Valstybės dienos minėjimas Antalieptėje

2018 m. liepos 6-ąją 21 val. rinkomės prie Antalieptės daugiafunkcinio centro kartu su viso pasaulio lietuviais sugiedoti Tautišką giesmę.

Minint atkurtos Lietuvos valstybingumo šimtmetį buvo iškilmingai pakeltos trys vėliavos: Lietuvos trispalvę iškėlė pedagogas, kraštotyrininkas Vincas Kibirkštis, istorinę su Vyčiu – kryždirbys, medžio drožėjas Pranas Savickas ir Europos Sąjungos – Antalieptės seniūnas Arvidas Saulius. Po ceremonijos seniūnas Arvidas Saulius bei seniūnijos kaimo bendruomenių vadovai Irina Zalubienė ir Darius Steponavičius sveikino gausiai susirinkusius antalieptiškius ir svečius. Džiugu savo būryje buvo matyti Inovatorių slėnyje viešėjusius svečius iš Gruzijos, Graikijos ir Italijos.

Vėliau grojant kapelai „Un tą lieptą“ ir vedami vedančiosios Loretos Alaunienės miestelio pagrindine Mečislovo Reinio gatve nužygiavome iki Antalieptės Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios vartų. Valstybės dienos proga medžio drožėjas antalieptiškis Saulius Savickas išdrožė trimituojantį angelą, kurį kuriant pagrindinė pagalbininkė buvo jo dukra Adelė. Angelo skulptūra buvo papuošta ąžuolo vainiku, kuriuo pasirūpino Antalieptės seniūnaitė Sandra Kiliuvienė.

Angelą pašventino ir šventės dalyvius pasveikino kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Renginio metu buvo pristatyta dar viena seniūno Arvido Sauliaus iniciatyva – pasiūta Antalieptės vėliava. Medžiagomis jai pasirūpino Antalieptės kaimo bendruomenės pirmininkė Irina Zalubienė, o pasiuvo – Danutė Vaitasienė.

Sugiedojus Antalieptės himną, įspūdžiais pasidalino svečiai iš užsienio ir visi patraukėme į Antalieptės kaimo bendruomenės namus pavakaroti prie puodelio arbatos.

Olga Raugienė,

Antalieptės bibliotekos bibliotekininkė