Žmogaus ir žirgo draugystė tęsiasi

Archeologės Marijos Gimbutienės nuomone, arkliai buvo prijaukinti tarp Rytų Ukrainos ir Šiaurės Kazachstano apytiksliai prieš 5 tūkst. metų iki Kristaus gimimo ar net anksčiau prie miškų ir miškais apaugusių upių. Ankstyviausių arklio kulto ir jo aukojimo radinių aptikta Volgos vidurupio regione. Apie tai kalba petroglifai – piešiniai, iškalti ant uolų. Tuose vaizduose arkliai ne tik traukia žagrę, bet poromis įkinkyti į vežimą, veža saulę dangaus skliautu. Šį įvaizdį galima rasti dar ir viduramžių Europos mene. Beje, lygiai taip aiškinami ir lietuviškų namų kraigo puošmenys – žirgeliai.

Visas straipsnis

Kurkime savo Lietuvą!

Kovo 11 d. minėjimo renginiai Dusetose, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečiui, prasidėjo Šv. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišiomis. Po jų šventiškai pasipuošę dusetiškiai, dainuodami patriotines dainas, atžygiavo į Nepriklausomybės aikštę. Čia Dusetų krašto Garbės pilietis Romualdas Pučekas iškilmingai pakėlė Lietuvos valstybės vėliavą, po sugiedoto Lietuvos valstybės himno susirinkusius žmones sveikino Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Jis ragino mažiau dejuoti, nepasiduoti pesimizmui ir dažniau prisiminti, kiek daug  gero per atkurtos nepriklausomybės trisdešimtmetį yra pasiekusi Lietuva.

Visas straipsnis