LIETUS NESUGADINO ANTANINIŲ ŽAVESIO

Artėjant Antaninėms į Dusetų K. Būgos biblioteką atskriejo malonus kvietimas. Rokiškio rajono Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ir Kriaunų seniūnijos kaimo biblioteka dusetškius pakvietė  birželio 12 dieną, 18 valandą  švęsti „POEZIJOS  ANTANINIŲ  BRADESIUOSE“

Malonu, kad į netolimų nuo Dusetų, prie mus jungiančio Sartų ežero gyvenviečių,  esame kviečiami jau ne pirmą kartą. Nepaprastai viliojanti mums pasirodė ir antaninių tema, skirta – Sartų krašto dainiams  ANTANAMS – Antanui Strazdui – Strazdeliui ir Antanui Vienažindžiui – Vienužiui atminti. Labai norėjosi pamatyti ir dar ne vieną didelį Antaną:  šio renginio globėją Rokiškio savivaldybės merą Antaną Vagonį, Lietuvos poezijos globėją, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininką, poetą Antaną  A . Jonyną ir  Rokiškio krašto poezijos globėją poetą Antaną Žilinską. Dar turėjome vilties pamatyti ir išgirsti dar vieną (gal) Antaną – „Naujosios Romuvos“ redaktorių A. Konickį. Bet tai buvo Andrius Konickis…

Į Bradesius nuvykome:  Dusetų Kultūros centro Antazavės dainininkės (vad. Dalia Deinienė), kultūrinių renginių organizatorius iš Antazavės Gytis Gruzdas ir Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ narės Janė Grigėnienė ir šių eilučių autorė.

Prasidėjus renginiui pradėjo lynoti. Nuo Sartų pūstelėjo žvarbokas vėjas. Kuo toliau, tuo smarkiau. Organizatoriai pasirūpino net ir skėčiais, kad tik svečiai nesušlaptų. Nežiūrint Antanus laistančio lietaus į renginį susirinko nemažai Bradesių kaimo gyventojų, kantriai kentusių lietų ir gausiais plojimais palydėjusių kiekvieną pasirodymą.

Renginį pradėjo Antaninių organizatorė, Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja  Daiva Vilkickienė ir Kriaunų kaimo bibliotekos vedėja Audronė  Telšinskienė  poeto Sigito Gedos poema „Strazdas“, vėliau skaitė Antano Vienažindžio eilėraštį „Kvietkelių darželis“, poeto Antano A. Jonyno kūrybos tekstus.

Gražius žodžius renginio dalyviams ir garbingiems svečiams išsakė Rokiškio savivaldybės meras Antanas Vagonis ir pasidžiaugė, kad žmonės myli Antanus, kad šis vardas, kuriuo jį pakrištijo tėveliai jam ne tik patinka, bet ir neša sėkmę.

Antaninių šventės programa buvo labai įdomi ir turtinga savo turiniu ir atlikėjų skaičiumi. Į Antanines atvykus garbiems svečiams visi susirinkusieji gerte gėrė kiekvieną jų žodį, nes ne taip dažnai į tolimos provincijos kampelį atvykstą tokie Lietuvai svarbūs žmonės, kaip poetas Antanas A. Jonynas ar „Naujosios Romuvos“ redaktorius Andrius Konickis. Renginį puošė ir Antazavės moterų ansamblio atliekamos dainos, smagiai pritariant Dalios Deinienės akordeono garsams.

Poetas Antanas A. Jonynas pasidalino savo prisiminimais apie šį Aukštaitijos kampelį, apie bendravimą su poetu Pauliumi Širviu, apie savo tėvelį poetą Antaną Jonyną, apie tai, kad jam teko net lankyti Dusetų K. Būgos vidurinę mokyklą. Poetas skaitė savo kūrybą, kurioje tikro poezijos meistro ranka ir širdimi sudėlioti kalbėjimai gulė į klausančiųjų širdis ir stebino paprastais žodžiais išreiškiami poeto sielos švytėjimai, jo mokėjimas  savo sueiliuotus posmus  atiduoti tarsi dovaną kiekvienam klausančiam.  Puikias Antano A. Jonyno eiles išraiškingai skaitė poeto kolega , balso virtuozas Juozas Šalkauskas.

