Dusetiškiai – Zarasų miesto šventėje

IMG_3153Rugpjūčio 15 d. šventėme ne tik Žolinę, bet ir Zarasų miesto 508-ąjį gimtadienį, į kurį suvažiavo svečiai iš visos Lietuvos. Jame dalyvavo ir gausus būrys dusetiškių. Šventė prasidėjo iškilmingu Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžiu, kurio metu buvo apdovanoti iškiliausi, labiausiai nusipelnę Lietuvai ir mūsų rajonui žmonės: Valstybinio Jaunimo teatro vadovas aktorius Algirdas Latėnas už pasiekimus profesionalioje kūrybinėje veikloje, nuopelnus Lietuvos teatrui ir kinui bei Zarasų krašto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje; Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas kultūros klausimais kompozitorius Faustas Latėnas už profesionalios muzikinės kultūros puoselėjimą ir propagavimą bei Zarasų krašto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje; dailininkė ir pedagogė Nomeda Saukienė už profesionalios dailės puoselėjimą ir propagavimą bei Zarasų krašto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje; dailininkas Šarūnas Sauka už profesionalios dailės puoselėjimą ir propagavimą bei Zarasų krašto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

Ypatingai džiugu, kad šiemet Zarasų krašto garbės piliečiais tapo net keturi kultūros šviesuoliai, susiję su Dusetų kraštu. ,,Tai – du puikūs šeimyniniai duetai, kultūrai ir menui pasišventę profesionalai, kurių veikla primena apie gyvenimo tikslus ir galimybes, kurie tiki savo pasirinkimu. Tai žmonės, be kurių indėlio Lietuva ir Zarasų kraštas nebūtų tokie žavūs bei įvairūs“, – sveikindamas kalbėjo rajono Savivaldybės meras Arvydas Steponavičius. Priėmę apdovanojimus, pasirašę Zarasų krašto garbės piliečių knygoje, nominantai dėkojo visiems susirinkusiems už parodytą pagarbą ir dėmesį, o labiausiai – savo tėvams, išlydėjusiems į plačiuosius gyvenimo vieškelius. ,,Gal nesupyks zarasiškiai, jeigu šį savo apdovanojimą nusiųsiu savo mamai, nes taip, kaip Zarasų vardo garbe rūpinosi ji, aš iki šiol nesutikau nei vieno žmogaus“, – sakė A. Latėnas, kalbėdamas apie savo mamą, aktyvią sąjūdietę. Jam pritarė ir brolis F. Latėnas : „Aš turiu savo apdovanojimą tėveliui nusiųsti, nes iš jo mes daug ką gavom. Jis buvo tikras Lietuvos patriotas, laisvės kovų dalyvis, tremtinys, įskiepijęs mums meilę tėvynei. Esu dėkingas ir savo muzikos mokytojui Zarasuose Jonui Čepukui, tarybiniais laikais supažindinusiam su pasaulio garsiųjų kompozitorių muzika, leidusia mums kvėpuoti laisviau, taip pat dėstytojams Eduardui Balsiui, Giedriui Kuprevičiui“.

N. Saukienė, padėkojusi Dusetų dailės galerijai ir visiems, pristačiusiems jų šeimyninę porą šiam apdovanojimui, pačius šilčiausius padėkos žodžius ir gėles skyrė savo mamai Meilei Marijai Kudarauskaitei, tą dieną šventusiai gimtadienį, ir seneliams, kurių dėka Dusetos jai tapo gimtine, „kur aš myliu kiekvieną pėdą savo kieme, išpėduotą mano senelių, mano mamos ir mano vaikų, o dabar ir mano pačios, ir mano užkurėlio vyro,“ – linksmai užbaigė dailininkė. Pasidalino prisiminimais ir poetė M.M. Kudarauskaitė : „Esu Kretingos rajono garbės pilietė, nes ten mane gandras atnešė. O į Dusetas mes 1945 m. balandžio 1 d. atvažiavom iš Žemaitijos arkliais, per dešimt dienų. Tėvelis tuo metu buvo areštuotas ir dingęs, o mama su dviem vaikais per visą sugriautą Lietuvą bėgo nuo tremties. Mamos tėviškė tapo ir mūsų namais“.

Neseniai garbingą 85-ąjį gimtadienį šventęs Zarasų krašto garbės pilietis maestro Lionginas Abarius su užrašytais palinkėjimais savo knygą „Ėjau aš keleliu“ įteikęs A. ir F. Latėnams bei N. ir Š. Saukoms, pagerbė ir garsųjį Dusetų krašto dainių Paulių Širvį: „ Aš nešioju širdy dar vieną garbės pilietį, kuris niekur nebuvo juo paskelbtas… Su P.Širviu draugavau daugiau nei dešimt metų, sukūriau pluoštą dainų jo žodžiais. Leiskite man padainuoti vieną jo dainą ,,Kol praeis liūdesys“, skirtą poeto mylimai moteriai, o šiandien norėčiau ją paskirti mielai Nomedai ir visoms čia esančioms moterims.“ „Triskart lapai beržų/ Krito auksu, variu…/ O laiškų nuo tavęs/ Neturiu,/ Neturiu…“ – galingu balsu atlikta daina nepaliko abejingo nė vieno – tą supratome iš nuoširdžių ovacijų, skirtų maestro talentui.

