SARTŲ REGIONINIO PARKO PRIEŽIŪROS DARBAI

Šienaujamas Velikuškių II piliakalnisVasaros metu į Sartų regioninį parką atvyksta daug lankytojų. Vieni jų čia apsistoja ilgesniam laikui, lanko kultūros ir gamtos paveldo objektus, pažintinius takus, pramogauja, tuo tarpu kiti atvyksta trumpo poilsio prie ežerų. Regioninio parko svečiai džiaugiasi, jog juos pasitinka prižiūrėtos rekreacinės teritorijos, pažintiniai takai, gamtos ir kultūros paveldo objektai.

Sartų regioninio parko teritorijos priežiūra ir pritaikymu lankymui, bei vertybių išsaugojimu rūpinasi parko direkcijos specialistai. Per šių metų antrą ketvirtį buvo prižiūrėta apie 70 ha regioninio parko ploto. Didžiąją dalį darbų sudarė šienavimas, esamos informacinės sistemos bei infrastruktūros priežiūros darbai.

Priežiūros darbų metu nupjauta žolė ties dešimčia gamtos ir kultūros paveldo objektų: Bradesių ir Žiūkeliškių ąžuolais, Ilgašilio pušimi, Pakerių kadagiais, kompozitoriaus J. Gruodžio gimtinės vieta, poeto A. Strazdo paminkliniu akmeniu, Gipėnų stogastulpiu, Velikuškių II ir Pakačinių piliakalniais, Antazavės I pasaulinio karo karių kapinėmis, perdažyta laiptai į Velykuškių ir Pakačinių piliakalnius, Marimonto tiltas, dalis lauko informacinės sistemos stendų, rodyklių, atnaujintas Ilgašilio pažintinis takas. Išlyginta žemė Sartų ežero pakrantėje (0,50 ha). Prižiūrėta apie 60 ha rekreacinių teritorijų: Dusetų girios, Kavolių šilelio, Jaskoniškių, Bradesių. Direkcija nuolat tvarko ir prižiūri 16 stovyklaviečių ir atokvėpio vietų, 4 piliakalnius, lauko informacine sistemą (stendus, nuorodas, takus, automobilių stovėjimo vietas), dviračių trasą „Tarp Zalvio ir Zalvės“ (1,5 ha), Dusetų girios pažintinį taką (13,6 ha) ir Ilgašilio pažintinį taką (0,96 ha). Priežiūros darbus apima remontas, dažymas, šienavimas, aikštelių ir kelių užpylimas skalda. Šienaujame apie 20 ha gamtos ir kultūros paveldo teritorijų. Periodiškai ir akcijos „Darom“ metu šalinamos netvarkingų poilsiautojų paliekamos šiukšlės.

Be šių lankytojams labiau matomų darbų labai svarbūs yra šienavimo darbai Natura 2000 teritorijose. Šiais metais direkcijos specialistai Zalvės upės slėnio buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje šalino Sosnovskio barštį (0,20 ha), Žvirbliškės pievoje Dusetų girios buveinių apsaugai svarbioje teritorijoje – lubinus (2,30 ha). Šienavimas ir atžalų kirtimas yra būtina sąlyga norint išsaugoti retųjų augalų augavietes, kadangi žolės ir krūmai užgožia bei nustelbia retuosius augalus.

Padaryta tikrai daug, bet šiais darbais metai nesibaigia. Kitą ketvirtį, be nuolatinių priežiūros darbų dar planuojame šienauti daugiau kaip 10 ha gamtos, kultūros paveldo ir rekreaciniu požiūriu vertingų teritorijų, 8 ha šlapžemių ir 5 ha specifinių pievų: Bradesių kadagyno ir Padustėlio pievų buveinių apsaugai svarbiose teritorijose, pilnai nušienauti Velikuškių II ir I piliakalnius, nušienauti ir iškirsti atžalas ant Mielėnų piliakalnio ir kt.

Tvarkant ir prižiūrint regioninio parko teritoriją direkcijai labai daug padeda Dusetų K. Būgos ir Antazavės J. Gruodžio gimnazijų, Jūžintų J. O. Širvydo vidurinės mokyklos moksleiviai, Dusetų, Antazavės, Jūžintų ir Kriaunų seniūnijos, darbo birža. Ačiū Jums visiems, be Jūsų tiek daug nenuveiktume!

Sartų regioninio parko direkcijos informacija

Mielėnų piliakalnis Šienaujamas Velikuškių II piliakalnis Dažomas Marimonto tiltas