Apie Šv. Bazilijaus ordiną Antalieptės bibliotekoje

Antalieptės bibliotekos skaitytojų susitikimas su istorijos dr. Aldona Vasiliauskiene įvyko Dievo tarno, kankinio, arkivyskupo Mečislovo Reinio 134-ųjų gimimo metinių išvakarėse. Šios iškilios mūsų krašto asmenybės veiklos tyrinėjimų metu pradėta kaupti medžiaga ukrainistikos tematika ir 2012 m. Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje dr. Aldonos Vasiliauskienės sodyboje Skapiškyje (Kupiškio r.) atidarė parodą „Pažintis su Ukrainos kultūra“. Tad neatsitiktinai arkivysk. M. reiniui organizuotuose renginiuose Antalieptėje jau yra buvoję ukrainiečiai – Rytų apeigų katalikai vienuoliai bazilijonai.

2018 m. vasario 2 d. renginio metu pristatyta knyga „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ (2017 m., 324 p.). Tai mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pagal XI tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios 500 metų jubiliejui, pranešimų medžiaga, vykusios 2014 m. 8–10 d. V ilniuje ir Bazilionuose. Knyga – bendras leidinys treijų institucijų: Šiaulių universiteto, Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto ir Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto. Išleista minint Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejų. Viena leidinio sudarytojų dr. Aldona Vasiliauskienė, knygos pristatymą iliustravo nuotraukomis.

Prelegentė kalbėjo apie Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčią, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną, vienuolius bazilijonus, Bazilionų mokyklą – daugiafunkcį centrą.

Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčiai daugiau kaip 500 metų ir ji amžiumi daug senesnė už ordiną. Kunigaikštis Konstantinas Ostrogiškis pastatė šią bažnyčią kaip padėką Dievui už pergalę prieš maskvėnus prie Oršos. Istorikė akcentavo, kad Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įkūrimo ištakos yra Vilniuje. 2017 metais buvo minimas 400 metų jubiliejus ir lapkričio 12 d. Vilniuje “Už pasiaukojamą darbą Kristaus Vynuogyne ir ypač už ženklų indėlį atgaivinant šventojo Juozapato vienuolyną, Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčią, už tvirtą krikščionišką poziciją” Šv. Juozapato bazilijonų ordino 400 metų proga dr. Aldonai Vasiliauskienei įteiktas Jubiliejinis medalis (įteikė Ukrainos Graikų apeigų katalikų bažnyčios (cerkvės) aukščiausias arkivyskupas Svetoslavas Ševčukas). Tai tik vienas iš daugelio jos apdovanojimų, kuriuo galėjome tądien pasidžiaugti. Puikūs pranešėjos ryšiai susiklostė su Šiaulių rajono mokykla – daugiafunkciu centru ir tėvais Bazilijonais. Ypač ją džiugino šios mokyklos jaunimo darbai. Viena iš klasių, kurioje sukaupta daug istorinės medžiagos apie vienuolių bazilijonų ir Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino vardo sklaidą pasaulyje pavadinta – „Dr. Aldonos Vasiliauskienės klasė“ (2013 m. pabaigoje ją atidarė Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko). Klasę puošia abiturientų vitražai (2014, 2016, 2017).

Į renginį Antalieptėje dr. Aldona Vasiliauskienė atvyko su žinomu mecenatu, Utenos krašto garbės piliečiu (2016) Antanu Vilūnu, papasakojusiu prisiminimus iš 2010 m. kelionės į Vladimirą (prie Kliazmos) įamžinti Dievo tarno arkivyskupo M. Reinio atminimą.

Dr. A. Vasiliauskienė Antalieptės bibliotekai padovanojo knygų, žurnalų, o A. Vilūnas – laikraščių.

Nors ir trumpa, bet maloni pažintis paliko gražius įspūdžius. Bibliotekos viešnia iš Zarasų, seniūnaitė Vaida Lazdauskienė pranešėjams įteikė atminimo dovanėles. Tądien renginio dalyviai dalyvavo Šv. Mišiose. Kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas po Šv. Mišių Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje dr. Aldonai Vasiliauskienei ir Utenos krašto garbės piliečiui Antanui Vilūnui įteikė padėkas. Dr. A. Vasiliauskienės padėkoje įrašyta: „Dusetų Švč. Trejybės ir Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo parapijose dr. Aldonos Vasiliauskienės pastangomis plačiai sužinota apie Rytų apeigų katalikus, unitus – vienuolius bazilijonus ir juos vienijantį Šv. Juozapato bazilijonų ordiną.

2017 m. Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas, įkurtas Lietuvoje, minėjo 400 metų jubiliejų. Dr. Aldonos Vasiliauskienės veikla – ženklus indėlis rengiantis ir sutinkant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejų.

Dėkojame mokslininkei dr. Aldonai Vasiliauskienei už ryšių su Rytų apeigų katalikais vienuoliais bazilijonais stiprinimą, žinių apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją sklaidą moksliniuose bei periodiniuose straipsniuose, organizuotose konferencijose bei jose skaitytuose pranešimuose.“

Šiuo prasmingu lietuviams ir ukrainiečiams renginiu Antalieptės biblioteka pradėjo švęsti atkurtos Lietuvos šimtmetį.

Antalieptės vyr. bibliotekininkė Olga Raugienė