Biblioteka – mūsų antrieji namai

Gegužės 5-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse, Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje vyko šventinis renginys, skirtas bibliotekos įkūrimo 80-ties metų jubiliejui. Bibliotekos prieigos pasitiko spalvingų balionų dekoracijomis, koridorius – Dusetų krašto įžymių žmonių veidais, žvelgiančiais iš fotomenininko Alvydo Stausko darytų nuotraukų, ir pačios bibliotekos darbuotojos – žavios, besišypsančios ir besijaudinančios – juk ne kasdien švenčiamos tokios datos! Kiekvienam renginio svečiui jos dovanojo gražiai išleistą lankstinuką, kuriame surašyti svarbiausi bibliotekos istorijos faktai nuo jos įkūrimo pradžios – 1937 m. gegužės 1 d. Vedėja Elena Gaižiuvienė, prieš pradėdama oficialią renginio dalį, pakvietė svečius Seimo narį Algimantą Dumbravą, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorių Ramūną Keršį, Dusetų seniūnijos seniūną Saulių Kėblį ir Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos kleboną kanauninką Stanislovą Krumpliauską pasodinti prie bibliotekos ąžuoliuką, skirtą pagerbti dviem datoms – bibliotekos jubiliejui bei artėjančiam Lietuvos valstybės šimtmečiui. „Tegul jis simbolizuos Lietuvos stiprybę ir bibliotekos tvirtumą!“, – palinkėjo vedėja. Po šios simbolinės akcijos prasidėjo iškilmingas renginys. Jo pradžioje E. Gaižiuvienė pasveikino visus dusetiškius, bendradarbes, kolegas ir perskaitė ataskaitą apie biblioteką, trumpai supažindindama su jos istorine praeitimi ir šiandiena.

Į renginį atvykęs aktorius, Zarasų krašto garbės pilietis Algirdas Latėnas perskaitė humoristinį Antano Strazdo eilėraštį „Priečastis mergos“.

Dusetų K. Būgos gimnazijos darbuotojas Eleną Gaižiuvienę, Vandą Sinkevičienę, Vandą Steponavičienę, Danutę Abukauskienę, Dusetų seniūnijos bendruomenę, visus skaitytojus sveikino jau minėti valdžios atstovai; taip pat Zarasų rajono savivaldybės mero patarėjas Vilhelminas Kuzmickas, įteikęs vedėjai E. Gaižiuvienei Zarasų rajono mero Nikolajaus Gusevo padėką; Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė, jos pavaduotoja Jolanta Lementauskienė, kolegės bibliotekininkės iš Antalieptės, Šniukštų, Salako bibliotekų; Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas; Dusetų K. Būgos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vanda Normantienė, Dusetų meno mokyklos direktorė Dalia Deinienė; Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos pirmininkė Aldona Žiliukienė. Visi sveikinusieji negailėjo dovanų – knygų, gėlių bei šiltų, jautrių žodžių žmonėms, kurių dėka biblioteka skaitytojams tampa jaukiais namais, kur galima ne tik knygą, spaudos leidinius paskaityti, susirasti informacijos internete, bet ir sulaukti paguodos ar patarimo, taip pat kultūros židiniu, kuriame nuolat vyksta knygų pristatymai, parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis. Savo darbuotojų iniciatyvumu, vieningumu, darbo rezultatais nuoširdžiai džiaugėsi Zarasų bibliotekos direktorė D. Karlienė. Ji bibliotekininkėms perdavė ir kompozitoriaus, Zarasų krašto garbės piliečio Fausto Latėno sveikinimus.

Literatų klubo „Atgaiva“ narė Leokadija Malcienė dėkojo savo buvusiai mokinei Elenai Gaižiuvienei už klubo įkūrimą prieš 20 metų. Marija Atkočiūnaitė – Varenbergienė, bibliotekos vienmetė, pasidalino prisiminimais apie sunkius 1940 m. ir 1946 m., kuomet buvo bandoma sunaikinti sovietų valdžiai „kenksmingas“ knygas, tačiau dusetiškiai Jonas Atkočiūnas, Jonas Ašvydis jas išgelbėjo, paslėpdami senojoje klebonijoje. Draudžiamos knygos ir toliau buvo aktyviai skaitomos, ėjo slapta iš rankų į rankas. „Džiaugiuosi, kad esu tokia sena, kad kai ką prisimenu ir galiu tai papasakoti“, – juokavo M. Varenbergienė. Beje, vienas dalykas nesensta – knygų kvapas, Mariją lydintis nuo pat vaikystės ir apie kurį ji taip įtaigiai pasakojo, pažįstamas ir šiandieniniam skaitytojui.

Bibliotekos darbuotojos taip pat dėkojo savo skaitytojams ir aktyviausiems iš jų, o taip pat nuolatiniams pagalbininkams, prisidedantiems prie renginių organizavimo, įteikė padėkas: Dusetų seniūnui Sauliui Kėbliui už aplinkos sutvarkymą – dabar bibliotekos kiemą puošia pasodintos pušaitės, Dusetų K. Būgos gimnazijos direktoriui Gintautai Kuzmai, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriui Alvydui Stauskui, už spalvingas šventės dekoracijas – Vladai Pėstinienei ir Galinai Ruzgienei, bei kitiems.

Padėkos įteiktos ir rėmėjams: Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ramūnui Keršiui, UAB „Svaita“, UAB „Vasaknos“ direktoriui Algirdui Šiukčiui.

Renginyje skambėjo ir muzikinės dovanos, kurias dovanojo meno mokyklos auklėtiniai – solistės Gabija Malažinskaitė ir Goda Kazlaitė, akordeonistai Martynas Dainys ir Ignas Bulota bei Dusetų kultūros centro Eglės Kuzmienės, Margaritos Simokaitytės ir Ramūno Lisinsko muzikinis trio.

Šį straipsnelį pabaigsiu Laimos Gorpinič, vienos iš aktyviausių bibliotekos skaitytojų, palinkėjimu: „Auginkime medį, po kuriuo maloniai ir meiliai šneka žmonės (Just. Marcinkevičius). Tegul tas medis būna didelis ir tvirtas, kokiu išaugs šiandien pasodintas ąžuoliukas!“

Vilija Visockienė

Nuotr. autorės