TEGUL NEUŽGĘSTA MŪSŲ ŠIRDYSE ŠVENTŲ KALĖDŲ ŽVAIGŽDĖ

Gruodžio 21 dieną Dusetų Švenčiausios Trejybės parapijos Pastoracinė Taryba, kuriai vadovauja Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, jau ketvirtą kartą pakvietė Dusetų seniūnijos gyventojus – vienišus, suklydusius, turinčius priklausomybių, nebeįstengiančius savo namuose švęsti Kūčių vakarienės, į šviesos, dvasingumo ir bendrystės susitikimą, kad galėtų patvirtinti, jog visi mūsų seniūnijos gyventojai yra svarbūs, reikalingi, gerbiami ir neužmiršti. Šis susitikimas – tai bendra Šventa Kūčių vakarienė, kurią parengti padėjo gailestingi, jautrūs, puoselėjantys savo širdyse meilę artimui žmonės, ne tik iš Dusetų seniūnijos, bet ir iš kitų Lietuvos vietų.

Dabar taip tinka prisiminti Motinos Teresės žodžius: „Dažniausiai manome, kad skurdas – tai badas, neturėjimas kuo apsirengti, ar benamystė. Tačiau iš tiesų didžiausias skurdas – tai, kai esi nelaukiamas, nemylimas ir nereikalingas…“

Šiais metais mūsų Kūčių stalas jau buvo platesnis – susirinko daugiau dusetiškių, norėjusių patirti šios dvasingos šventės jaudinantį sakralumą, prisiminti gal jau užmirštas tradicijas ir maldas. Visi atėjusieji atrodė laimingesni, gražiai pasipuošę, nustebinti tokiu gražiu, turtingu, pagal visas Kūčių tradicijas padengtu stalu.

Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas pakvietė visus išklausyti maldos, kuri kalbama prieš Kūčias. Visi, paėmę vienas kitą už rankų, išklausėme maldą, kurioje jautriai nuskambėjo žodžiai, kad visiems čia susirinkusiems būtų įkvėpta krikščioniškosios meilės bei vienybės dvasia, kad visur ir visuomet jaustumės vieningi, mylimi ir artimi. Sukalbėjome Viešpaties maldą – „Tėve mūsų, kuris esi danguje…“ Klebonas palaimino Kūčių stalo gėrybes ir išdalino visiems susirinkusiems Kalėdaičius (baltas pašventintas plotkeles).

Šios baltos, pašventintos plotkelės tapo šios Kūčių vakarienės bendrystės, gerumo ir artimo meilės išraiška. Išsidalindami iki mažiausio trupinėlio rankose nešamas plotkeles, apkabindami vienas kitą, linkėjome šviesos ir džiaugsmo, gražesnio gyvenimo ateityje. Visi buvo apkabinti, visiems užteko gražių, nuoširdžių palinkėjimų, visų akyse švietė džiaugsmo kibirkštėlės. Regėjosi, kad virš mūsų visų suspindo Šventųjų Kalėdų Žvaigždė.

Sakoma, kad prieš Šventas Kalėdas gali įvykti visokiausių nepaprastų reiškinių ir net stebuklų. Tuo galėjome įsitikinti ir mes. Paskelbus socialiniuose tinkluose, kad Dusetose bus rengiama tokia graži ir šviesi Kūčių vakarienė, atsiliepė daug žmonių, dėkodami mums už ištiestas gerumo rankas žmonėms, kuriems jos labai reikalingos. Nuostabu – pirmieji atsiliepė ir paaukojo – Gintarė (LR Seimo narė) ir Audrius Skaisčiai, Benjaminas (Zarasų Rajono Tarybos Administracijos direktorius) ir Irena Sakalauskai, Algimantas (LR Seimo narys) ir Alicija Dumbravos, Algirdas (UAB „Vasaknos“) ir Daiva Šiukščiai, Vaclovas (UAB “Svaita“) ir Siga Cibulskiai, Dusetų parapijos ir seniūnijos bendruomenės pirmininkė Aldona Žiliukienė. Širdis džiaugiasi, kad visi aukojusieji mūsų Kūčių vakarienei taip mielai ir dosniai atskyrė dalelę savo namų, savo šeimos šilumos, dalelę nuo savo Kūčių stalo ir paaukojo tiems, kurie yra suklydę, gyvenimo nuskriausti, liūdintys vienatvėje. Kurie kartais gal to gerumo ir nenusipelnę.

Vėliau pasistengsiu išvardinti visus geradarius, aukojusius, prisidėjusius prie Kūčių vakarienės. Labai noriu parašyti, kokį gražų pasveikinimą prie suteiktos aukos pridėjo LR Seimo narė Gintarė Skaistė ir kurį perskaičiau visiems susirinkusiems:

Mielieji, užbaikime metus ramybėje savo šeimose ir susitaikymu vieni su kitais, kad susirinkus prie Kūčių stalo ta ramybė mus visus apimtų – esančius su šeima, bei tuos mūsų artimuosius, kurie negali būti drauge. Šventų Kalėdų rytą dovanokime viltį ir tikėjimą, kad šviesa užgims ne tik mūsų širdyse, bet ir šalyje. Linkiu, kad kalėdinė nuotaika, užpildžiusi širdį nauja viltimi ir tikėjimu, neapleistų jūsų visus metus. Tegul 2019 – aisiais jūsų namai bus pilni džiaugsmo, pakantumo, bendrystės ir meilės. Gražių ir jaukių Kristaus gimimo švenčių jums.“

Jaudinantis ir labai šventiškas pasveikinimas atkeliavo iš Dusetų Specialiojo ugdymo skyriaus „Sartukas“ grupės ugdytinių, kuriuos atnešė šios grupės auklėtoja Laima Gorpinič. Kalėdų vainiką šalia degančių žvakių papuošė šių vaikučių nelabai klusniomis rankytėmis padarytas baltas Kalėdų Angelas ir trys nykštukai giedoriai, pridėję dar ir natas prie Kalėdų giesmės – „Tyli naktis…“ Šiuos gražius pasveikinimus ir palinkėjimus perskaitė vaikučių, kuriems reikalinga speciali ugdymo pagalba, auklėtoja Laima Gorpinič:

Kalėdų naktį tylią, šventą, trys Angelai lai jus aplanko,

Dovanos jų stebuklingos, kiekvienai šeimai reikalingos.