Sveikintojų buvo daug – tai ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės pavaduotojas Algirdas Sysas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Dumbrava, Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius, Visagino savivaldybės merė Dalia Štraupaitė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos nariai. Ne tik sveikino, kai kas ir į svečius pakvietė : „Man bus didžiulė garbė priimti šituos asmenis Europos Parlamente, pasakyti, kad jie yra iš Zarasų, kad jie kuria Lietuvai ir pasauliui“, – įdomią kelionę pažadėjo P.Auštrevičius.

Tarp apdovanotųjų buvo ir daugiau dusetiškių. Lietuvos Respublikos kultūros ministro Šarūno Biručio ir Lietuvos liaudies kultūros centro bei 2014 m. Dainų šventės ,,Čia – mano namai“ direktoriaus Sauliaus Liausos ir rajono Savivaldybės mero padėka ir proginis Dainų šventės medalis buvo įteiktas Kultūros centro Dusetų Dailės galerijos moterų choro vadovei Janinai Kaškauskienei. Už nuopelnus kultūrai ir nuoširdų darbą bei Zarasų vardo garsinimą 2014 metų Dainų šventėje „Čia mano namai“  buvo apdovanotos mėgėjų meno kolektyvų vadovės: Sigita Gudonienė, Loreta Alaunienė, Janina Ona Kaškauskienė, Dalia Deinienė ir Dalia Paliūnienė. Savivaldybės mero padėkos raštai už sportinę veiklą, bendruomeniškumą, nuopelnus kultūrai ir nuoširdų darbą įteikti Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalkos pirmininkui Rimui Vaitukaičiui, bendruomenės narei Vilmai Jarmalavičienei, Dusetų seniūno pavaduotojui Raimondui Parakevičiui, verslininkui Edmundui Baniui, keramikams Violetai ir Virgilijui Gasparaičiams. Didžiuojuosi jumis ir dėkoju už jūsų pasiekimus, kurie ilgam išliks Zarasų rajono istorijoje ir linkiu, kad jūsų įgyta patirtis įkvėptų esančius šalia tolesniems prasmingiems darbams“, – įteikdamas padėkas, negailėjo gerų žodžių meras A. Steponavičius.

Pasibaigus oficialioms iškilmėms, visi nuskubėjo į Sėlių aikštę , kur jau nuo ryto šurmuliavo mugė, buvo galima pasigrožėti mūsų krašto tautodailinkų, amatininkų sukurtais kūriniais, įsigyti patikusį darbą. Viename mugės kampelyje įsikūrę dusetiškiai Daiva ir Erikas Čypai prekiavo savo šeimos gaminiais – medžio drožiniais, originaliais papuošalais (pastaruosius kuria dukros). E.Čypas ne tik gamina sertifikuotus tautinio paveldo produktus, bet ir aktyviai puoselėja senųjų amatų – žaislininkystės ir kubilininkystės – tradicijas. Kiekvienos mugės metu jis visus norinčius pamoko drožybos paslapčių, negailėdamas kantrybės rodo, kaip gimsta mediniai stebuklai. Iš šono žvelgiant, labai lengvai, tačiau smalsuoliui paėmus į rankas kaltelį, tas pirmas lengvumo įspūdis akimirksniu išgaruoja.

Koncertinėje šventės dalyje iš mūsų seniūnijos dalyvavo folkloro kolektyvas „Du sietai“ (vad. Sigita Gudonienė), parodęs nuotaikingą programą „Senovinės piršlybos“ iš 90-osios Dainų šventės folkloro dienos „Laimužės lemta“, ir Antalieptės kaimo kapelija „Un tą lieptą“(vad. Loreta Alaunienė).

Vakare vykusiame spalvingame, daug gerų emocijų sukėlusiame valčių karnavale startavo 10 įgulų, tarp kurių net trys iš Dusetų – tai ,,Roko naktys“( Vosgėlių bendruomenės valtis ), Vikingai“ iš Dusetų( Dusetų bendruomenės valtis), Dusetų gėlės ,,Fėja“( Dusetų seniūnijos valtis ). Komisijos sprendimu pirmosios trys vietos ir piniginiai prizai atiteko Smalvų ,,Indėnams“ (1000 litų), Karoliui Mičiūnui ir Dorinai ( 800 litų) ir ,,Vikingams“ iš Dusetų (500 litų).

Šventė baigėsi, vėl visus įsuks kasdienybės rūpesčių verpetai. Tačiau juose nenuskęs kuriančiam, sąžininingai dirbančiam žmogui parodyta pagarba, kuri skatins dar labiau stengtis, augti ir tobulėti, ne dėl garbės, tačiau dėl savęs ir kiekvieno, šalia esančio.

Vilija Visockienė

Foto V.Visockiene (3) Foto V.Visockiene (2) Foto V.Visockiene (9)