AR PAVYKS IŠSAUGOTI KVAPIUOSIUS PLAUREČIUS?

Vienas is auksciauisiuSartų regioniniame parke yra viena iš dviejų, Lietuvoje žinomų, kvapiojo plaurečio (Gymnadenia odoratissima) augaviečių. Visame savo areale tai yra nykstanti rūšis ir suprantama, kad perspektyvos išsaugoti itin mažą ir izoliuotą kvapiųjų plaurečių populiaciją, nėra palankios. Vis tik,  pagal galimybes skiriame nemažai dėmesio, tiek kvapiųjų plaurečių augavietės priežiūrai, tiek jų populiacijos būklės stebėjimui. Visas straipsnis