Šiandien skiepysime žinias!

Į Dusetų Kazimiero Būgos biblioteką jos vedėjos Elenos Gaižiuvienės kvietimu atvažiavo Utenos „Pegaso“ knygyno darbuotojos Asta Rožytė-Padvariškienė ir Rima Rožienė.

Kol suaugę rinkosi, ką įsigyti iš atvežtų knygų, vaikai buvo pakviesti sudalyvauti edukacinėse pamokose. Pirmoji pamoka buvo skirta pasakoms. Mažiausiems pradinukams teko spėti pasakas ir veikėjus. Atlikus visas užduotis, piktos raganos užleisti kerai išsisklaidė ir fėja Asta atgavo prarastą atmintį bei gebėjimą burti. Visas straipsnis

Vasario 16 – oji Dusetose

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Vasario 16-osios aktas skelbia, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Valstybės atkūrimo aktą pasirašė 20 Tarybos narių: Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Mykolas Biržiška, Kazys Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Kazimieras Steponas Šaulys, Jurgis Šaulys, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, Alfonsas Petrulis, Jonas Smilgevičius, Antanas Smetona, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis. Juo pasauliui pranešama, kad atkuriama nepriklausoma, demokratinė Lietuvos valstybė su sostine Vilniuje ir pareiškiama, jog valstybės santvarką nustatys sušauktas Steigiamasis seimas. Dėl nesėkmių fronte 1918 m. spalį Vokietija suteikė veiksmų laisvę Lietuvai, perdavė Lietuvos valdymą Lietuvos Valstybės Tarybai. Gavusi Vokietijos pripažinimą, Taryba atsisakė planų sieti Lietuvos ateitį su Vokietija, atsisakė monarchijos idėjų. Vasario 16-ąją pasirašytą nepriklausomybės aktą Rusija pripažino 1920 m. liepos 12 d., pasirašydama su atkurta Lietuva taikos sutartį. Deja, taika truko iki 1940 m. Vasario 16-ios Nepriklausomybės aktas – ne tik mūsų valstybingumo, nepriklausomybės siekio, bet ir didžios drąsos pavyzdys. Lietuvos istorijoje Nepriklausomybės aktas žymėjo naują lietuvių tautos istorijos laikotarpį. Visas straipsnis

Dusetų dailės galerijoje – vėl žirgai

Dusetų dailės galerijoje vasario 4 d. atidaryta tradicinė tarptautinė paroda „Žirgas fotografijoje“, vykstanti kas du metus. Šiemet ji kaip niekada gausi, įvairi ir įdomi. Parodos atidaryme buvo pristatytas katalogas „Žirgas fotografijoje“. Leidinio įžangoje Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius, parodos kuratorius, vertinimo komisijos narys Alvydas Stauskas rašo: „Žmogaus meilė žirgui gyva dar ir šiandien. Tai liudija jau vienuolika metų iš eilės Respublikinių tradicinių žirgų lenktynių programą papildančios menininkų kūrybos parodos „Žirgas dailėje“ arba „Žirgas fotografijoje“ leidiniai, su tos pačios tematikos dailės kūrinių ir fotografijų reprodukcijomis. Į šių metų parodos organizatorių kvietimą atsiliepė net 93 fotografai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Turkijos ir Čekijos, atsiuntę vertinimui 585 fotografijas. Parodai vertinimo komisija atrinko 63 autorių 106 įdomiausias, originaliausias fotografijas. Visas straipsnis

Gaivus poezijos vėjas

Vasario 1-ąją dieną Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje įvyko Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ narių susiėjimas. Jo metu buvo pasveikintos jubiliejines sukaktis atšventusios poetės Marija Atkočiūnaitė-Varenbergienė ir Monika Matulienė, taip pat pristatyta naujausia klubo poezijos rinktinė „Gaivus vėjas“. Visas straipsnis