Laima Tubelytė-Kriukelienė: „Tikiu tuo, ką darau“

„Paveikslai istorijos motyvais įkvepia meilę gimtajam kraštui, pagarbą praeičiai ir, savaime suprantama, ugdo patriotizmą. Visada jaučiu neblėstantį poreikį tapyti svarbius Lietuvos istorijos įvykius, didingų asmenybių, vienaip ar kitaip nulėmusių istorijos raidą, portretus. Savo kūryba siekiu pažadinti žmonių širdyse orumo, pasididžiavimo savo Tėvynės praeitimi jausmus. Tikiu tuo, ką darau. Ir matau, kad didelė dalis Lietuvos žmonių yra neabejinga šio žanro kūrybai ir, be abejo, tautos praeičiai, dabarčiai ir ateičiai.“ (Laima Tubelytė-Kriukelienė)

Jaukioje Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus parodų salėje (Dusetų seniūnijos pastatas, II aukštas) birželio 6 d. atidaryta uteniškės Laimos Tubelytės-Kriukelienės tapybos darbų paroda „Laiko akimirkos drobėse“. Didelio formato drobės skirtos dviem temom – Lietuvos istorijai ir laikui.

L. Tubelytė-Kriukelienė visą laisvą laiką skiria kūrybiniams ieškojimams: molbertinei ir sieninei tapybai, grafikai, erdvinėms kompozicijoms, parodų organizavimui, plenerams, tęstinėms dailės studijoms. Beveik per trisdešimt kūrybinio darbo metų dalyvauta dešimtyse grupinių dailės parodų Utenoje, Zarasuose, Vilniuje, įvairiuose Lietuvos muziejuose, galerijose ir surengta daugybė autorinių kūrybos darbų parodų. Garsiausias šios menininkės darbas – „Žalgirio mūšis”, sukurtas kaip pagarbos ženklas Senosios Lietuvos praeičiai.

Parodą „Laiko akimirkos drobėse“ pristatė muziejaus vadovas Rytis Pivoriūnas. Jis kalbėjo, kad dailininkų, kurie daug tapytų istorine tematika, Lietuvoje yra labai mažai, nes tai sunki ir atsakinga tema, reikalinga didelio įsigilinimo, susipažinimo su archeologine ir rašytine medžiaga: „Jei reikėtų trumpai pasakyti apie ką paroda, būtų galima išskirti ypatingą ir esminį jos bruožą: Lietuvos pirmeivių – aisčių – istorijos iliustracijos. Vos keli dailininkai Lietuvoje tapo istorinėmis temomis. O apie aisčius (baltų gentis) tėra pavieniai kūriniai. Nepaprastai reikšminga, kad mūsų didžiojo pasididžiavimo prof. Kazimiero Būgos pradėtą darbą, atrandant aisčių protėvynę ir jų genčių buveines, populiarina ir tęsia, šįkart jau meno kalba, mylima Dusetų krašto dailininkė.“

Istorijos vaizdavimui skirta didžioji L. Tubelytės-Kriukelienės kūrybos dalis: „Pastarąjį dešimtmetį didžiausią kūrybinio laiko dalį skiriu didelio formato drobių Lietuvos istorijos tema tapybai. Beje, tapyti Lietuvos istoriją jaučiu neblėstantį poreikį ir matau tame didžiulę prasmę. Tapyti Lietuvos žemę, valdovus, senuosius radinius ir su jais susijusius įvykius bei pergalingus mūšius, įprasminti tautinius simbolius ir ženklus – nepaprastas džiaugsmas ir tuo pačiu didelė atsakomybė. Iš didelės pagarbos ir meilės savajam kraštui gimė paveikslai: „LDK I-jo Statuto priėmimas“, „Kunigaikščių žaidimas – Lietuvos laikas“, „Lietuvos dienoraštis“, „Kunigaikščiai“, „Žalgirio mūšis“, „Oršos mūšis“, „Karaliaus Mindaugo krikštas“, „Karalienė Morta“, „Barbora Radvilaitė“, „Birutė“, „Kunigaikštienė Sofija Vytautaitė“ ir kt.

Ypač džiaugiuosi, kada kūriniai istorine tema sudomina šiandieninį jaunimą. (…) Sukūriau daugiau negu keturiasdešimt paveikslų – iliustracijų aisčių tematika. Šie paveikslai – iliustracijos sukurtos bendradarbiaujant su akad. prof. dr. Eugenijumi Jovaiša. 2016 m. publikuota E. Jovaišos monografija „Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia“, kuriame galima išvysti daugiau negu trisdešimt mano sukurtų iliustracijų.“
Parodos atidaryme dalyvavo gausus dusetiškių būrys, atėjęs pasveikinti buvusios kolegės – L. Tubelytė-Kriukelienė keletą metų dirbo Dusetų K. Būgos vidurinėje mokykloje dailės mokytoja, vėliau – Zarasų meno mokykloje, o nuo 1996 metų – Utenos kolegijos dailės dalykų dėstytoja. Nuo Dusetų dailininkė neatitolusi, nes turi netoliese sodybą, dalyvauja Dusetų dailės galerijos rengiamose grupinėse parodose, pleneruose. Kolegę sveikino Dusetų meno mokyklos dailės mokytojas dailininkas Romualdas Pučekas, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas, K. Būgos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vanda Normantienė, buvusios bendradarbės, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos pirmininkė Aldona Žiliukienė, Dusetų dailininkai, autorės kūrybos gerbėjai, bičiuliai. Pasibaigus pirmai parodos atidarymo daliai, neskubėta skirstytis, dar ilgai bendrauta prie arbatos puodelio, dalintasi prisiminimais. Kalbėta įvairiausiomis temomis – ir apie laiką, kuris negailestingai trina visus žmogaus buvimo šioje žemėje ženklus, ir apie tuos, kurie visais įmanomais būdais tuos ženklus kantriai ir kruopščiai renka, atgaivina ir prikelia naujam gyvenimui.


Paroda vyks iki birželio 28 d.


Vilija Visockienė