Sartų vėjai žirgų karčiuose

Žirgo parodaPirmoji mintis, apsilankius Dusetų dailės galerijoje, ketvirtosios tradicinės parodos „Žirgas dailėje“ atidaryme – kad po ristūnų lenktynių visi žirgai subėgo, sulėkė čia ir sustingo drobėse, skulptūrose, grafikos darbuose ir akvarelėse.

Ir stebi mus – ar sugebėsime įvertinti  jų  kilnumą, grakštumą, prieraišumą, tobulas formas. Ar sugebėsime  įvertinti dailininkų darbą, bandant  tai perteikti  teptuko potėpiais ar kalteliais. Atidarymo metu įsiminė pasakyti dailininko, šios parodos dalyvio Romualdo Pučeko žodžiai , kad žirgą nutapyti iš natūros nėra sunku, tačiau tai bus tik iliustracija veterinarijos studentų vadovėliui. Sunkiausiai yra surasti intrigą, parodyti  priešpriešą, padaryti kitaip, nei įprasta.

Ši paroda – tai puikus įrodymas, kad menininkai jai ruošėsi, ieškojo naujų būdų atskleisti žirgo charakterį. Savo darbus eksponuoja 37 autoriai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Anykščių, Utenos, Rokiškio, Obelių, Dusetų  bei  Rygos.  Latvijai atstovauja dusetiškiams jau gerai pažįstamas skulptorius,  žirgų tematikos puoselėtojas Edvins Krūminš  – pora jo darbų puošia Dusetų skulptūrų parką. Skulptorių šiemet parodoje dalyvauja nemažai  – tai prof. Daliutė Ona Matulaitė , prof. Stasys Žirgulis, kraštietis  Žydrūnas Dainys, Vytautas Tallat-Kelpša iš Panevėžio ,  Arūnas Augutis bei  Algis Gaižauskas, kurio skulptūra „ Sartų vėjas“ įkvėpė straipsnelio pavadinimą. Akvareles eksponuoja vilnietės:  Saulė Urbanavičiūtė, Valerija Vija Tarabildienė, Živilė Liugailaitė–Bielinienė. Grafikos meistrai Arvydas Stanislovas Každailis, Vladimiras Panaskovas, Gražvyda Andrijauskaitė pateikė keletą ofortų ir lino raižinių. Įdomiais darbais parodą paįvairino kraštietis Eugenijus Raugas su asambliažu ir  kaunietė Liucija Kudžmienė su skiautiniu.

Didžiąją parodos dalį užpildė žinomi dailininkai, kurių daugelis yra Lietuvos dailininkų sąjungos nariai, įvairių premijų laureatai. Tai ir jau minėti autoriai, o taip pat tapytojai  prof.  Jonas Kazlauskas, Silvestras Džiaukštas, Jonas Daniliauskas, Algirdas Griškevičius, Valdas Antanas Gurskis, Rimas Zigmas Bičiūnas, Antanas  Beinaravičius , Silvija Drebickaitė, Giedra Purlytė, Aleksandras Vozbinas, kino dailininkas Algimantas Šiugžda iš Vilniaus.   Tapytojai prof. Pranas Griušys,   Miglė Kosinskaitė, Greta Daugelytė–Virbalienė, Jolita Glemžaitė–Matuzienė, grafikas prof.  Edmundas Saladžius iš Kauno, Diana Rudokienė, iš Panevėžio,  Arūnas Vilkončius iš Anykščių, uteniškis Laimonas Šmergelis, Rimvydas Pupelis iš Obelių ir dusetiškis Alvydas Latėnas.

Tokia įspūdinga paroda – tikrai neeilinė dovana  Dusetoms. Tuo pasidžiaugė ir Zarasų meras Arvydas Steponavičius, ir miestelio seniūnas Saulius Keblys, atskubėję tiesiai iš lenktynių pasveikinti susirinkusių autorių ir žiūrovų.

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas  Stauskas pristatė ką tik atkeliavusį iš spaustuvės parodos „Žirgas dailėje“ katalogą, kurio leidybą parėmė Zarasų rajono savivaldybė. Pasidžiaugęs nauju leidiniu, žiūrovams užsiminė ir apie planus išleisti solidų albumą „Žirgas mene“, kai tik leis finansinės galimybės. Iš tiesų tai būtų išskirtinis leidinys meno albumų tarpe.

Paroda truks iki kovo 14 d., tad nepraleiskite progos ją aplankyti ir pasimatyti su žirgu, išgirsti, ką jis kalba savo žvilgsniu kiekvienam iš mūsų.

 

Vilija Visockienė