Padėkos popietė „Pabūkime kartu“

Padėka Rimui VaitukaičiuiPrieš pat pavasario atostogas į Dusetų kultūros centrą sugūžėjo gausi minia žmonių. Mokytojus, mokinius ir jų tėvelius Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija pakvietė į padėkos popietę „Pabūkime kartu“.  Popietę pradėjo gimnazijos direktorius Gintautas Kuzma. Padėkojęs visiems, radusiems laiko atvykti į šį renginį, jis kalbėjo: „Šie mokslo metai – Mokyklos bendruomenės metai. Mokykloje svarbūs visi – mokiniai, mokytojai, tėvai. Kai visi bendradarbiauja, vyrauja sutarimas, mokiniai pasiekia geresnių ugdymosi rezultatų. Meilė, supratimas, šiluma – tai yra tik keletas dalykų, kurie telpa žodyje šeima.  Sveikas, aktyvus, kūrybingas žmogus gali išaugti tik toje aplinkoje, kur mato gražų pavyzdį, jaučia palaikymą, yra skatinamas.

Nėra tokių padėkos žodžių, kuriais galima būtų išsakyti dėkingumą  tėvams, seneliams, randantiems laiko mylėti savo vaikus ir kasdien lydintiems juos į mokslo ir žinių pasaulį.

Geriausia doro žmogaus gyvenimo dalis yra jo maži, neįvardyti geri darbai ir meilės kupini poelgiai. Kinų patarlė teigia, kad didžiosios malonės sklinda iš dangaus, o mažosios – iš žmogaus“.

Tėveliams, kurių vaikai gerai mokosi, aktyviai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, renginiuose bei  garsina gimnaziją, jis įteikė Padėkas. Net trisdešimt tėvelių galėjo pasidžiaugti padėkomis.

Taip pat gimnazijos direktorius pasveikino ir narius, išrinktus į  gimnazijos tarybą bei palinkėjo sėkmingo darbo. Be septynių mokytojų ir septynių mokinių, išrinkti ir tėvelių atstovai: Ilona Laučiuvienė, Dalius Lingė, Birutė Razmanavičienė, Rolandas Sinkevičius, Asta Andriuškevičienė, Virginija Mazūrienė, Vilma Kondrašovienė.

Baigdamas kalbą direktorius  linkėjo  ir toliau tiesti žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, nepritrūkti energijos, neprarasti stiprybės, rūpintis vaikais, kad jų rezultatai džiugintųir mokytojus ir tėvelius.

Netrukus visi žiūrovai buvo pakviesti pasižiūrėti meninę kompoziciją  „Lietus“, kurią rengė mokytojos Eglė Kuzmienė, Dainora Biliūnaitė, kultūros centro darbuotojos Sigita Gudonienė bei Margarita Simokaitytė. Aštuoni gimnazistai posmais kvietė visus susimąstyti apie lietų, koks jis iš tiesų yra. Ar jis tikrai toks liūdnas, kaip mums atrodo, o gal mes tiesiog kažko neįžvelgiame? Meninė kompozicija žavėjo ne tik puikiais skaitovais, bet ir mokytojos  Eglės Kuzmienės,  Margaritos Simokaitytės bei  mergaičių Gabijos Malažinskaitės ir Godos Kazlaitės skambiais balsais. Joms ir merginų ansambliui akomponavo septintokė Rusnė Kaškauskaitė. Kiekvieną sėdintį salėje tikrai sužavėjo ir šypseną sukėlė mažiausiųjų šokis, skambant Ingos Jankauskaitės dainai „Lašeliai“. Popietė pavyko, nes dar ilgai skambėjo plojimai ir švietė šypsenos veiduose.

Gimnazija nuoširdžia dėkoja   visiems,  prisidėjusiems prie šio renginio: mokytojai Svetlanai Raugienei, kuri pasirūpino salės dekoracijomis bei Dusetų kultūros centro darbuotojams Olivijui Čypui, Margaritai Simokaityei, Sigitai Gudonienei, talkinusiems viso renginio metu.

 

Simona BIVEINYTĖ

Kompozicija Lietus Padėka Rimui Vaitukaičiui