Temos Archyvai: Antalieptė

Susitikimai po 50 metų Antalieptėje

Vienas iš dviejų 2017 m. liepos 15 d. Antalieptėje įvykusių susitikimų buvo Antalieptės vidurinės mokyklos 1967 m. 18-os abiturientų laidos susitikimas po 50 metų, į kurį buvo pakviestas auklėtojas Ignas Vaitoška. Įdomu pastebėti tai, kad iš anuomet 16-os baigusių mokyklą abiturientų, visi tebegyvena Lietuvoje ir nėra nei vieno iškeliavusio į amžinybę. Visas straipsnis

Žinios iš Antalieptės seniūnijos

2017 m. birželio 12 d. Antalieptės kaimo bendruomenės namuose įvyko Padėkos popietė. Šiųmetė poeto Felikso Jakubausko literatūrinės premijos laureatė Valerija Venclovienė pakvietė būrį kolegų, kaimynų, pažįstamų pasidžiaugti jai įteikta Zarasų rajono savivaldybės premija bei pabūti bendrystėje. Dar kartą sveikiname premijos laureatę, linkime sveikatos ir neblėstančios kūrybinės minties! Visas straipsnis

Trijų karalių viešnagė Antalieptėje

Dėl šaltuko 2017 m. sausio 8 –ąją Šv. Mišios vyko ne Antalieptės bažnyčioje, o daugiafunkcinio centro salėje. Dėkojame Antalieptės seniūnui Arvidui Sauliui už supratingumą. Dideliam tikinčiųjų džiaugsmui mus aplankė Trys karaliai. Jie atėjo ne tuščiomis, o su dovanomis. Atsinešė smilkalų, miros ir aukso Po pamaldų ir sveikinimo žodžio kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas susirinusiems.nuoširdžiai padėkojo ir pažėrė „auksinių pinigų lietų“. Mes turėjome smagumą juos surinkti. Koks džiaugsmas dar kartą išgyventi šventę! Visas straipsnis

„…IR SUDĖJO SALDŲ SŪRĮ SU VISA SMETONA“

vasausskaiŠie liaudies dainos žodžiai apie gerą gaspadinę, gerą vyro žmoną, nuo seno žinomi visiems vyresnio amžiaus žmonėms. Anksčiau šią dainą dažnai dainuodavo suėjimuose, pagal jos melodiją šokdavo. Dabar daina šiek tiek primiršta, tačiau geros šeimininkės arba gaspadinės, mokančios pagaminti skanius patiekalus iš nesudėtingų produktų ir dabar yra labai gerbiamos ir vertinamos.

Išradingomis gaspadinėmis nuo seno garsėjo Antalieptės kraštas, nes čia susiklosčiusios ilgametes sumanaus šeimininkavimo tradicijos. Dar prieškario Lietuvoje Antalieptėje veikė dvimetė namų ruošos mokykla, kurioje mergaitės būdavo mokomos namų ruošos darbų ir šeimininkavimo paslapčių. Visas straipsnis

Pagerbti Antalieptės kraštą garsinantys jubiliatai

dovidasĮpusėjus gruodžiui Antalieptėje buvo suruoštas neįprastas renginys – Antalieptės kraštą garsinančių jubiliatų pagerbimo šventė. Seniūnijos ir kultūros darbuotojai, pastoracinės tarybos nariai, seniūnaitės ir bendruomenių pirmininkai, paskatinti istorijos mokslų daktarės Aldonos Vasiliauskienės ir kunigo kanauninko Stanislovo Krumpliausko, nusprendė surinkti šiais metais apvalius arba penketuku besibaigiančius jubiliejus pažyminčius garsius antalieptiškius ir drauge su jais šventėje pasidžiaugti jų darbais, o už Amžinybėn išėjusius nuoširdžiai pasimelsti. Sutikslinus gimimo datas buvo nuspręsta Šv. Mišių auka pagerbti į Amžinybę išėjusių arkivyskupo Mečislovo Reinio paskelbimo Dievo tarnu 15 metų sukaktį, dr. Kunigo Juozapo Čepėno 135 –ąsias, monsinjoro kun. Petro Baltuškos 85 –ąsias ir dr. Algimanto Žilėno 85 –ąsias gimimo metines. Visas straipsnis

Zarasų krašto bendruomenės – sportiškiausios Lietuvoje

iš dešinės V.Čypas, A.Lekaveckas, A.Saulius, A.SauliusLietuvos žemės ūkio ministerijos aktų salėje lapkričio 27 d. įvyko konferencija „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų kompetencijų ugdymas“. Konferencijoje dalyvavo ir kalbėjo LKSKA „Nemunas“ prezidentas Vytautas Grušauskas, ŽŪM kanclerė Dalia Miniataitė, buvęs ŽŪM ministras Vytautas Knašys, Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėja Milda Laurutėnaitė, asociacijos „Sportas visiems“ viceprezidentas Algimantas Jucevičius, LKSKA „Nemunas“ valdybos pirmininkas Kęstutis Levickis, lektoriai, žemės ūkio mokyklų dėstytojai, bendruomenių atstovai. Konferencijoje pasisakė ir Zarasų rajono meras, sporto entuziastas Nikolajus Gusevas: „ Didžiuojuosi mūsų rajono bendruomenių seniūnais, seniūnaičiais, Zarasų žemės ūkio mokyklos pedagogais, aktyvistais, kurie sugeba suburti žmones, įtraukti juos į kultūrinę ir sportinę veiklą“. Padėkojęs „Nemuno“ organizacijai, meras visiems palinkėjo būti sveikiems, judėti į priekį, džiaugtis gyvenimu ir tęsti gerus darbus. Merui N. Gusevui, kaip aktyviausios savivaldybės Lietuvoje atstovui, buvo įteikta atminimo dovana. Visas straipsnis

Un tą lieptą basomis!

DSC00371 (Large)Vasaros pramogų, kelionių, švenčių karuselei įsisukus visu smarkumu, ne visur įmanoma suspėti, tačiau yra renginių, kurių jokiais būdais negalima praleisti – tokios yra miesteliuose ir kaimuose vykstančios kasmetinės kraštiečių šventės, į kurias privalu sugrįžti visiems išvykusiems iš savo gimtųjų vietų, nesvarbu, kokiuose tolimuose miestuose ar šalyse jie begyventų. Tad ir rugpjūčio 1 – 2 d. Antalieptėje vykusio festivalio „Basomis 2015″ rengėjai kvietė atvykti tiek antalieptėnus, tiek jų svečius, nesvarbu, apsiavusius ar basus, tik geros nuotaikos ir nusiteikusius linksmintis visą savaitgalį. Visas straipsnis