Angelų sargų dienos paminėjimas Dusetose

Sbendra nuotraukapalio 1-ąją į Dusetų kultūros centrą susirinko gausus VĮ „Utenos regiono kelių“ ir Zarasų Viešosios policijos skyriaus policijos pareigūnų būrys paminėti savo profesinės šventės. Iškilmingas renginys prasidėjo Lietuvos valstybiniu himnu ir tylos minute, kuria buvo prisimintas išėjusių kolegų atminimas. Gausybę sveikinimų, apdovanojimų lydėjo Dusetų kultūros centro moterų ansamblio „Svaja“ (vad. Janina Kaškauskienė) ir Margaritos Simokaitytės bei Eglės Kuzmienės muzikinio dueto nuotaikingos ir svajingos dainos.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato viršininkas Vitalis Kutkauskas pasveikino susirinkusius kolegas ir svečius: „Minime savo profesinės šventės Angelų sargų dienos 97 – ųjų metų sukaktį ir Lietuvos kelių policijos 83 – ąją sukaktį. Labai malonu matyti, kad didelė dalis mūsų kolektyvo yra čia, nes ši diena – vienintelė metuose diena, kada turime progą pabūti visi kartu. Ne tik mes, bet ir mūsų partneriai darbuose, kolegos šiandien yra kartu su mumis. Paminint šias gražias, mums svarbias sukaktis, norisi palinkėti, kad kiekvienas mūsų nuoširdžiai tikėtų tuo, kuo tikime tardami „Tėvynės labui“, kad nepamirštumėm mūsų misijos ginti, saugoti, padėti. Privalome tikėti savimi, savo darbo prasmingumu, būtent taip pelnysime žmonių pagarbą, padėką ir pasitikėjimą. Todėl puoselėkime tai, kas pasiekta, aukime ir tobulėkime visi kartu, nes tobulumui ribų nėra. O už rūpestį ir tvarką savo krašte esame atsakingi visi. Nuoširdžiai dėkoju jums, už jūsų veiklumą ir ryžtingumą, kad pasirinkote šią rizikingą profesiją, dėkoju už jūsų profesionalumą, ištvermę, kantrybę, už pastangas dorai ir sąžiningai dirbti. Noriu padėkoti ir pareigūnų šeimoms, jų nariams už palaikymą, supratimą. Policijos veteranams noriu palinkėti neblėstančios energijos. Dėkoju mūsų draugams, svečiams, parteriams, rėmėjams, kad esate su mumis. Tegul lydi jūsų darbą sėkmė ir žmonių pagarba.“

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinį pareigų atlikimą, gerus darbo rezultatus Angelų sargų dienos proga pasižymėję pareigūnai buvo apdovanoti policijos pasižymėjimo ženklais, padėkomis.

Šventiniame minėjime Lietuvos Seimo nario Algimanto Dumbravos vardu policininkus sveikino jo padėjėja Regina Račkauskienė, Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Aušra Lamanauskienė, Zarasų miškų urėdijos vadovas Rimantas Jurevičius, Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas Aloyzas Varžgalys, Zarasų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas Darius Kaziulėnas, Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, Zarasų rajono apylinkės prokurorė Daiva Kajutytė-Šipelienė, Antazavės seniūnas Algirdas Lekaveckas, Turmanto seniūnas Stanislovas Stankevičius, Zarasų miesto seniūnė Olga Podolskaja, Zarasų seniūnijos seniūnas Valdas Utka ir kiti svečiai, nešykštėję prasmingų žodžių uniformuotiems angelams sargams. Zarasų rajono kultūros įstaigų vardu pareigūnus pasveikino Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas. Už glaudų bendradarbiavimą su Dusetų seniūnija Dusetų seniūnas Saulius Kėblys simbolinėmis dovanomis ir padėkomis apdovanojo Zarasų rajono policijos komisariato viršininką Vitalį Kutkauską, viešosios policijos skyriaus viršininką Andrejų Jančevskį, prevencijos poskyrio tyrėją Saulių Gasį, kriminalinės policijos skyriaus tyrėją Rimantą Pukenį, prevencijos poskyrio specialistę Rositą Gurskają, ilgametį Dusetų autoinspektorių veteraną Juozą Vainių.

Šventės pabaigoje „Svajos“ kolektyvo moterys visus pralinksmino, išėjusios į sceną su šviesą atspindinčiomis liemenėmis ir sudainavusios nuotaikingą lietuvių liaudies dainą. Tegul ta pakili nuotaika visus metus lydės mūsų angelus sargus jų nelengvame, tačiau taip reikalingame ir svarbiame darbe.

Vilija Mikelionytė

Svajos kolektyvas bendra nuotrauka