„Naujosios Romuvos“ redaktorius Andrius Konickis į Bradesius atvyko su savo kūrybine komanda, kurioje buvo net penki literatai. Klausėmės ir gėrėjomės jų nuoširdžia kūryba. Dusetiškių literatų buvo tik dvi. Tačiau dusetiškės Janės Grigėnienės tarmiškai parašyti eilėraščiai sužavėjo susirinkusius. Todėl ir norisi įrašyti bent vieną Janės kūrybos posmelį ( apie kurijuntį Utanų) :

„Trauke  Unte dažnai / Kožnų naktį da kūryt pradėja / Jau Untanas senyn -/ Sveikata kožnų rozų  blagėja./ Kasulys, kasulys / Nigdi jau nepalieka Untaną./A baisus dusulys / Smaugia gerklį,   kriūtinį skrabena.“

Miela buvo klausyti ir Rokiškio rajono literatų kūrybos. Poezijos posmais dalinosi net septyni rokiškiečiai. Tokia artima mūsų sielai poezija, šilta žmonių bendrystė sukūrė tikrą šventišką nuotaiką. Įdomu buvo pasiklausyti Gyčio Gruzdo pasakojimo apie kaimynystėje stūksančius net keturis piliakalnius. Gaila, kad lietus sutrukdė aplankyti Velykuškių piliakalnį. Kiekvienas dainininkas, pasakotojas,  kiekvienas literatas, paskaitęs savo kūrybą buvo apdovanotas raudonais bijūnų žiedais – tikru per Antanines pražystančių Aukštaitijos darželių  simboliu.

Kriaunų kaimo bibliotekos vedėja Audronė Telšinskienė maloniai nustebino paskaičiusi rimtus ir išmintingus Kriaunų pagrindinės mokyklos moksleivių sudėtinius eiliavimus Antano Strazdo tekstų motyvais.  Štai, kokį gražų posmelį parašė aštuntokas Donatas:

„Artojai aprėdė aveles: / Artojau, ark aplink Aukščiausio aveles – / Balsą berželis brandina.“

Baigus dainuoti visas dainas, skaityti poezijos posmus sulaukėme ir Antaninių šventės kulminacijos – buvo apvainikuoti šeši Antanai ir viena Antanina. Tik šį kartą vietoje vainikų  jiems atiteko didžiulės vantos. Buvo ir beržinių, ir ąžuolinių, ir lazdynų krūmų tvirtai surištos šakos, kad vanojantis  nepabirtų… Dabar tik į pirtelę – ir, atrodė, bus užbaigta Antaninių šventė.

Bet tai buvo dar ne pabaiga. Šaunios Bradesių kaimo gaspadynės  pakvietė vaišintis labai skania koše. Teko net pasidomėti – pagal kokį receptą ši košė virta – joje radome visokių grūdų kruopas, žirnius ir skalsiai – mėsytės. Kvėpėjo visa Sartų pakrantė, net  ir lietus nustojo lyti.

Poezijos Antanines Bradesiuose rėmė: Lietuvos Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, laikraščiai „Gimtasis Rokiškis“, „Rokiškio Sirena“, Rokiškio rajono savivaldybė, Kriaunų seniūnija.

Palydėti, pamylėti ir gerai nusiteikę iškeliavome į namučius, išgavę pažadą, kad ir vėl būsime pakviesti į draugystės ir bendrystės pabuvimus netolimoje kaimynystėje.  Ačiū mieloms Audronei ir Daivai, kad nepamiršta mūsų.

                                                      Marija VARENBERGIENĖ