Auksu įvertintas „Rytas“

Moteris 2013 spalisNaujiems metams žengiant pro laiko vartus, dažnokai susimąstome, kokie džiaugsmai lydėjo visus metus, ar pavyko įgyvendinti siekius, ar pildėsi troškimai. Ypač gera pasidžiaugti savojo krašto žmonėmis, kurių prasminga veikla įvertinta net tolimajame užsienyje.

Svariais dusetiškės fotomenininkės, gamtos fotografų klubo „Žalias skėtis“ narės Normantės Ribokaitės laimėjimais ir asmenybe domėtasi žurnalistės Virginijos Majorovienės straipsnyje-interviu žurnale „Moteris“ (2013’10). Tik, ko gero, retas mūsų kraštiečių žino, jog šiemet Normantės Ribokaitės fotografijos pasaulio fotomenininkų konkursuose įvertintos aukščiausiais apdovanojimais.

Normantę daugelis pažįsta kaip aktyvią fotografijos meno pasaulyje ir jautriai žvelgiančią į aplinką fotografę: jos kūryba įvairi, stebinanti, džiuginanti. Kraštiečių portretai – kad išliktų, užmarštin nenukeliautų tai, kas sava, tikra: gimtinės žmonės, jų gyvenimo istorijas liudijančios raukšlelės veiduose ar akys. Kaip ir Aukštaitijos gamtos dvasingumas: numylėtieji Šventoji, Sartų ežeras, apvainikuoti vaivorykštėmis ir rūkais, – tokie brangūs jų rytiniai dienos pasveikinimai fotografei. Normantė fotografuojanti ir vietoves, išbandžiusi akto fotografijos žanrą. O kur dar kitas pomėgis ir brandi tema jos kūrybai – žirgai? Ji geba kantriai laukti, prisijaukinti ir užfiksuoti jų gyvenimą. Tik pati Normantė kukli, mažakalbė: vargu, ar iš jos išgirsi, kad jau surengė keturiolika personalinių fotografijos parodų, o fotografijos pelno autorei apdovanojimus prestižiniuose tarptautiniuose fotografijos konkursuose (N. Ribokaitė tapusi laureate Japonijoje, Australijoje), yra aktyvi konkursų ir parodų Lietuvoje dalyvė, kone kasmet apdovanojama gamtos fotografijos konkursų „Gintarinis žaltys“, „Žemės diena“ diplomais. Subtilus jos žvilgsnis į pasaulį, o tylėjimas neretai iškalbingas – tik ne žodžiais, o kūryba. Apie Normantės ištikimybę fotografijai ir profesionalumą, kūrybinių ieškojimų sėkmę liudija tarptautinis fotomenininkės darbų pripažinimas. 2013-ieji jai buvo itin dosnūs ypatingais apdovanojimais: peizažas „Rytas“ įvertintas aukso medaliu San Fransiske (JAV) vykusioje tarptautinėje parodoje „Gallery Photographica“, o fotografija „Preliudas“ tarptautinėje parodoje „Varna 2013“ Bulgarijoje pelnė sidabro medalį.

Žvelgiant į auksu įvertintą Sartų pakrantės „Rytą”, nejučia kyla mintis, jog šitokia fotomenininkės harmonija su gamta, tyla ir savimi negalėjo būti nepastebėta net tolimajame krašte, ten, už vandenyno. O Normantės Ribokaitės pamėgtas naujųjų metų simbolis – žirgas – neabejotinai atneš jai naujų kūrybinių idėjų ir didelės sėkmės joms įgyvendinti.

“Rytas”
2010 Normantė Ribokaitė

 

Gitana Vasalauskienė

Nuotraukos iš Normantės Ribokaitės asmeninio albumo