Menininkų kūryboje – angelai

Nuo vaikystės žinome, kad kiekvieną žmogų lydi Angelas Sargas, o kartais net ir keli – jie saugoja, globoja, padeda sunkiose situacijose. Galima tuo tikėti, galima abejoti ar neigti, tačiau angelo vaizdinys mūsų krikščioniškoje kultūroje yra labai paplitęs ir mėgstamas nuo senų laikų.

Gruodžio 13 d. Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje žiūrovams duris atvėrė net dvi parodos angelų tematika. Jų atidaryme sulaukta viešnių iš Anykščių, kurios atvežė savo muziejaus eksponatus ir plačiai papasakojo apie muziejaus veiklą – tai Angelų muziejaus vedėja Rita Tulušienė bei parodų ir edukacinių užsiėmimų kuratorė Margarita Milašienė.

Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas pasveikino susirinkusius žmones su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, pasakojo apie savo tarnystės Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje metus, kuomet jis su kitais anykštėnais dalyvavo dvasinėje – meninėje Anykščių plėtroje ir inicijavo vargonų festivalius, taip pat ženkliai prisidėjo prie Sakralinio meno centro ir Angelų muziejaus įkūrimo, dalyvavo jų pašventinime.

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas pristatė Dusetų dailės galerijoje kas du metus organizuojamą tradicinę miniatiūrų parodą, kuri šiemet buvo tematinė – apie angelus.

Anykščių angelų muziejaus tapybos ir skulptūros paroda „Po angelo sparnu“

Iš anotacijos parodai: „2010 m. Anykščiuose duris atvėrė pirmasis Lietuvoje Angelų muziejus, kuriam savo sukauptą angelų kolekciją padovanojo kultūrininkė Beatričė Kleizaitė-Vasaris. Jos kolekcijoje 109 angelai: tapybos, grafikos, lietuvių tautodailininkų darbai, senasis liaudies menas. Suradę savo naujuosius namus angelai pradėjo savęs link traukti Lietuvos ir pasaulio žmones. Sakrali angelų muziejaus rimtis ir skaidri aura guodžia ir šildo, skatindama tikėti viltinga angelo paskirtimi ir slėpininga jo dvasia. Šiuo metu Angelų muziejus sukaupęs beveik 500 eksponatų. Rengiami profesionalių menininkų plenerai, kūrybinės dirbtuvės, kurių metu sukurti darbai lieka muziejui. Muziejuje vyksta susitikimai su menininkais, koncertai, edukaciniai užsiėmimai.

Ši paroda – dalis Anykščių menų centro Angelų muziejaus projekto „Surask… Angelų kelias“. 2017 metais startavęs projektas vyksta bendradarbiaujant su kitais rajono turizmo paslaugų teikėjais. Labiausiai turistų ir anykštėnų lankomose aktyvaus laisvalaikio praleidimo vietose profesionalūs menininkai sukūrė angelus: skulptūras, paveikslus, instaliacijas. Miesto svečiai lanko Anykščius keliaudami „Angelų keliu“, tokiu būdu aktyvios pramogos sujungiamos su menine kūryba. 2019 metais projektas ištrūko iš Anykščių rajono ribų, nes veiklos persikėlė į kitus Aukštaitijos miestus ir kaimyninę Latviją. Parengta kilnojama Angelų muziejaus eksponatų paroda, kurią eksponavome Meno ir amatų centre „Rūme“ (Latvija), Vytauto Valiušio keramikos muziejuje, o dabar angelai atkeliavo į Dusetų dailės galeriją. Parodoje keturiasdešimt Angelų muziejaus eksponatų: medžio ir metalo skulptūros, keramikos darbai, paveikslai.“

Dusetų dailės galerijos menininkų miniatiūrų paroda „Apie angelus“

Miniatiūros visada yra tam tikras iššūkis, skatinantis ieškoti naujų meninių sprendimų ir visiems 21 autoriui tai puikiai pavyko! Parodoje dalyvauja ne tik profesionalūs menininkai – į jų būrį jaukiai įsiliejo ir žmonės, kuriems kūryba yra laisvalaikio, atsipalaidavimo forma. Su debiutu Dusetų dailės galerijoje buvo pasveikintos Dalia Vilkauskienė, Daiva Stasiškienė, Daiva Krikščionaitienė, Lilia Semionova, jau keletą metų lankančios dailės studiją, kurioje užsiėmimus veda dailininkas Alvydas Stauskas. Tiesa, Daivos Stasiškienės debiutante negalima vadinti – ją žinome kaip aktyvią kūrėją, tiek dalyvaujančią įvairiose tautodailininkų parodose, tiek rengiančią personalines parodas.

Debiutų esama ir daugiau – smagu sulaukti menininkų, sugrįžtančių į mūsų kraštą iš tolimų šalių. Menininkė Diana Zabielaitė gyvena ir kuria Niujorke, tačiau dažnai parskrenda į Lietuvą, aplanko močiutę, gyvenančią Berčiūnuose. Šiemet dailininkė mielai sutiko sudalyvauti ir kalėdinėje parodoje, kuriai pateikė keletą subtilių akvarelių, atliktų neįprasta technika.

Parodoje angelai į mus žvelgia iš drobių (Nomeda Saukienė, Ramunė Sladkevičiūtė – Dainienė, Liliana Žutautienė, Vilma Vasiliauskaitė, Alvydas Latėnas, Algirdas Gaižauskas), grafikos (Brigita Pučekaitė ), keramikos (Violeta Gasparaitis, Irmina Dūdėnienė), tekstilės (Daiva Stasiškienė, Vilija Visockienė ), netradicinių medžiagų (Normantė Ribokaitė), fotografijų ir popieriaus karpinių (Vilija Visockienė), medžio (Romualdas Pučekas, Eugenijus Raugas, Virgilijus Gasparaitis, Vilmantas Adamonis ), akvarelės (Diana Zabielaitė, Aurelija Kairytė – Smolianskienė, Dalia Vilkauskienė, Daiva Stasiškienė, Daiva Krikščionaitienė, Lilia Semionova, Ilona Lukoševičienė), metalo (Algirdas Gaižauskas).

Kaip gimsta angelai? Kažin ar menininkai rastų paprastą atsakymą į šį klausimą. Pas kiekvieną iš jų idėjos, sumanymai ateina įvairiai, per ilgas paieškas arba spontaniškai. Tačiau ir nesvarbu – kaip. Svarbiausia, kad įsikūniję žemiškoje materijoje jie nepraranda savo galių skleisti ramybę, meilę, viltį, guosti žmogų, kuris angelo bruožuose neretai atranda save. Gal kartais ir su velnio ragiukais – kaipgi be jų! Ironija ir švelnumas, liūdesys ir džiaugsmas – viskas, kas žmogiška, nesvetima ir mūsų angelams. Lydintiems kiekviename žingsnyje tuos, kurie jais tiki ir pasitiki.

Paroda veiks iki sausio 25 d.

Vilija Visockienė. Nuotr. autorės