Janina Kaškauskienė: „Muzika – mano gyvenimas“

Lapkričio 10 d. vakarą Kultūros centro Dusetų dailės galerijos salė ūžė lyg bičių avilys – ne tik visos sėdimos vietos buvo užimtos, bet ir balkonuose stoviniavo nemažai žmonių, atėjusių pagerbti ilgametės muzikos Mokytojos, chorvedės, meno kolektyvų vadovės Janinos Rožytės – Kaškauskienės. Padėkos vakaro pagrindinės organizatorės – choristės, ansamblietės Margarita Simokaitytė, Laima Gorpinič – tapo ir svajingomis vakaro vedėjomis. Gražiai išpuoštoje scenoje prie žvakių šviesos liejosi eilės, dainos ir muzika, patys nuoširdžiausi sveikinimai, pačios širdingiausios padėkos ir linkėjimai, skirti mylimai ir gerbiamai Mokytojai Janinai – būti dar ilgai sveikai, energingai, o svarbiausia – dainuoti, nes daina ir maistas, ir vaistas kūnui ir sielai! „Būkit pasveikinti šį vakarą visi, palikę darbus, rūpesčius ir viską namuose. Pasimėgaukime kiekviena šio vakaro akimirka, nes jis visiems mums ypatingas, tačiau labiausiai – Jums, miela Janina. Jūs – šio vakaro gražiausias žiedas“,- prakalbo į žiūrovus Laima, kviesdama visus pasinerti į prisiminimų ir dainų vakarą.

Padėkos vakaro pradžioje ekrane buvo parodytas nuotraukų kaleidoskopas iš viso Janinos gyvenimo – jame per keliolika minučių prasisuko metai, skirti gyvenimo meilei Muzikai. „Pasitelkdami fotografiją stengiamės užčiuopti kai kurias akimirkas, kol jos nespėjo išdilti, išsklaidyti savo praeities miglas. Nuotraukos išsaugo gyvus prisiminimus, patvirtina, jog visa tai buvo iš tikrųjų ir jog su tais žmonėmis buvome susidūrę savo gyvenimo kelyje. Jų dėka mes galim prikelti išėjusius…“,- skambėjo žodžiai, o ekrane stebėjome, kaip jaunutė ilgakasė Janytė, baigusi Tauragnų vidurinę, 1958-1961 m. mokėsi chorinio dirigavimo Vilniaus kultūros ir švietimo technikume. Po to keletą metų dirbo Utenos rajono Vyžuonėlių kultūros namų meno vadove, o 1963 m. atvyko į Zarasų kraštą ir pradėjo dirbti Dusetų kultūros namų meno vadove (vadovavo mišriam chorui), muzikos bei dainavimo mokė Dusetų Kazimiero Būgos vidurinės mokyklos (dabar gimnazija) mokinius, vadovavo šios mokyklos jaunučių ir merginų chorams. Jos vadovaujami kolektyvai ne vieną kartą dalyvavo Respublikinėse dainų, moksleivių bei Pasaulio lietuvių dainų šventėse.

Nuo 1996 m. J. Kaškauskienė ėmė vadovauti Dusetų tremtinių chorui, moterų ansambliui „Svaja“ ir moterų chorui ,,Versmyna“, kuris yra dalyvavęs visose Respublikinėse dainų šventėse, jam yra suteikta II kategorija, jis keturis kartus dalyvavo respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ ir juose buvo nominuotas. 2015 – 2018 m. moterų ansamblis „Svaja“ yra pelnęs laureato vardą tarptautiniuose bendruomenių festivaliuose „Nida InterCom“. Nuo 2000 m. profesionaliai veiklai atiduota jau daugiau nei 50 metų. 1987 m. J. Kaškauskienė buvo apdovanota Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu. Jos veikla yra įvertina ne vienu Dainų šventės medaliu bei kitais apdovanojimais. 2017 m. J. Kaškauskienei įteikta Zarasų rajono savivaldybės Kultūros ir meno premija; 2017 m. suteiktas Dusetų krašto Garbės pilietės vardas.

Zarasų rajono savivaldybės padėkos raštą Janinai Kaškauskienei, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos meno vadovei, už ilgametį vadovavimą muzikiniams meno kolektyvams, chorinės muzikos populiarinimą, Dusetų bei Zarasų krašto vardo garsinimą Lietuvoje renginio metu įteikė Zarasų rajono mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius. Gerbiamą Janiną pasveikino ir Zarasų rajono tarybos narys Rimantas Jurevičius, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, Dusetų meno mokyklos atstovai, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas, Dusetų bendruomenės pirmininkė Aldonas Žiliukienė, Dusetų sporto klubo „Ainiai“ prezidentas Eugenijus Deksnys, Sadūnų bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, kiti įvairių įstaigų atstovai.

