Branginkime laisvę ir vieni kitus

„O gal Tėvynę reikia visą laiką / Lipdyti ir kurti, kurti ir lipdyti?“ (Just. Marcinkevičius)

Prieš beveik šimtą metų pasirašytame valstybės atkūrimo akte šalį atstatanti Lietuvos Taryba pabrėžė, kad atkuriama valstybė nėra nauja, o tik seno valstybingumo tąsa. Svarbu pabrėžti, kad Lietuvos valstybės istorija yra kuriama daugiau nei 1000 metų. Tuo skiriamės nuo kaimyninių Latvijos ir Estijos, kurios 2008 m. minėjo savo valstybių įkūrimo šimtmetį. Galime pagrįstai didžiuotis, jog prieš šimtą metų pirmieji ir vieninteliai Baltijos šalyse atkūrėme demokratine santvarka besiremiančią nepriklausomą valstybę.

Vasario 16 dieną Švč. Trejybės bažnyčioje Dusetų parapijos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas iškilmingai aukojo Šv. Mišias už Lietuvos kariuomenės kūrėjus savanorius Dusetų krašte 1918–1923 metais.

Po Šv. Mišių žmonės iškilmingoje eisenoje atėjo į Dusetų Nepriklausomybės aikštę, kur šiemet įvyko ypatingas šventinis minėjimas – jo metu atidengtos paminklinės lentos 1918-1923 m. Nepriklausomybės kovų savanoriams, kilusiems iš Dusetų valsčiaus. Šios gražios iniciatyvos sumanytojas – Petras Ramanauskas, Zarasų krašto garbės pilietis, Zarasų savanoriškosios krašto apsaugos atsargos kapitonas ir 1991 m. Lietuvos Nepriklausomybės gynėjas. Jam buvo suteikta garbė iškelti Trispalvę aikštėje.

Šventindamas paminklines lentas, klebonas kan. S. Krumpliauskas prašė Aukščiausiojo priimti įvairiuose karo frontuose, sukilimuose, tremtyse, koncentracijos stovyklose žuvusiųjų aukas, kvietė visus tikinčiuosius dėkoti už Jo mums suteiktas dovanas ir nepamiršti, kad be Dievo malonės nieko nesukursime: „Tėvynė – bendri mūsų visų namai, juos privalome išsaugoti!“ Pašventinus paminklines lentas, savanorių atminimas buvo pagerbtas tylos minute ir trimis garbės šūvių salvėmis. Minėjime dalyvavo Krašto apsaugos kariai, savanoriai, Zarasų ir Dusetų kuopų šauliai.

Klausėmės Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Benjamino Sakalausko, klebono Stanislovo Krumpliausko, Petro Ramanausko, Marijos Varenbergienės pasisakymų. B. Sakalauskas didžiuodamasis prisiminė savo senelį Joną Staugaitį, 1918 m. savanorį, apdovanotą Vyties kryžiaus I laipsnio ordinu, kalbėjo apie Lietuvai ir jos žmonėms visais laikais tenkančius sunkius išbandymus, teisingo pasirinkimo būtinybę, ragino nepasiduoti įvairioms politinėms provokacijoms, kurios ypač sustiprėja rinkiminiu metu.

B. Sakalauskas perdavė dusetiškiams Zarasų rajono savivaldybės mero Nikolajaus Gusevo sveikinimus ir įteikė  mero pasirašytus padėkos raštus Petrui Ramanauskui, Romualdui Pučekui už paminklinių lentų projektų parengimą, Migliui Pučkai už paminklinių lentų kokybiškai atliktus darbus.

P. Ramanauskas dėkojo visiems, kurie palaikė jo iniciatyvą įamžinti savanorių atmintį, visiems, prisidėjusiems prie jos įgyvendinimo. Projekto rėmėja – Zarasų rajono savivaldybė. Paminklinėse juodo granito lentose iškaltos 44 savanorių pavardės, tačiau tai nėra galutinis sąrašas, jis bus pildomas.

Pasibaigus minėjimui, renginio vedėja Laima Gorpinič visus žmones pakvietė į Kultūros centrą Dusetų dailės galeriją, kur vyko šventinis koncertas. Jo pradžioje žmones pasveikino B. Sakalauskas, prieš tai kartu su P. Ramanausku uždegęs žvakutes ant Dusetų kapinėse palaidotų 1919 m. kovose žuvusių karių kapų.

Koncerte skambėjo K. Būgos gimnazijos moksleivių Augusto Kuzmos, Agnės Andriuškevičiūtės, Akvilės Semionovaitės, Eimanto Pivoriūno, Emos Grigaitės, Urtės Marcinkevičiūtės, Marko Jarmalavičiaus atlikta jautri literatūrinė kompozicija apie Lietuvą. Gimnazistus paruošė lituanistė Dainora Biliūnaitė. Koncertavo gausus būrys jaunųjų Dusetų meno mokyklos atlikėjų: dainininkės Auksė Kačiušytė, Saulė Šakėnaitė, Aivita Malažinskaitė (vad. Eglė Kuzmienė). Pianinu skambino Viltė Krištapavičiūtė, Goda Sokolovaitė (mokyt. Rita Vingilytė), Deimilė Pivoriūnaitė (mokyt. G. Baranauskienė). Skambėjo nuotaikingos Dusetų meno mokyklos jaunučių choro, jaunių choro atliekamos dainos (vad. Dalia Deinienė), Roberto Alaunės ir Igno Bulotos muzikiniai kūriniai akordeonui (mokyt. J. Švedas).

K. Būgos gimnazijos šokių kolektyvo „Vijūnėlis“ vaikučiai paruošė smagią tautišką šokių kompoziciją (vad. Andrius Meškauskas).

Klausėmės Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kolektyvų – moterų choro „Versmyna“ (vad. Dalia Deinienė); moterų ansamblio „Svaja“ (vad. Margarita Simokaitytė); tradicinės kaimiškos kapelos „Du sietai“ (vad. Sigita Gudonienė). Koncerto metu ekrane buvo rodomos fotografijos, atspindinčios Dusetas ir jų apylinkių gamtą įvairiais metų laikais, jų autoriai – A. Stauskas, N. Ribokaitė, V. Visockienė, A. Navickas.

Koncertą užbaigė gimnazistų tariami padėkos žodžiai šventės organizatoriams bei jungtinė visų chorų atliekama K. Mašanausko daina „Kokia nuostabi, Lietuva esi!“

Šventės režisierė – Margarita Simokaitytė. Organizatoriai – Kultūros centras Dusetų dailės galerija, Dusetų seniūnija, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia. Partneriai – Dusetų K. Būgos gimnazija, Dusetų meno mokykla.

Vilija Visockienė. Nuotr. autorės