Laisvė – brangiausia dovana

Netikėtai saulėta ir šilta vasario 16 diena buvo lyg gamtos dovana žiemos tamsumų išvargintiems žmonėms. Istorine prasme ši diena mums taip pat turi neįkainojamą vertę. Tad žmonės, švenčiantys Lietuvos gimtadienį, rinkosi pasipuošę ne tik trispalve įvairia atributika, bet ir giedromis šypsenomis veiduose, pakylėtomis širdimis. Minėjimas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, prasidėjo šv. mišiomis Šv. Trejybės bažnyčioje, kurias aukojo klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas.

Po šv. Mišių dusetiškių eisena nužygiavo į Nepriklausomybės aikštę, kurioje jauniausias eisenos dalyvis Aironas Vaščiūnas iškilmingai pakėlė Lietuvos valstybės vėliavą, o susirinkusius dusetiškius sveikino Dusetų ir Zarasų valdžios atstovai. Vėliau šventė tęsėsi Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje. Šventinį koncertą–minėjimą pradėjo Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, pasveikinęs visus žiūrovus su laisvės švente. Jis padėkojo visiems, savo gražiais darbais prisidedantiems prie Dusetų miesto gyvenimo, kultūrinių bei visuomeninių renginių. Aktyvių ir neabejingų savo kraštui žmonių dėka Dusetos, nepaisant visų ekonominių sunkumų, ypač demografinės problemos, sėkmingai gyvuoja ir yra žinomos visoje šalyje – tą paliudija Lietuvos Mažosios kultūros sostinės – 2019 vardas. Beje, šiemet, anot rašytinių šaltinių, Dusetoms sukanka 500 metų – maloni sukaktis. Dusetų vardas sklinda ir po pasaulį – tokią sklaidą vykdo mūsų veiklūs ir kūrybingi žmonės, gyvenantys tiek užsienyje, tiek šalia mūsų. Štai džiugi žinia, pasiekusi mus prieš pat šventę – 2019 metų Zarasų rajono savivaldybės Kultūros ir meno premija skirta dusetiškei fotomenininkei, Kultūros centro Dusetų dailės galerijos darbuotojai Normantei Ribokaitei už „ Zarasų krašto garsinimą Pasauliniuose fotografijos konkursuose ir aukščiausius apdovanojimus juose, už kūrybinį savitumą, meilę gimtam Dusetų kraštui ir jo kultūrinio identiteto sklaidą“. N. Ribokaitei Garbės raštą įteikė Zarasų rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų komisijos pirmininkas Arnoldas Abramavičius bei Zarasų meras Nikolajus Gusevas Zarasuose, ten vykusiame Vasario 16 d. šventiniame minėjime, vėliau laureatę Dusetų seniūnas S. Kėblys iškilmingai pasveikino ir Dusetų kultūros centre.

Sveikinimų buvo ir daugiau – Zarasų rajono mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius bei Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas Vasario 16-osios dienos proga už aktyvią veiklą, organizuojant kultūrinius renginius, Zarasų rajono savivaldybės Padėkas įteikė Kultūros centro Dusetų dailės galerijos etnografinių kolektyvų vadovei Sigitai Gudonienei, moterų ansamblio „Svaja“ ir Dusetų vokalinio trio vadovei Margaritai Simokaitytei, tradicinės kapelos „Sadūnai“ vadovui Ramūnui Lisinskui.

Šventės dalyvius ir žiūrovus taip pat sveikino Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka pirmininkė Aldona Žiliukienė, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Stankevičius. Visi sveikinusieji kvietė būti laisvės piliečiais, nepamiršti savo tėvų, senelių, dėka kurių, nepabūgusių tremties, nepasidavusių nevilčiai, galime didžiuotis esantys pasaulio laisvų valstybių sąraše, ragino branginti Vasario 16-osios idėją kaip pamatinę tautos vertybę, apjungti jėgas ir darbuotis savo krašto gerovei.

Tą dieną buvo nepamiršti ir nusipelnę Zarasų kraštui žmonės – uždegtos žvakutės bei sukalbėtos maldos ant žymaus visuomenės veikėjo daktaro Jono Buzelio, žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę karių savanorių kapų.

Po šventinės minėjimo dalies klausėmės koncerto, kuriam muzikinę-literatūrinę kompoziciją paruošė lituanistė Dainora Biliūnaitė su Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos gimnazistais Augustu Kuzma, Urte Marcinkevičiūte, Akvile Semionovaite, Agne Andriuškevičiūte.

Šventinę programą taip pat kūrė folkloristė Sigita Gudonienė su vaikų lopšelio darželio „Sartukas“

auklėtiniais bei jungtiniu liaudiškos muzikos kapelos ir „Du sietai“ kolektyvu; muzikos mokytojai Dalia Deinienė, Juozas Švedas, Margarita Simokaitytė, Regina Gadliauskienė, Rita Vingilytė, Eglė Kuzmienė, kurie puikiai parengė jaunuosius talentus – Dusetų meno mokyklos vokalistus ir muzikantus. Šauniai pasirodė Andriaus Meškausko vadovaujamas šokių kolektyvas „Vijūnėlis“. Klausėmės moterų ansamblio „Svaja“, moterų choro „Versmyna“ svajingų dainų.

Užbaigti noriu gimnazistės Agnės žodžiais, išsakytais koncerto pabaigoje: „Nepamirškime džiaugtis šia diena, neleiskime, kad kasdienybė užgožtų jos prasmę. Tegu Vasario 16-osios dvasia išlieka gyva mumyse daugybę metų. Tegu mažos valstybės išdidus nepriklausomybės jausmas būna perduodamas iš kartos į kartą. Tegul mūsų norai užaugina gražią LIETUVĄ!“

Vilija Visockienė