Laisvės gynėjų diena Dusetose

DSC02086-Sausio 13 d. Dusetose įvyko iškilmingas Laisvės gynėjų dienos paminėjimas. Švč. Trejybės bažnyčioje buvo aukojamos mišios, kurių metu prisimintas ir pagerbtas prieš 25 metus kruvinoje naktyje prie Vilniaus televizijos bokšto kritusių už Lietuvos laisvę gynėjų šviesus atminimas. Pamaldos prasidėjo bažnytinio choro sugiedota giesme „Lietuva brangi“. Klebonas Stanislovas Krumpliauskas, kurio iniciatyva buvo surengtas minėjimas, pasakė jautrų pamokslą. Mišiose dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava su padėjėja Regina Račkauskiene, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Benjaminas Sakalauskas su žmona Irena, Dusetų šaulių kuopos nariai, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, gimnazijos mokytojai, moksleiviai, kiti dusetiškiai. Po šv. Mišių darniai sugiedoję Tautinę giesmę, žmonės susirinko Sartų pakrantėje prie liepsnojančio atminimo laužo. Visas straipsnis

Akcija ,,Ištiesk leteną“

DSC03452Žmoniškumas reiškia atsakomybę. Mes esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome…”
Šie Antuano de Sent-Egziuperi žodžiai pasitinka kiekvieną, atėjusį į naujuosius Utenos rajono gyvūnų globos namus. Jie užrašyti ant didelio plakato prie įėjimo ir visiems primena, kad
žmonės yra atsakingi už tuos, kurie yra silpnesni. Tai turėtų suprasti visi: ir besidžiaugiantys savo globotinių draugija, ir pykstantys dėl kaimyno šunelio lojimo, ir kreiva akim palydintys besislepiantį benamį kačiuką ar šuniuką. Visas straipsnis