Skambi daina – vaistas ir kūnui, ir sielai

Untitled-1Už lango vėl įkyrus, visai ne vasariškas lietus, tačiau jis nė motais moterims, metančioms nesibaigiančius buities darbus, pamirštančioms visus rūpestėlius ir skubančioms į Dusetų kultūros centrą dainuoti, nes dainoje atranda sielos atgaivą, ramybę, maldą ir net vaistus, nes dainuodamos pasikrauna energija ir grąžina ją dešimteriopai tiek klausytojams, tiek artimiesiems.

Dusetų choro istorija ilga ir turininga, skaičiuojanti jau aštuonias dešimtis metų. Remiantis rankraščiu „Dusetų pradž. mok. kronika, 1926 – 1940 m.“, rašytu mokyklos vedėjo Petro Kuzmicko, sužinome apie chorinio dainavimo ištakas, kuomet 1934 m. birželio 10 d. Dusetose buvo nutarta surengti viso valsčiaus pradžios mokyklų vaikų šventę. Jos metu pasirodė įspūdingas choristų skaičius – net 120!

Užėjusi sovietinė okupacija kuriam laikui sujaukė, nuslopino kultūrinį gyvenimą, tačiau nepaisant visų sunkumų daina tebebuvo gyvybiškai reikalinga, ir jau pirmaisiais pokario metais Dusetų choristai sėkmingai pasirodydavo respublikinėse dainų šventėse.

Keitėsi choro sudėtis, vadovai, tačiau poreikis dainuoti gyvas lig šiol. Tam bene didžiausią įtaką turi chorvedžiai, savo pasiaukojimu ir užsidegimu vedantys dainininkus muzikos keliu. Janina Kaškauskienė – viena jų, pradėjusi vadovauti mišriajam choru 1963 m. Nuo 1969 m. Dusetų kultūros namų chorui, turėjusiam apie pusšimtį dalyvių, vadovavo tuometinis meno vadovas, dirigentas, muzikos mokytojas Juozas Švedas, sėkmingai tebedirbantis pedagoginį darbą ir šiandien. 1996 m. chorvedės pareigas vėl perėmė J.Kaškauskienė ir šiuo metu vadovaujanti 20 moterų kolektyvui. Dalyvių profesijos, amžius skirtingi, tačiau visas jas vienija meilė muzikai. To įrodymas ir pati vadovė, dainuojanti nuo jaunystės, ir jos ilgametė kolegė Roma Pužienė, ir tos moterys, kurios ilgus metus atidavė chorui ir už ką šiemet Kraštiečių šventės metu buvo apdovanotos padėkomis „Už ilgametį, nuoširdų ir aktyvų dalyvavimą meno mėgėjų saviveikloje, puoselėjant Dusetų krašto kultūrą“ – Rimantė Jakaitienė, Efrosinija Partinauskienė, Onutė Lapinskienė bei Nijolė Strižanienė. O pats Kultūros centro Dusetų dailės galerijos moterų choras buvo pagerbtas nominacija „Už skambius balsus, minint pirmos choro šventės Dusetose 80-metį“.

Išeinančias dalyves keičia jaunoji karta, įnešdama naujų atspalvių į choro gyvenimą. Pačios jauniausios šiuo metu – Jolita Makaveckienė ir Margarita Simokaitytė. Didžioji dalis narių – buvusios J.Kaškauskienės ir R.Pužienės mokinės, tad puikiai susigyvenusios, radusios bendrą kalbą, kas labai padeda kolektyve, kurį gal ir kolektyvu sunku vadinti – greičiau tai viena didelė draugiška šeima.

Moterys neapsiriboja vien choriniu dainavimu – dalis jų lanko ir Sigitos Gudonienės vadovaujamą folkloro ansamblį „Du sietai“. Degant aistra dainai, viskam užtenka laiko bei jėgų.

Iš šalies žiūrint, sunku įsivaizduoti, kiek reikia įdėti darbo ir kantrybės, kad daugiabalsis choras suskambėtų darniai. Tačiau ilgos repeticijos valandos atsiperka, kai sulaukiama tiek eilinių klausytojų, tiek muzikos profesionalų gero įvertinimo. Ne veltui šis moterų choras ne kartą yra dainavęs per valstybinių švenčių minėjimus tiek Dusetose, tiek Zarasuose, kviečiamas į sakralinės muzikos festivalius, bei kitas šventes nuo 2000 m. sėkmingai dalyvauja kiekvienoje Dainų šventėje, yra pelnęs trečiąją kategoriją. Ir šiemet kolektyvas intensyviai ruošiasi 90-ajai Dainų šventei, turi paruošęs net aštuoniolikos kūrinių programą.

Sugrįžus, pailsėjus vėl laukia nauji kūriniai, koncertai. Vienas jų – kompozitoriaus Liongino Abariaus 85-mečio paminėjimas spalio 25 d. Dusetų kultūros centre. Jo metu choristės atliks šešias dainas.

Be abejo, choro gyvenime yra ir problemų, pagrindinė – nėra transporto, tad apsiribojama koncertais savame rajone. O juk tolimesnės išvykos – tai ne tik kultūrinė pramoga, naujos pažintys, bet pirmiausiai galimybė garsinti savo kraštą, semtis patirties.

Nors dalyvaujančių chore skaičius nuolat mažėja, tačiau vadovė labai tikisi, kad gyvo dainavimo niekas nepakeis, entuziasčių nepritrūks, o gal ir vyrai išdrįs prisijungti prie dainuojančių moterų – tada Dusetų choras dar garsiau skambės visoje Lietuvoje!

Vilija Visockienė