Raimondo Gapšio paskaitos apie meną

R. GapsysRaimondas Gapšys — žinomas pedagogas, menininkas, menotyrininkas, buvęs Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos (dabar — Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija) direktorius, 40 metų atidavęs mokyklai. Visą gyvenimą nerimstantis, ieškantis žmogus, daug kuo besidomintis ir kitus skatinantis tą daryti, išėjęs į užtarnautą poilsį nenurimsta, tebetęsia švietėjišką veiklą, nes sukaupęs tiek žinių ir patirties, negali tuo nesidalinti su visuomene. Pati pradžia, kaip jis sako, buvo apie 2000 m., kai sūnus padovanojo kompiuterį, tad atsiradusios naujos galimybės leido susisteminti visas turimas menotyrininko žinias ir sudėti jas į keliasdešimt videofilmų. Visas straipsnis