Dalinamės su kitais Lietuvos tūkstantmečio gėrybėmis – istorinių ąžuolų sodinukais

Panevėžio Gamtos mokyklos bendruomenė džiaugiasi ir didžiuojasi, kad gali su daugeliu įvairių Lietuvos regionų žmonių, įstaigų ir organizacijų pasidalyti ypatinga  idėja, kuri prieš penkerius metus buvo sumanyta, pradėta ir tapo kūnu. Tas kūnas – tai gležni ąžuoliukų daigeliai, sudygę iš gilių, pasodintų Panevėžio gamtos mokyklos sklype ne atsitiktinai, o turint labai konkrečią ir aiškią misiją – atkreipti dėmesį į Lietuvos tūkstantmetį, kurį 2009-aisiais metais plačiai minėjo visa šalis. Tačiau nieko atsitiktinio nebūna. Didžiulį norą, sodinant medelius, įsijungti į tarptautinę akciją “Sodinkime Žemei”, parsivežėme iš Korėjos respublikos 2009 metų vasarą, kai Panevėžio gamtos mokyklos atstovai dalyvavo tarptautinėje Jungtinių tautų Aplinkosaugos programos organizuotoje pasaulio vaikų konferencijoje “Tunza”. Taigi, noras dalyvauti tarptautinėje akcijoje sutapo su Lietuvos tūkstantmečiu. Siekdami įprasminti šį istorinį įvykį, tarsi sustabdyti, įdaiktinti įžymios sukakties laiką, nutarėme iš 2009 metais subrandintų gilių išauginti 1000 paties stipriausio Lietuvos medžio – ąžuolo sodinukų. Taip gimė projektas „Lietuvos tūkstantmečio ąžuoliukas“, kurio tikslas buvo labai kilnus, o įgyvendinimo priemonės nesudėtingos: pririnkti gilių, jas parengti sėjai ir pasėti vėlų rudenį mokyklos sklypelyje. Tačiau šiam darbui reikėjo ne tik daug rankų, bet ir nuoširdaus nusiteikimo bei supratimo, kad sodindami medžius, rūpinamės ir saugome savo ateitį. „Kai mes sodiname medžius, mes sėjame taikos ir vilties sėklas“, teigia profesorė Wangari Maathai. Į projekto veiklą įsijungė visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, mokyklos darbuotojai, Europos savanorių tarnybos programos „Veiklus jaunimas“ savanoriai. Nuoširdžios pastangos nenuvylė – 2010 metų pavasarį medeliai puikiai sudygo.

Pirmasis projekto etapas buvo sėkmingai įgyvendintas. Vėlesnė medelių priežiūra kėlė rūpesčių, nes patirties auginant didelį kiekį medžio sodinukų, neturėjome. Teko konsultuotis su miškininkais, kovoti su medelių kenkėjais, purenti dirvą ir atlikti kitus priežiūros darbus.

Medelių priežiūra ir auginimas – antrasis projekto etapas. Nuo 2012 metų pavasario prasidėjo trečiasis projekto etapas – medelių sklaida už mokyklos ribų, jų perkėlimas į nuolatinę augimo vietą, pasidalijimas Lietuvos tūkstantmečio gėrybėmis  ąžuoliukais su kitais. Per dvejus metus įvairioms Panevėžio švietimo, kultūros įstaigoms, organizacijoms jau esame išdaliję 570 medelių. Dalis medelių pasodinta mokyklos teritorijoje. Tai tik pusė. Likusius sklype apie 500 medelių 2014 metų pavasarį norime paskleisti visoje šalyje, visuose Lietuvos regionuose, visose etnokultūrinėse Lietuvos žemėse. Šiam etapui reikalingos naujos pajėgos – patriotiškai nusiteikusieji iš įvairių šalies vietovių.

Ketvirtasis projekto etapas – informacijos apie ąžuoliukų augimą įvairiose vietovėse rinkimas ir kaupimas mokyklos istorijai. Viliamės, kad ten, kur prigis ir suoš iš Panevėžio gamtos mokyklos atkeliavę Lietuvos tūkstantmečio ąžuoliukai atsiras ir žyma apie tai, iš kur ir kam jie skirti. Panevėžio mokyklos bendruomenė pageidauja, kad didesnį kiekį medelių pasodinusieji, prie Lietuvos tūkstantmečio ąžuolų giraitės matomoje vietoje patalpintų šią informaciją:“Lietuvos tūkstantmečio ąžuolynas”

Medžių sodinukus iš 2009 metais subrandintų gilių išaugino Panevėžio gamtos mokyklos bendruomenė

Viliamės, kad 2018 metais, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, visi drauge galėsime pasidžiaugti jau gerokai ūgtelėjusiais Lietuvos tūkstantmečio ąžuoliukais, pagarbos ir meilės ženklais Lietuvai.

Panevėžio mokyklos bendruomenės vardu

Regina Kliminskienė, direktorė