IŠSIPILDĖ GRAŽIAUSIA GYVENIMO SVAJONĖ

DSC07884 (1)Spalio mėnesio pabaigoje Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas pakvietė dusetiškius į Dusetų Kultūros centrą Dailės galeriją. Grįžęs iš įdomios kelionės po Šventąją žemę, klebonas Stanislovas pasidalino įspūdžiais iš šios kelionės. Buvo aplankytas Izraelis ir Jordanija.

Didžiuliame multimedijos ekrane visi susirinkusieji galėjo stebėti ne tik gražius šio krašto vaizdus, istorinius religijos, kultūros ir architektūros paminklus, bet klebonas Stanislovas išsamiai supažindino ir su Izraelio valstybės susikūrimo istorija, su gyventojų sudėtimi, religija, buities detalėmis, izraelio virtuve, laidojimo tradicijomis, muzika. Įdomiai išklausėme ir pasakojimus apie Izraelio žmonių pagarbą ir paramą krašto gynybai, apie tautos tapatybės saugojimą.

Labai įdomu buvo stebėti istorines vietas, kurios turistų gausiai lankomos ir išgirsti apie puikias sąlygas, kurios sukuriamos lankantiems Šventąją žemę.

Didžiuliame ekrane matėme vieną didžiausių Izraelio miestų – Tel Avivą. Nors šis miestas įkurtas tik 1909 metais, bet dabar jis yra ne tik šalies finansų, ekonomikos ir verslo , bet ir žydų kultūros, maldos, prekybos ir pramogų centras. Pro mūsų akis praslinko Cezarėja – vienas seniausių ankstyvosios krikščionybės centrų, Haifa, kuri įsikūrusi prie Viduržiemio jūros įlankos ant Karmelio kalno, joje esančius karmeličių vienuolyną ir Stela Maris bažnyčią.

Šiaurinėje šalies dalyje išsidėsčiusi krikščioniškoji Galilėja. Joje Nazaretas – vienas didžiausių Galilėjos miestų, išsidėstęs kalvų apsuptame slėnyje. Čia praėjo didžioji Jėzaus žemiškojo gyvenimo dalis – čia Jis praleido vaikystę, jaunystę, čia pradėjo savo veiklą. Tai vienas svarbiausių Šventosios žemės traukos centrų. Čia pamatėme Marijos Apreiškimo baziliką, Šventosios Šeimos namą, Šv. Mergelės šaltinį ir Šv. Grotą, kurioje arkangelas Gabrielius apsireiškė Marijai.

Ekrane praslinko Galilėjos jūra – pagrindinis Izraelio gėlo vandens šaltinis.Ramybe ir susitelkimu, rodos, alsavo vandenys, viršum kurių, pasak Biblijos, neskęsdamas žengė Kristus. Regėjome ir Jordano upę, kur, pasak Naujojo Testamento, Jonas Krykštytojas krikštijo žydus, kur buvo pakrikštytas ir Jėzus Kristus.

Regime Judėjos dykumą, kuria keliaujant pasiekiama Negyvoji jūra. Pakeliui – Kumranas. Tai svarbiausia žydų istorijoje ir raštijoje archeologinių radinių vieta. Negyvoji jūra – tai pati žemiausia pasaulio vieta. Ši jūra, tris kartus per dieną keičia spalvą: ryte būna juosva, vidurdienį – mėlyna, vakare – rausva. Vanduo – prisotintas mineralinių druskų. Gėrimės įdomiu Jordanijos miestu Pėtra, kuris yra Jordanijos vizitinė kortelė ir didžiausia vertybė, įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą.

Labiausiai žinoma viso pasaulio tikintiesiems vieta yra Jeruzalė. Tai miestas, kurio istorija ir dabartis susijusi su trimis pagrindinėmis monoteistinėmis religijomis – judėjams šventa vieta – Raudų siena, krikščionims – Kristaus gyvenimo, kančios, mirties ir prisikėlimo vietos, musulmonams – Al Aksa mečetė. „Pater noster“ bažnyčios sienose išrašyta „Tėve mūsų“ malda įvairiomis kalbomis, tame tarpe ir lietuviški maldos žodžiai. Alyvų kalne dar auga tuos laikus menantys alyvmedžiai, turistų lankoma Mergelės Marijos mirties bažnyčia, Siono kalnas, Kristaus apaštalų Paskutinės vakarienės kambarys.

Žydų kvartale stovi švenčiausia judaizmo relikvija – Raudų siena. Tai 500 m. ilgio ir 18 m. aukščio statinys.Ši siena žydams tapo maldų, vilties, atgimimo, žydų tautos dvasiniu simboliu.

Matome ekrane ir Betliejų – Kristaus gimimo vietą. Čia stovi Kristaus Gimimo bažnyčia, kuri įdomi tuo, kad ji yra katalikų, stačiatikių ir armenų tikėjimo šventovė po vienu stogu. Jaudina vaizdai, regint Kristaus Kryžiaus kelią į Golgotos kalną su paskutiniais Kristaus žemiškais sustojimais. Šis kelias nuveda į Prisikėlimo ( Šv. Kapo ) baziliką, pastatytą toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas, palaidotas ir prisikėlė Kristus.

Gal kažką praleidau dalindamasi mūsų klebono Stanislovo įspūdžiais iš šios įdomios kelionės, kuriuos pamatyti ir išgirsti susirinko gausus būrys dusetiškių. Tačiau pamatyti vaizdai, išgirsta juos lydėjusi muzika, klebono pastebėjimai, paliko neišdildomą įspūdį.

Iš Šventosios žemės Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas parvežė ne tik įspūdžius, bet ir Šventosios žemės palaiminimus dusetiškių šeimoms – E. ir R. Pučekams, I. ir A. Sirvydžiams, V. ir Normantams, bei Tadui Grinevičiui.

Baigdamas jautrų ir šiltą bendravimą su savo parapijiečiais, klebonas Stanislovas pasakė: „Išsipildė gražiausia mano gyvenimo svajonė – aplankyti Šventąją žemę“.

Marija VARENBERGIENĖ