Gaivus poezijos vėjas

Vasario 1-ąją dieną Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje įvyko Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ narių susiėjimas. Jo metu buvo pasveikintos jubiliejines sukaktis atšventusios poetės Marija Atkočiūnaitė-Varenbergienė ir Monika Matulienė, taip pat pristatyta naujausia klubo poezijos rinktinė „Gaivus vėjas“.

Jubiliates sveikino bibliotekos kolektyvas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, klubo narės. Netrūko jautrių poetiškų sveikinimų, šiltų apkabinimų, gėlių. Seniūnas sveikindamas M. Varenbergienę dėkojo jai, kaip seniūnaitei, už aktyvų visuomeninį darbą. Pernai vasarą prie buvusios žydų sinagogos iškilęs atminimo paminklas – Marijos ryžtingų pastangų rezultatas. „Dėkingi Jums visi dusetiškiai už gerus darbus, linkiu, kad nenuleistumėt rankų, būtumėt ir toliau tokia pat aktyvi seniūnaitė, stiprybės, sveikatos Jums ir artimiesiems!“, – linkėjo seniūnas. Marija juokdamasi prašė seniūno suteikti jai garbės seniūnaitės vardą ir išleisti į poilsį, tačiau jos prašymas buvo atidėtas dar bent penkiems metams į priekį!

Pasveikinus jubiliates, perkopusias dar vieną metų aukštikalnę, vyko antroji renginio dalis – knygelės pristatymas. Naujojoje rinktinėje – trylikos autorių kūryba. Joje išspausdinti Elenos Antonovos, Elenos Brukštutės-Arminienės, Angelės Viburytės-Braknienės, Danutės Drebulienės, Janės Grigėnienės, Rimtautės Jakaitienės, Onutės Jasiulionienės, Monikos Matulienės, Joanos Stašienės, Julijos Umarienės, Marijos Atkočiūnaitės-Varenbergienės, Vilijos Visockienės, Genovaitės Prėvelytės-Žilinskienės eilėraščiai. Jų temos amžinos ir egzistencinės – tėviškė, meilė, tikėjimas Dievu ir žmogumi, motinystė, užmarštyje nuskendusi jaunystė, skaudi vienatvė, nebūtis, viltis. Visos autorės skirtingos, tačiau kartu ir panašios ištikimybe tradicinei poezijai, tikram jausmui, pagarba žodžiui.

Rinktinę sudarė Dusetų K. Būgos biblioteka – daug darbo įdėjo, begalę savo laiko paaukojo bibliotekos vedėja Elena Gaižiuvienė ir Marija Varenbergienė. Jos kruopščiai kompiuteriu surinko poečių suneštus tekstus. Maketavimo darbus užbaigė Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos Irena Matulevičienė, Rasa Juršienė. Iliustracijos – šių eilučių autorės karpiniai.

Poetės nuoširdžiai džiaugėsi bendru savo kūriniu. Kol kas knygelė išleista nedideliu tiražu, atspausdinta ir surišta Zarasų bibliotekoje. Ar ji pasieks tikrą spaustuvę – dar nežinia. Visą autorių entuziazmą stabdo lėšų trūkumas.

Bibliotekos salę puošia ir nauja parodėlė. Jau savotiška tradicija tapo, kad poetė Genovaitė Žilinskienė kiekvienais metais nupiešia simboliškai tuos metus globojančius kinų zodiako gyvūnus. Pernai tai buvo žaismingos beždžionėlės, šiemet nuo knygų lentynos paveikslėliuose puikuojasi spalvingi gaidžiai. Moters piešiniai – preciziškai kruopštūs. Žinant, kad kukli autorė jau gana garbaus amžiaus, žavi jos kūrybinė ugnelė, darbštumas, jaunatviškumas.

Gaila, kad šį straipsnelį tenka užbaigti liūdna gaida. Amžinatvėn neseniai pasitraukė ilgametė Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ narė poetė Danutė Drebulienė. Jos garbei ant stalo tyliai degė žvakė, perrišta juodu kaspinu. O eilėraščių knygoje, kurios Danutė nespėjo pamatyti, skausmingai ir pranašingai aidi jos žodžiai: „Žemė suksis ratu, nebebūsiu kartu

Tik tylūs į nežinią eisim, piligrimais baltais

Šitais žemės keliais viens po kito.

Eisim… išeisim…“

 

Vilija Visockienė