Pirmas Angelas – VILTIES, baltais sparnais jis jus apglėbs,

Kai namuose gyvens VILTIS – jokia neganda neužklys.

Antrasis Angelas – jis Laimę neša, kad niekada nebūt jos maža,

Tiek vyresnius, tiek ir jaunus – sėkmė lydės visus metus.

Trečiasis Angelas – skaisčiausias, nes MEILĘ neša jis tyriausią,

Kad brangintumėte visus šeimoje, taip pat draugus.“

Po šių gražių eilių kalbėjo Laima: „O po šių Dangiškų svečių, linkėjimus ir aš siunčiu – kad per Kalėdas ir Naujus, aplankytų laimė, džiaugsmas, meilė mus visus.“

Anksčiau minėjau, kad šiuo Šventų Kalėdų laukimo laikotarpiu įvyksta ir Kalėdų stebuklai. Šią nuostabią naujieną aš ir papasakosiu jums. Paeitais metais, prie tokio pat turtingo ir šviesaus Kūčių vakarienės stalo, su ašaromis akyse kalbėjo jauna, graži moteris – Eglė. Ji verkdama prisipažino, kad gyvenime paslydo, ėmė vartoti alkoholį, prarado padorius draugus ir, svarbiausia, savo dukrelę, kurią labai mylėjo.

Šiandien mūsų Eglė atėjo prie šio, jau tapusio tradiciniu, Kūčių stalo su savo dukrele, jau gimnaziste, kurią susigrąžino pakeitusi savo gyvenimą. Abi buvo labai laimingos. Eglė, nesigėdindama ir nesivaržydama susirinkusių, visiems papasakojo, kad jau daug laiko nebevartoja alkoholio, kad didžiausia laimė jai vėl gyventi drauge su dukra. Šis mūsų bendruomenės įvykis tapo mažyte vilties ir tikėjimo ateitimi žvaigždele ir kitiems žmonėms, ieškantiems kelio į šviesą.

Malonu pažymėti, kad dalyvauti šioje Kūčių vakarienėje atvyko žmonės, kuriems pasirodė svarbūs mūsų seniūnijos žmonių, kitaip gyvenančių ir gal nebešvenčiančių gražių ir dvasingų religinių švenčių, tačiau norinčių pasidalinti savo rūpesčiais, atverti savo širdis, kad jos priimtų gerumą iš dosnių rankų, parodyti, kad jie neužmiršti ir svarbūs. Iš Antalieptės atvyko Zarasų rajono seniūnaičių Asociacijos pirmininkas Darius Steponavičius, Dusetose gyvenanti dizainerė Agnė Šukštulytė, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, Dusetų K. Būgos bibliotekos darbuotojos Elena Gaižiuvienė ir Vanda Stepanavičienė.

Šį vakarą prie turtingo Šventos Kūčių vakarienės stalo susėdo daugiau nei 40 žmonių, pasiilgusių šiltos bendrystės jausmo, tradicinių Kūčių vakarienės maldų, šventos baltos plotkelės trapių pasidalinimų, nuoširdžių apkabinimų ir širdingų palinkėjimų. Už tai, kad ši šventė įvyko, Dusetų Švenčiausios Trejybės parapijos Pastoracinė taryba ir Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas dėkoja daugeliui žmonių, parėmusių ir padėjusių surengti gerumo, meilės ir vilties šventę.

Tai padėkos – Dusetų K. Būgos gimnazijos direktoriui Gintautui Kuzmai, direktoriaus pavaduotojai Vandai Normantienei, gimnazijos valgyklos šeimininkėms Vandai Guogienei ir Genutei Bražiūnienei, Dusetų Meno mokyklos dailės mokytojai Svetlanai Raugienei, Dusetų Kultūros centro dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui, Dusetų bažnyčios metraštininkui Petrui Liesiui, Dalei ir Romualdui Citavičiams, Steponui ir Rimai Buzėnams, Nijolei ir Juozui Kazlams, Reginai ir Petrui Jonėnams, Stasei Gudonienei, Zofijai Lašienei ir mūsų bažnyčios darbštuolėms – Elenai ir Bronytei.

Viskas, kas liko nesuvalgyta, buvo sudėta į lauknešėlius ir išdalinta keliaujantiems į namus, kad dar ir namuose jaustų šios gražios ir šviesios bendrystės dalelę, kad jaustų užsidegusios širdyse KALĖDŲ ŽVAIGŽDĖS šviesą ir saugotų ją, kaip didžiausią brangenybę.

Palinkėję vieni kitiems džiaugsmingo Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų sutikimo, išsiskirstėme į savo gyvenimus ir išsinešėme su savimi nuoširdų gerumo rankų apkabinimą.

Marija VARENBERGIENĖ