Iš dainų šventės „Vardan tos …“ sugrįžus

Liepos 4 d. dusetiškiai buvo išlydėti į Lietuvos šimtmečio dainų šventę „Vardan tos“. Dusetų meno mokyklos jaunių choras, vadov. Dalios Deinienės ir Kultūros centro Dusetų Dailės galerijos moterų choras „Versmyna“, vadov. Janinos Kaškauskienės dalyvavo Dainų dienoje „Vienybė težydi“ Vingio parke. Choristės apsigyveno Vilniaus licėjuje ir jau atvykusios pirmą dieną dalyvavo parengiamoje Dainų dienos repeticijoje, kuriai vadovavo mūsų kraštietis režisierius Dalius Abaris, meno vadovas Artūras Dambrauskas, programos direktorius Donatas Zakaras.

Juk nėra taip paprasta suvaldyti per 12 tūkstančių choristų iš visos Lietuvos. Liepos 5 diena taip pat buvo ne mažiau užimta, dusetiškės turėjo atlaikyti parengiamąją ir generalinę Dainų dienos repeticijas. Liepos 6 dieną, gerai pailsėję ir su pakilia nuotaika, abu kolektyvai atvyko prie Katedros aikštės, iš kurios visa Zarasų krašto delegacija dalyvavo spalvingose ir smagiose eitynėse į Vingio parką. Tai dainuojanti, šokanti, grojanti, mosikuojanti, skanduojanti šventės dalyvių grandinė, džiuginanti žiūrovus ir pačius dalyvius. Visais Zarasų krašto delegacijos papuošimais, vėliavėlėmis, skėčiais pasirūpino Zarasų rajono savivaldybė. Gerą nuotaiką garantavo ir puikus oras. Smagu buvo einant skanduoti „Mes atvykom nuo Sartų iš miestelio Dusetų!“, „Dusetiškiai tai jėga sveikina, Jus su švente!“, „Mes nuo krašto Zarasų atvežėm Jums daug dainų!“ Dar smagiau einant girdėti, kai aplinkui žiūrovai palaiko delegaciją plojimais, šūksniais, šypsenomis, padėka.

Dainų dienos „Vienybė težydi“ renginio programą sudarė 4 dalys, kurios išskleidė pagrindines mūsų himno idėjas. Dainomis dainuojama šiandiena, giesmėmis liudijama praeitis, dainų takais mes einame į ateitį. Koncerte skambėjo dainos, kurias atliko mišrūs, moterų, vyrų, vaikų ir jaunimo chorai. Dar 2003 m. UNESCO lietuvių, latvių, ir estų dainų švenčių tradiciją įtraukė į pasaulio nematerialaus kultūrinio paveldo sąrašą. Yra labai vertinamas masinis a capella dainavimas. Džiugu, kad Dainų dieną Vingio parkas buvo pilnutėlis žiūrovų ir gražiai įsijungė į šventės dainų verpetą. Minint atkurtos Lietuvos šimtmetį ir švenčiamą Mindaugo karūnavimo dieną, vainikavo pakiliai ir išdidžiai 21 val. „Tautiškos giesmės“ giedojimas. Lietuvių kalba mūsų himną giedojo ir svečiai iš Austrijos – moterų choras „Vocal orange“ ir Japonijos vyrų choras „Jordankai“. Su meile, degančia mūsų širdyse, ir vienijančia giesme susikibę rankomis pasveikinome Lietuvą. Džiugu, kad ir pasaulyje gyvenantys lietuviai drauge gieda šalies himną. Gera pajusti ir žinoti, kad mūsų daug daugiau nei trys milijonai.

Finale nuskambėjus dainai „Dieve, laimink Lietuvą“, niekas neskubėjo palikti estrados, dar ir dar norėjosi dainuoti.

Nuolat besisukančiose mintyse ir svajonėse nepamirškime dainos, kuri širdžiai duoda didžiulį peną ir kaip tas sodas, gerai prižiūrimas, visada žaliuoja ir ilgina gyvenimą. Moterų choro „Versmyna“ vadovė Janina Kaškauskienė džiaugėsi galėdama sudalyvauti Lietuvos šimtmečio dainų šventėje. Vadovė Dainų šventėse dalyvauja nuo 1955 metų, kada pati dar buvo moksleivė, vėliau choristė ir chorų vadovė. „Esu labai dėkinga moterų choro dalyvėms, kurios negailėdamos savo brangaus laiko mokėsi dainų choro repertuarą, buvo kantrios ir supratingos. Dainuokite ir toliau, būkite linksmos, nuoširdžios, atjaučiančios, mylėkite dainą“ – „Versmynos“ choristėms linki vadovė Janina.

O štai kokias mintis grįžus iš Dainų šventės išsako Dusetų meno mokyklos direktorė ir jaunių choro vadovė Dalia Deinienė: „Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mokiniais. Mūsų mažai, tačiau nuoširdaus ir atkaklaus darbo dėka – mes geriausiųjų Lietuvos moksleivių chorų tarpe. Po peržiūros patvirtinta I kategorija. Už puikų kolektyvo įvertinimą ypatingai esu dėkinga savo vyriausioms choristėms. Labai tikiuosi, kad ir jaunoji choristų pamaina bus tokia pat nuoširdi, kūrybinga, pareiginga, mylinti dainą. Vingio parke išdidžiai stovėjome šalia pajėgiausių jaunių chorų. Susikibę už rankų giedojome Tautišką giesmę. Manau, jog jokie šiuo metu labai madingi, trumpalaikiai tautinio ugdymo projektai nesuteikia vienybės, pasididžiavimo savo kraštu ir visa Lietuva jausmo, kokį suteikia dalyvavimas Dainų šventėse. Džiaugiuosi, kad didžioji dalis buvusių choristų ir toliau dainuoja įvairiuose choruose ir ansambliuose. Puikus jausmas susitikti jau suaugusius buvusius mokinius Vingio parko estradoje. Smagu gauti mokinio žinutę, kurioje rašoma „nors ir nesu šalia, tačiau dainuoju kartu su jumis“. Pasibaigus Dainų dienos koncertui turėjome išskirtinę galimybę nusifotografuoti su visų mylimu ir gerbiamu žymiu dirigentu, kompozitoriumi Lionginu Abariumi. Kupini neišdildomų įspūdžių rugsėjo mėnesį pradėsime pasiruošimą 2019 metais vyksiančiai Rytų Aukštaitijos dainų šventei ir 2020 metais vyksiančiai Moksleivių dainų šventei. Kol dainuos vaikai – dainuos Lietuva“.

Tikimės, kad Lietuvoje dar ilgai netruks nei dainininkų, nei dainos mylėtojų ir po ketverių metų vėl visus sukvies sekanti Lietuvos dainų šventė. Dainai atsidavę žmonės nuostabūs! Gyvuok Lietuva!

Dėkojame Vilniaus licėjui už suteiktą saugią nakvynę, Zarasų rajono savivaldybei, Zarasų organizacinio komiteto nariams, autobusų vairuotojams. Didžiausia padėka ir nuoširdus AČIŪ kolektyvų vadovėms, dainos puoselėtojoms – Janinai Kaškauskienei ir Daliai Deinienei.

Moterų choro dalyvė Laima Gorpinič