Aptarti Dusetų miesto strateginiai planai

Lapkričio 7 d. Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje rinkosi Zarasų rajono valdžios atstovai, bendruomenių ir įstaigų vadovai ir aktyviausi nariai, seniūnaičiai. Susitikimas prasidėjo Dusetų seniūno Sauliaus Kėblio metine ataskaita apie seniūnijos reikalus. Kaip ir visur, taip ir Dusetų seniūnijoje problemos daugmaž tos pačios, o didžiausia iš jų – pastovus gyventojų mažėjimas. Jei 2011 m. registruotų gyventojų skaičius buvo 2800 (pačiame mieste – 702), tai dabar belikę 2370 (600), ir tas skaičius tik krinta, nes žmonės emigruoja, gimimų mažėja. Šiemet gimė 8, mirė 47 žmonės. Kitos problemos taip pat išlieka panašios – bedarbystė, kuri šiek tiek sustabdyta – šiuo metu yra registruoti 208 bedarbiai, iš jų jaunimo – 20 (2013 m. – 362).

Taip pat išlieka neišspręsti skauduliai – vaizdą darkantys apleisti pastatai, ypač buvusio vaikų internato griūvantis, vandalų niokojamas kompleksas. Pateikė seniūnas ir džiuginančių faktų – baigta restauruoti varpinė, klojamas trinkelių šaligatvis prie bažnyčios, naujais meno kūriniais pasipuošė skulptūrų parkas, perdažytas Nepriklausomybės paminklas, atnaujinta stogastulpio partizanams atminti aplinka, prie jo gyventojų pageidavimu pastatyti du ąžuoliniai suoliukai, Berželių gatvėje prie daugiabučių nutiestas naujas asfaltas, baigtas remontas seniūnijos pastato viduje. Gyventojai taip pat stengiasi – keičia asbestinius stogus, atnaujina savo namus. Seniūnas pabrėžė, kad iš numatomų darbų artimiausiems metams vieni iš svarbiausių yra – projekto Sartų ežero pakrantės sutvarkymui sukūrimas bei įgyvendinimas, paminklo P. Širviui sukūrimas, nes artėja poeto jubiliejiniai metai, o taip pat laidojimo namų renovacija, bendruomenės namų vidaus įrengimo darbai ir naujos darbo vietos juose sukūrimas.

Į Dusetas atvykęs Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas savo kalbą pradėjo nuo džiugios naujienos – prieš pat susitikimą Dusetų K. Būgos gimnazijos direktoriui Gintautui Kuzmai buvo įteikti rakteliai nuo naujo geltono autobusiuko. Oficialioje raktų įteikimo ceremonijoje gimnazijos direktorius pažadėjo leisiantis patiems vaikams išsirinkti pirmąją kelionę.

Meras pasveikino Dusetas su Mažosios Kultūros sostinės 2019 vardo suteikimu, artėjančiu jubiliejumi (Dusetos kitais metais minės 500 metų jubiliejų), pasidžiaugė, kad čia netrūksta gerų kultūrinių bei sportinių renginių, garsinančių mūsų regioną ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, pagyrė aktyvią bendruomenės veiklą. N. Gusevas pasidalino sukaupta patirtimi atnaujinant Zaraso salą bei renovuojant Zarasų miesto daugiabučius (patarimų pastaruoju klausimu pas Zarasų specialistus kreipiasi net ir kaimynai latviai iš Daugpilio). Dusetose kol kas planuojama renovuoti du namus, tačiau esant gyventojų susidomėjimui, būtų galima atnaujinti ir Užtiltės kaimo daugiabučius. Apie strateginius planus, besikeičiančius miestų veidus, gyventojų užimtumą, vykdomus ir planuojamus projektus bei jų tęstinumą, taip pat komunalinius reikalus tarėsi ir diskutavo administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, mero pavaduotojas Arvydas Veikšra, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė Aldona Žiliukienė, investicijų ir plėtros skyriaus specialistė Ramunė Šileikienė.

Dusetiškiai ne tik gerai įsidėmėjo vasarą Sartuose ant bangų besisupančią baltą jachtą, bet ir galėjo paplaukioti su ja. Jachtos savininkas, ilgametę patirtį buriavimo sporte sukaupęs, Dusetose su šeima apsigyvenęs p. Arūnas pasidalino įdomiomis vizijomis apie jachtų klubą: „Mes čia turime auksinius vandenis, kuriuos reikia išnaudoti. Sartai – didelis, laisvas, nenuobodus ežeras, čia galima ne tik jachtų klubą įkurti, bet ir paleisti plaukioti turistinius katamaranus, sukurti darbo vietas, pritraukti jaunimą“. Kol kas tai tik viliojančios vizijos, bet Zarasų rajono vadovai pažadėjo įsiklausyti į šiuos pasiūlymus ir reikalui esant pasiūlyti savo specialistų pagalbą.

Ežero pakrantėje daug metų riogsantys žiūrovų tribūnos griaučiai, buvęs žirgų lenktynių teisėjų namelis (lyg ant vištos kojelės stovinti raganos trobelė) – Sartų regioninio parko gamtovaizdžio nepuošia. Pirmiausiai, anot specialistų, reikia atlikti geologinius ežero dugno tyrimus, po kurių paaiškėtų, ar betoniniai tribūnos poliai dar tinkami naudojimui ir jau tada spręsti, ką su jais daryti. Planuojama rengti susitikimus su Dusetų gyventojais, kurių metu žmonės išsakytų savo mintis ir norus – ar jiems reikia tik gražiai sutvarkytos pakrantės poilsiui, ar juos domintų ir joje vystoma socialinė veikla.

Dar viena naujiena, apie kurią plačiau papasakojo Zarasų miesto vyr. architektas Evaldas Ulianskas – ruošiamasi sudaryti detalų Dusetų miesto bendrą planą, kuriame dešimčiai metų į priekį bus sudėliotos miesto teritorijų tvarkymo bei ūkinės veiklos gairės. Tai svarbus projektas, jo kūrimo metu savo pastabomis bus kviečiami prisidėti vietiniai gyventojai, nes tik jie patys žino, ko labiausiai reikia Dusetoms. Susitikime su dusetiškiais būtent tai pabrėžė visi kalbėjusieji – kad ne tik valdžios viršūnėje esantys, bet ir vietinių bendruomenių aktyvas, visi gyventojai turi siūlyti įvairius problemų sprendimų būdus, reikšti savo nuomonę garsiai, o ne tik tarpusavyje, būti ryžtingiems ir reikliems. Šito kol kas dar labai trūksta – kalbėjimosi, įsiklausymo į skirtingas nuomones bei jėgų suvienijimo svarbiems sprendimams, kurių niekas už mus pačius nepadarys.

Vilija Visockienė