Sambūris „Gerumo ąžuolas“ – Dusetose

Rugsėjo 19 d. Dusetose viešėjo sambūrio „Gerumo ąžuolas“ nariai iš Kauno. Šis sambūris plačiai Lietuvoje žinoma organizacija, įkurta kauniečių šeimų iniciatyva, šiuo metu jungia įvairių profesijų žmones: medikus, gamtosaugininkus, miškininkus, kultūros ir meno atstovus, mokslininkus, ūkininkus ir verslo atstovus iš skirtingų Lietuvos miestų ir miestelių. Iniciatyvos Garbės narys yra Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

Svečiai pirmiausiai apsilankė Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje, kur juos pasitiko Zarasų savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios parapijos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos Dusetų skyriaus pirmininkė Vilhelmina Dubnikova, Dusetų sporto klubo „Ainiai“ prezidentas Eugenijus Deksnys, Dusetų bendruomenės nariai.

Apie galerijos įkūrimą prieš 25 – ius metus, jos plačiai vykdomą parodinę veiklą, galerijos menininkus papasakojo parodų kuratorė, fotomenininkė Normantė Ribokaitė. Dailininkas, pedagogas Romualdas Pučekas kalbėjo apie Dusetų Kazimiero Būgos mokykloje ilgus metus gyvavusį sustiprintą dailės mokymą, meno mokyklos įsteigimą.

Apžiūrėję dailės galerijoje veikiančias parodas, sambūrio „Gerumo ąžuolas“ nariai nuvyko į tautodailininko Eriko Čypo Amatų centrą. Ten juos svetingai priėmė šeimininkai Erikas ir Daiva Čypai. Sudalyvavę edukacinėje pamokėlėje, įsigiję medžio drožinių, nusifotografavę prie Laisvės kario Nepriklausomybės aikštėje, delegacija patraukė į Dusetų skulptūrų parką, kuris 2008 m. įsteigtas Dusetų dailės galerijos iniciatyva.

2008 m. rugpjūčio 28 d. Dusetose lankėsi LR Prezidentas Valdas Adamkus. Vizito metu skulptūrų parke Prezidentas pasodino ąžuoliuką, bendravo su skulptūrų autoriais. Ąžuoliukas jau nemažas, puikiai auga. Apie susitikimą su Prezidentu 2008 m. pasakojęs Dusetų seniūnas S. Kėblys priminė, kad V. Adamkus prisidėjo prie naujo modernaus Kultūros centro Dusetų dailės galerijos pastato atsiradimo Dusetose.

Prie Prezidento ąžuoliuko visa grupė įsiamžino bendroje nuotraukoje. Sambūrio „Gerumo ąžuolas“ prezidentas, UAB „Gija“ vadovas Valdas Pacevičius S. Kėbliui perdavė V. Adamkaus dovaną – dienoraščių knygą „Paskutinė kadencija“. Įteiktos dovanos ir Prezidentui – istorinė nuotrauka, kurioje V. Adamkus sodina ąžuolą Dusetų skulptūrų parke ir leidinys „„Dusetos. Seniau ir dabar“.

Klebonas kan. S. Krumpliauskas pakvietė visus į Dusetų Švč. Trejybės bažnyčią, kur svečiai buvo sutikti solisto Tado Grinevičiaus atliekamos iškilmingos giesmės garsais. Sambūrio nariai dėmesingai išklausė klebono kan. S. Krumpliausko pasakojimą apie ilgus šimtmečius skaičiuojančią Dusetų bažnyčią ir joje saugomus dailės paminklus, iš kurių garsiausias – paveikslas „Marija su kūdikiu“.

„Gerumo ąžuolai” jau žaliuos ir Dusetose, pasodinti Pauliaus Širvio parke. Abu jie vardiniai – vienas skirtas LR Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, kitas poeto Pauliaus Širvio 100-mečiui. Juos sodino B. Sakalauskas, V. Pacevičius, visi dalyvavę šioje šventėje – linkėdami ąžuoliukams augti tvirtiems, o Prezidentui Valdui Adamkui – geros sveikatos. B. Sakalauskui buvo įteiktas vardinis medalis už nuopelnus „Gerumo ąžuolui“ ir Lietuvos gamtos apsaugai.

Pasak sambūrio prezidento V. Pacevičiaus, didžiausia svajonė, kad ne tik sambūrio nariai ir visi geros valios žmonės, bet ir kiekvienas lietuvis, vietoj kiekvieno nukirsto medžio atsodintų po ąžuolą. 2006 m. įkurtas pilietinis sambūris visoje Lietuvoje jau pasodino tūkstančius ąžuolų.

Vilija Visockienė, nuotr. autorės