Ekskursija į Vilnių Zarasų rajono vaikams

Ankstyvą rugpjūčio trečiosios rytą grupė Zarasų miesto, Antazavės ,  Antalieptės  ,  Dusetų seniūnijų vaikų , nusiteikę pramogauti, lydimi socialinių darbuotojų , išvyko į ekskursiją po Vilnių. Vaikai aplankė Seimą, valstybės pažinimo centrą, valdovų rūmus. Seime vaikų dėmesį prikaustė  kariškio, vesta trumpa paskaitėlė apie propagandą internete, kuri galimai gali pakenkti Lietuvos valstybei. Seime vaikai turėjo galimybę aplankyti posėdžių salę, net pasėdėti seimo narių kėdėse, pasijausti, kaip tikrais seimo nariais. Eskursiją po seimą vedė nuostabi gidė, o vaikus pasitiko ir lydėjo po seimą Seimo nario  V. Bako patarėja D. Žilinskienė.

Toliau sekė ekskursija po valstybės pažinimo centrą. Ten vaikučius pasitiko gidas, kuris įteikė vaikams po planšetę  ir ji buvo naudojama  visos ekskursijos metu, kaip žinių teikėja apie esančius objektus valstybės pažinimo centre. Valstybės pažinimo centre vaikai pamatė dovanas, kurios buvo teikiamos  Lietuvos valstybės prezidentams. Gidas uždavinėjo vaikams įdomius klausimus, kas yra valstybė? Ko reikia , kad valstybė gyvuotų ir t.t.

Iš valstybės pažinimo centro ekskursantai patraukė į Valdovų rūmus. Ten taip pat maloniai pasitiko gidė, kuri pradėjo pasakojimą apie Gedimino pilį, jos istoriją. Vaikai ėjo iš vienos  eksponuojamų objektų salės į kitą, žvalgėsi, dairėsi, tyrinėjo, jiems viskas buvo įdomu. Gidė taip pat ekskursijos dalyviams papasakojo apie Žygimanto Augusto meilę Barborai Radvilaitei, kuri tęsėsi labai trumpai, nes Barbora jauna mirė  dėl ligos.

Pakilus į paskutinį aukštą Vilnius buvo kaip ant delno, vaikai  ieškojo žinomų objektų, grožėjosi miesto panorama.

Tiek visko daug per vieną dieną aplankius vaikų veidai spindėjo, jie linksmai krykštavo ir džiaugėsi ekskursija. Jų vasaros atostogos buvo praskaidrintos, mokslo metų pradžioje, savo rašinėliuose apie vasarą vaikai galės papasakoti savo įspūdžius apie ekskursiją.

Vaikų tėveliai nuoširdžia dėkoja Seimo nariui V. Bakui už suorganizuotą ekskursiją.

Virginija Mazūrienė

Zarasų savivaldybės socialinių paslaugų centro vaikų dienos centro, dusetų vaikų dienos centro soc. darbuotoja