„Šiandien visų mūsų buvimas kartu yra prasmingas ir apgaubtas didžiule pagarba Jums, Janina. Nežinau kiek kartų reiktų pasakyti Jums Ačiū už visus tuos metus, kurie buvo pašvęsti muzikai ir mums… Gal šimtą, gal tūkstantį…? Kaip pamatuoti žmogaus gerumą ir meilę kitam?…“ Mokytoja Janina, kuriai buvo skirtas visas dėmesys ir meilė, tą vakarą sunkiai tramdė jaudulio ašaras: „Aš labai džiaugiuosi ir netikiu, kad čia šitas vakaras vyksta dėl manęs. Lyg sapnas koks atrodo, kaip ir gyvenimas lyg sapnas, taip greitai prabėgęs… Ateina toks laikas, kai reikia suskaičiuoti visas klaidas, sudėti visus taškus ant i. Iš darbo niekas manęs nevarė, Kultūros centro direktorius Alvydas Stauskas vis prašė: „Dar pabūkit, mokytoja!“ Pamaniau, tai nebus ir galo tada, reikia jaunimui duot pasireikšti… Labai ačiū visiems, kurie atėjot. Jeigu kojos ir protas dirbs, tai dar dainuosim visi!“, – savo padėką optimistišku pažadu užbaigė Janina.

Netrūko malonių staigmenų. Janinos draugė poetė Rimantė Jakaitienė paskaitė savo kūrybos šmaikščias eiles. Klausėmės ilgamečių choro dalyvių Jefrosinijos Partinauskienės, Romos Pužienės bei Janinos Kaškauskienės trio atliekamų jautrių dainų. Nostalgijos, gražių melodijų, prasmingų žodžių netrūko – visa tai sklido iš „Versmynos“ choro, „Svajos“ ansamblio, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos muzikinio Trio (Margarita Simokaitytė, Eglė Kuzmienė , Ramūnas Lisinskas) atliekamų kūrinių. Klausytojus pakerėjo mokytojo Juozo Švedo auklėtiniai iš Dusetų meno mokyklos – jaunieji akordeonistai atliko keletą populiarių melodijų, sugraudinusių visų širdis. Su gražia sveikinimo programa atvyko Antalieptės moterų ansamblis, kuriam vadovaujanti Loreta Alaunienė taip pat dainavimo paslapčių mokėsi pas Janiną. Nuo Antalieptės moterų neatsiliko ir jų kaimo kapelos vyrai, sugroję keletą šaunių tradicinių liaudiškų melodijų. Netrūko ir daugiau linksmos muzikos, smagių šposų – jais dosniai dalijosi „Sadūnų“ kaimo kapelos vyriokai. Ne tik patys „davė garo“ koncerto pabaigoje, bet ir Janiną, savo Mokytoją, kuri ne vieną sadūniškį dainuoti mokė, ant scenos kvietėsi, kad jiems pritartų. Kai renginio vedėjos pakvietė visus buvusius Janinos auklėtojus ateiti prie scenos ir padainuoti kartu, pakilo didžioji salės dalis. Pati Mokytoja jau turbūt seniai pametusi skaičių, kiek žmonių išmokė dainavimo subtilybių, įskiepijo meilę profesionaliai muzikai.

Turbūt dar ilgai skambės ta improvizuoto žiūrovų choro daina „Snaudžia malūnas prie kelio…“ Mokytojos širdyje, šildys ir guos sielą tamsiomis valandėlėmis. Taip, norisi tikėti ir linkėti dar ir dar kartą – kad užplūstantis liūdesys būtų trumpalaikis, kad jį lengvai būtų galima išsklaidyti muzikos garsais. Padėkos vakarą užbaigė kolegų, auklėtinių, bičiulių, šeimos narių, giminių sveikinimai – ilgiausia jų virtinė nusidriekė prie gerb. Janinos, kiekvienas norėjo tarti šiltą žodį, apkabinti, pabučiuoti. O vakaro kulminacija tapo visos salės sugiedotas „Ilgiausių metų!“

Šis vakaras – jokiu būdu ne atsisveikinimo vakaras! Mokytoja Janina dar ilgai dainuos savo suburtų ir išaugintų iki aukšto profesionalaus lygio kolektyvų gretose, ir sukauptu žinių bagažu dalinsis, ir širdies šiluma bei gerumu, ir visuomet ras padrąsinantį žodį ar šmaikštų patarimą visuose gyvenimo atvejuose.

Ačiū padėkos vakaro „Muzika – mano gyvenimas“ pagrindiniams organizatoriams – Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kolektyvui bei Dusetų K. Būgos gimnazijos lituanistei Dainora Biliūnaitė, o taip pat Dusetų meno mokyklos mokytojui Juozui Švedui, visiems grojusiems bei dainavusiems atlikėjams ir visa ko „kaltininkei“ Janinai Kaškauskienei.

Vilija Visockienė