukė ne mažesnių publikos ovacijų.

Klausėmės Algirdo Bražinsko, Vytauto Klovos, Stasio Šimkaus, Juozo Gruodžio, Balio Dvariono, Žoržo Bizė, Franco Leharo, Edvardo Grygo, Šarlio Guno ir kitų žymių kompozitorių kūrinių.

V.Lukočių, vieną talentingiausių jaunosios kartos dirigentų, įvairių tarptautinių konkursų laureatą, labiausiai pažįstame iš televizijos laidų. Šį kartą muzikas atsiskleidė iš kitos pusės, puikiai akomponavęs solistams, o taip pat sugrojęs svajingąjį Ferenco Listo noktiurną „Meilės svajos“.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas V.Gerulaitis, niekada nestokojantis puikaus humoro jausmo, ir šį kartą dalinosi gera nuotaika bei šmaikščiomis įžvalgomis apie Lietuvos ir užsienio muzikos klasikų kūrybą .(Muzikologas yra parašęs knygą „Pavėsinėje su Richardu Wagneriu: neišgalvotos muzikos istorijos“, kurioje surinkti dokumentiškai tikslūs biografiniai faktai sukuria „muzikinį-istorinį dokumentikos kontekstą“ apie XVIII, XIX ir XX amžių kompozitorius, muzikantus.)

Koncerto pabaigoje tarp pulkelio sveikinančiųjų matėme ir Mykolą Piurko iš Antalieptės seniūnijos, kuris įteikė puokštę rožių maestro ir pasidalino prisiminimais apie drauge kurtas operas Operos ir baleto teatre 1972 – 1974m. Netikėtas ir jaudinantis susitikimas po tiek metų!

Padovanoję nepamirštamai šiltą vakarą, muzikai išvyko namo, o mes dėkojame jiems, ypač maestro V.Noreikai, linkime jam sveikatos ir kiek galima ilgiau neapleisti didžiosios muzikos scenos!

Vilija Visockienė