Projektas „Pasitikėk savimi“ jau ir Dusetose

CAM00056Daugelis Lietuvos regionų susiduria su didesnėmis ar mažesnėmis jaunimo nedarbo problemomis. Nors nedarbo lygis mūsų šalyje palaipsniui mažėja, tačiau jaunimo tarpe vis dar išlieka problemų, kurias būtina spręsti siekiant įtraukti jį į darbo rinką pasitelkiant visas įmanomas priemones.

Jaunimo sudėtingą integravimą į darbo rinką lemia nepakankamas išsilavinimas ar ankstyvas pasitraukimas iš bendrojo lavinimo programos, motyvacijos dirbti ar mokytis stoka, socialinės ir psichologinės problemos, profesinės kvalifikacijos stoka ir kiti faktoriai.

Todėl siekiant palengvinti jaunimo integravimąsi į darbo rinką šalies rajonų savivaldybėse jau sausio mėnesį „startavo“ Lietuvos darbo biržos socialinės reabilitacijos projektas „Pasitikėk savimi“. Jis yra skirtas nedirbantiems, nesimokantiems, jokioje veikloje nedalyvaujantiems 16-25 metų jaunuoliams.

Pasitelkus visą būrį nevyriausybinių organizacijų jaunimui teikiama intensyvi ilgalaikė pagalba, įtraukiant juos į 3 ir 6 mėnesių trukmės socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje programą. Jos metu siekiama paskatinti pažeidžiamus jaunus žmones atsakingai kurti asmeninį gyvenimą ir dalyvauti visuomeninėje bei profesinėje veikloje, stengiamasi jaunuoliams suteikti kuo daugiau naujų įgūdžių, žinių ir kompetencijų.

Įgyvendinant programą yra sudaromos programoje dalyvausiančio jaunimo grupės. Joms yra teikiamos veiklos, kurios apima individualų darbą su jaunuoliu, jo situacijos analizę, stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių identifikavimą, informavimą, konsultavimą, profesinį orientavimą, darbo paieškos įgūdžių formavimą, socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymą, neformaliojo ugdymo metodų taikymą. Programose dalyvavusiam ir ją baigusiam jaunimui yra užtikrinamas adaptacijos laikotarpis ir tolesnės konsultacinės pagalbos teikimas.

Programa yra vykdoma pasitelkiant neformalaus ugdymo metodiką. Programą sudaro tokios temos, kaip: savęs pažinimas, teigiamas savęs vertinimas, streso pažinimas ir valdymas, konfliktų valdymas, vaidmenys darbo rinkoje, lyderystė, verslumas ir pilietiškumas, iššūkių prisiėmimas, priklausomybės ligos ir kitos jaunimui aktualios temos.

Zarasuose projektas yra vykdomas nuo š.m. sausio mėnesio, o liepos 21 dieną veiklos prasidėjo ir Dusetose. Dalyvių grupę sudaro 12 asmenų. Jie projekte dalyvaus iki spalio 10 dienos. Projekto partneriai Dusetose yra Zarasų jaunimo centras, Zarasų visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“, Zarasų socialinių paslaugų centras. Prie projekto noriai prisideda Dusetų miesto seniūnija, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka.

Tomas Vaicekauskas

Projekto „Pasitikėk savimi“ koordinatorius, dirbantis su jaunimu.