Sankt Peterburgo kapelos choro koncertas Dusetose

DSC0491-9Gegužės 11 d. Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje klausėmės įspūdingo Valstybinės akademinės Sankt Peterburgo kapelos choro koncerto. Šio kolektyvo vizitas priderintas prie pavasarį vykstančių Rusų kultūros dienų. Prieš atvykdamas į Dusetas, choras koncertavo Vilniuje ir Rokiškyje.
Koncertas buvo dviejų dalių. Pirmoje skambėjo Rusijos sakralinė, antroje – liaudies dainos. Kiekvieną kūrinį pristatė ir šiltai su publika bendravo kolektyvo meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, Rusijos Federacijos valstybinės premijos laureatas Vladislov Černušenko.
Sankt Peterburgo valstybinė akademinė kapela choras yra seniausia profesionali krašto muzikos įstaiga, kuri įtakojo visos Rusijos kultūros plėtrą. Būtent čia atsirado ir vystėsi pagrindinės muzikos meno ir ugdymo kryptys. Jau keletas šimtmečių pirmasis Rusijos profesionalus choras nenustoja žavėti savo meistriškumu, o kritikai kapelos chorą vis dar priskiria prie geriausių pasaulio kolektyvų sąrašo. 1479 m. rugpjūčio 12 d. laikoma kapelos gimimo diena, kai Didžiojo Maskvos kunigaikščio Ivano III įkurtas Valstybinis giedančių dvasinių tarnautojų choras dalyvavo Uspensko soboro pašventinime. Kapela ir toliau rūpestingai puoselėja ir papildo savo repertuaro „aukso fondą“. V. Černušenko ir jo vadovaujamo kolektyvo jėgomis prikeltas gyventi vertingiausias krašto kultūros palikimas – Rusijos sakralinės muzikos kūriniai. Svarbią vietą kapelos repertuare užima šiuolaikinių kompozitorių kūriniai. Visa tai leidžia kapelos chorui aktyviai koncertuoti tiek Rusijos miestuose, tiek ir užsienyje. Stulbinantis yra kolektyvo universalumas – sudėtingiausius Vakarų klasikinės muzikos kūrinius jis atlieka savo jėgomis, be kviestinių solistų. Koncerto metu girdėjome ne tik rusiškas giesmes ir dainas. Viena giesmių iš serbų autoriaus sukurtos Šventojo Jono Auksaburnio liturgijos skambėjo romų kalba. Na, o po choro sudainuotos (beveik be akcento!) lietuvių liaudies dainos „Tiesus kelias vieškelėlis“ pilnutėlė žiūrovų salė ilgai griaudėjo nuo aplodismentų ir ovacijų. Koncerto pabaigoje choristams bei dirigentui dėkojo ir gėles bei tradicinį lietuvišką šakotį įteikė Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas.

Parengė V. Visockienė