Kurkime savo Lietuvą!

Kovo 11 d. minėjimo renginiai Dusetose, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-mečiui, prasidėjo Šv. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišiomis. Po jų šventiškai pasipuošę dusetiškiai, dainuodami patriotines dainas, atžygiavo į Nepriklausomybės aikštę. Čia Dusetų krašto Garbės pilietis Romualdas Pučekas iškilmingai pakėlė Lietuvos valstybės vėliavą, po sugiedoto Lietuvos valstybės himno susirinkusius žmones sveikino Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Jis ragino mažiau dejuoti, nepasiduoti pesimizmui ir dažniau prisiminti, kiek daug  gero per atkurtos nepriklausomybės trisdešimtmetį yra pasiekusi Lietuva.

Tapo gražia tradicija per valstybines šventes pagerbti savanorių, partizanų, krašto šviesuolių atminimą. Ir šį kartą valdžios vyrai ant politinio bei visuomenės veikėjo Jono Buzelio, žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę karių savanorių  kapų uždegė žvakeles, klebonas kan. S. Krumpliauskas juos pašventino ir sukalbėjo maldas.

Vėliau visi rinkosi Kultūros centro Dusetų dailės galerijos salėje, kur įvyko iškilmingas minėjimas ir koncertas. Žiūrovus sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava, Zarasų rajono vicemeras Arnoldas Abramavičius, Zarasų tarybos administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė Aldona Žiliukienė.

A. Dumbrava dėkojo visiems dusetiškiams, prisidedantiems savo darbais prie valstybės kūrimo, o prisideda visi, gyvenantys šiuo laikotarpiu: „Valstybės kūrimas yra nenutrūkstantis procesas. Gal ne visada pastebime, kad pasiekta yra daug, ir nors nemažai dar yra taisytinų dalykų, vis tiek einame į priekį.“ Seimo narys palinkėjo visiems ilgų ir gražių gyvenimo metų, sveikatos ir stiprybės, mylėti ir puoselėti savo šalį. A. Dumbrava Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui įteikė simbolinę dovaną – trispalvę.

Įdomiais prisiminimais apie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akto paskelbimą dalinosi A. Abramavičius. Jis akcentavo, kad 1990 metais Lietuva buvo pakankamai radikali ir tvirta savo apsisprendime, nors buvo įvairių nuotaikų, daug skepticizmo.  „Kelias buvo ilgas ir sunkus. Ar pasiekėme tai, ko norėjome, sunku pasakyti, tačiau demokratijos sąlygomis buvome savo likimo šeimininkai. 30 metų yra daug, bet jų nepakanka – Šv. Rašte kelias į Pažadėtąją žemę truko 40 metų, tad su ta viltimi, kad po dešimtmečio viskas bus tik geriau, visus jus ir sveikinu“, – kalbėjo vicemeras.

Aktyviai Sąjūdyje dalyvavęs B. Sakalauskas pasakojo apie tuometines nuotaikas, kai dvi stipriausios politinės jėgos trumpam susivienijo ir kartu žengė tą svarbų Lietuvai žingsnį: „1989 m. griuvus Berlyno sienai, Europoje vyravo revoliucinės nuotaikos, o Sovietų Sąjunga buvo ant visiško ekonominio bankroto ribos. Tad buvo susidariusios visos tinkamos prielaidos išreikšti gyventojų valiai ir paskelbti nepriklausomybę. Mūsų jėga buvo vienybėje. Deja, vos po dviejų metų visi išsidraskė ir tai tęsiasi jau 30 metų. Lietuvą valdo finansiniai klanai. Žiniasklaida yra pajungta tiems, kas valdo. Tačiau valdantieji jaučia žmonių drąsą, kritiškumą ir tai juos pristabdo. Tad neturim tik liaupsinti, bet reikia ir griežtos kritikos, o norėdami sulaukti daugiau teigiamų rodiklių, turime būti ryžtingi ir spausti valdžią – kiek ją spausim, tiek ir bus Lietuva laisva, tad tokioje dvasioje ir gyvenkime!“

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena neabejotinai yra visų valstybės piliečių šventė. Ši diena dar ypatingesnė yra beveik 8 tūkst. Lietuvos gyventojų, kovo 11-ąją švenčiančių savo gimtadienius. O savo jubiliejų kartu su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiu šiemet šventė net 113 šalies vyrų ir moterų. Tarp jų ir A. Žiliukienės sūnus Vytautas: „Į Dusetas atvažiavau gyventi prieš 32 metus, mano sūnus gimė prieš 30 metų. Gyvenu čia, dirbu, mokau – reiškia, man čia gerai! Palinkėsiu mažiau dejuoti, būti pavyzdžiais kitiems ir kad aplink mus būtų žmonėms gera gyventi!“, – kalbėjo Dusetų bendruomenės pirmininkė.

Išsilaisvinti iš negatyvių minčių ragino ir renginio vedėja Laima Gorpinič. Pasibaigus sveikinimo kalboms, ji pristatė koncerto dalyves – rokiškietes dainų kūrėją ir atlikėją Viliją Radvilę ir smuikininkę Oksaną Sadauskienę: „Tai du tarpusavyje kalbantys instrumentai, gitara ir smuikas, šildantis Vilijos balsas ir jautrios iki sielos jos dainos. Jų atliekami kūriniai neabejotinai paliečia kiekvieno širdį.“

V. Radvilė taip pat pasveikino visus klausytojus: „Galbūt kažkam teko pasirašinėti laisvės dokumentą, kažkas Lietuvai augina vaikus, kažkas tiesiog prižiūri gėles savo sode,  bet mes visi reikalingi Lietuvai, esame pašaukti jai.“ Tad pirmoji koncerto daina ir buvo simbolišku pavadinimu „Pašauktas vardu“: „Tai ką darai, tik lašas vandenyne, bet jei nedarytum to, trūktų labai to lašo vandenyne, todėl nesustok!“

Vilija Visockienė

Nuotr. autorės