Metų knygos rinkimai

Paminėjus vasario 14-tos datą, ko ne visiems prieš akis iškyla švento Valentino diena, kai visi puošiasi raudonai, dalina širdeles ir šypsenas aplinkiniams. Bet šį kartą Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje vyko renginys, skirtas 2018 Metų knygos rinkimams.

Bibliotekininkių Vandos Steponavičienės ir Rimos Survilaitės organizuojamame jau tradiciniu tapusiame renginyje penkias nominantes knygas pristatinėjo mokiniai. Penktokams teko visus supažindinti su Violetos Palčinskaitės knygute „Eilėraščiai iš namų“. Bene žinomiausia vaikų poetė kalba, kaip visada, ne pamokomu, o širdies balsu. 12 naujų kūrinių žavi ir mažuosius, ir jų tėvelius. Iš penktokų lūpų nuskambėjo keturi nuostabūs, šiuolaikiški eilėraščiai apie išmanųjį telefoną, seną albumą bei kryžiažodį sprendusią Birutę. Penktokai priminė, kas knygutė labai gražiai iliustruota profesionalios menininkės Irenos Daukšaitės – Guobienės.

Šeštokams teko garbė pristatyti net dvi knygas. Viena iš jų – Mariaus Marcinkevičiaus „Draugystė ant straublio galo“. Mokiniai kūrybiškai pristatė šią knygą, suvaidindami trumpą epizodą iš jos. Antroji – Neringos Vitkutės „Klampynių kronikos“. Deimilė Pivoriūnaitė bei Mantė Razmanavičiūtė pasišnekučiuodamos papasakojo joms labiausiai patikusius ir labiausiai bauginančius pasakojimus.

Septintokai supažindino su Daivos Čepauskaitės knyga „Baisiai gražūs eilėraščiai“, kurioje, kaip ir mažųjų gyvenimuose, yra visko – juokų, siaubo šiurpuliukų, klaustukų, išdaigų, draugystės džiaugsmų, mamos meilės ir kitų baisiai gražių dalykų. Beje, autorė apdovanota Jotvingių premija, kuri pirmą kartą skirta už kūrinį mažiesiems skaitytojams.

Aštuntokams teko pristatyti jautrią Jurgos Vilės knygą „Sibiro haiku“. Kornelija Barzdaitė ir Aida Novatorovaitė trumpai papasakojo apie knygą bei paskaitė ištraukėlę iš jos. Šioje knygoje tremtis ir visi jos sunkumai suvokiami kaip duotybė – juk nėra kito pasirinkimo. Pasakojama, kaip tremtį suvokė vaikai.

Netrukus bibliotekininkė pradėjo balsavimą už mokiniams labiausiai patikusias knygas. Daivos Čepauskaitės „Baisiai gražūs eilėraščiai“ surinko 8 balsus. Už Violetos Palčinskaitės „Eilėraščiai iš namų“ knygutę balsavo 8 skaitytojai. Neringos Vitkutės „Klampynių kronikos“ surinko 7 balsus, o Mariaus Marcinkevičiaus „Draugystė ant straublio galo“ ir Jurgos Vilės „Sibiro haiku“ surinko po 12 balsų.

Šis visai trumpas, bet labai gražus ir nenuobodus renginėlis balsavimu ir pasibaigė, bet tai tikrai ne skaitomiausių knygų rinkimų pabaiga, nes kitų metų pradžioje ir vėl lauksime visų, ir vėl raginsime skaityti ir balsuoti.

Dusetų K.Būgos gimnazijos gimnazistė

Vismantė Sinkevičiūtė 3g kl.