ŠIRDIES KALBĖJIMAS IŠREIKŠTAS ŽODŽIAIS

DSCF1763Lapkričio 5 dieną Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje vyko naujos knygos pristatymo šventė. Šį renginį pavadinau švente todėl, kad šios knygelės autorei Joanai Stašienei ši diena – viso gyvenimo svajonės išsipildymas, širdies kalbėjimo įprasminimas ir taurių išgyvenimų atskleidimas poezijos mylėtojams.

Joana Stašienė – Dusetų literatų klubo „Atgaiva“ narė. Čia, tarp savo bendraminčių ji išdrįso paskaityti savo kūrybos eilėraščius, čia ji pasijuto galinti dalintis savo svajonėmis, klausytis klubo narių skaitomos kūrybos. Pirmieji jos eilėraščiai buvo atspausdinti klubo almanache „Laiko tėkmė“.

Kukli, tyli, mažamokslė Joana Stašienė jau nuo 16 metų pradėjo užrašinėti į mokyklinius sąsiuvinius savo paprastučius, naivius eilėraščius. Jokių mokslų ji nebaigė, nes augo aštuonių brolių ir seserų šeimoje, kur kiekvienas duonos kąsnelis buvo savo rankomis uždirbtas. Joana pasakojo, kad ir dirbdama sunkiausius darbus mintimis ir svajonėmis nulėkdavo į labai žavintį poezijos pasaulį. Ji kūrė mintyse, taip palengvindama savo nepritelkius, sunkų darbą, neįgyvendintas svajones apie mokslą. Nedaug ankstyvųjų eilėraščių Joana surašė į sąsiuvinius – ji niekada netikėjo, kad kada nors jos kūryba bus išspausdinta – nei lėšų, nei sklandžiai, be klaidų sudėtų posmelių, kuriuos būtų galima atiduoti spaudai ji nesugebėjo parašyti..Savo kūrinėlius pradėjo kaupti tik tapusi literatų klubo „Atgaiva“ nare. Klube yra tokia tradicija – kiekviename klubo narių suėjime buvo skaitomi naujausi parašyti kūrinėliai. Visas klubo nares žavėjo Joanos eilių paprastumas, nuoširdumas, giliai tikinčio žmogaus meilė Dievui, noras sudėti į eilėraščius visus išgyventus jausmus ir žodžius, kurių ji nedrįso papasakoti.

Nedidelė, melsvu viršeliu poezijos knygelė pavadinta „Tikėjimo laimė“ tikriausiai niekada nebūtų pasiekusi skaitytojų, jeigu Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekos vedėja Elena Gaižiuvienė nebūtų surinkusi Joanos prirašytų sąsiuvinėlių ir nebūtų nusprendusi, kad šie nuoširdūs žodžiai, tas paprasto žmogaus sielos skambėjimas, bus įdomus skaitytojams. „Atgaivos“ klubo narių tarpe atsirado ir dailininkė Genovaitė Žilinskienė, kuri sukūrė paveikslėlius, tobulai priderintus prie Joanos eilėraščių.

Padedant Zarasų rajono savivaldybės viešąjai bibliotekai birželio mėnesį buvo išleistas Joanos Stašienės kūrybos kompiuterinis varijantas – tik 2 egzemplioriais. Šis leidinėlis gražiai papildė Joanos švenčiamą brandų jubiliejų ir Dusetų Kraštiečių suėjime jai skirtą nominaciją „už nuoširdų darbą Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje ir jos šventoriuje“.

Elenos Gaižiuvienės rūpesčiu Joanos Stašienės eilėraščių sąsiuviniai nukeliavo į Utenos spaustuvę ir knygelė „Tikėjimo laimė“ jau išleista 100 egz. tiražu. Tai džiugus įvykis Dusetų literatų klubui, nes kiekvienos naujos knygos pasirodymas tampa didele švente į kurią pakviečiami ir dusetiškiai. Labai prasmingai įsipaišė į renginio panoramą lieratų klubo „Atgaiva“ narių, Elenos Antonovos ir Janės Grigėnienės muzikinės pertraukėlės, kurių metu buvo dainuojamos jų pačių žodžiais ir muzika sukurtos dainos, akomponuojant akordeonu. Renginį vedė šių eilučių autorė, panorėjusi radaguoti Joanos kūrinėlius.

Į Joanos Stašienės poezijos knygelės „Tikėjimo laimė“ sutiktuves susirinko gausus būrys poezijos mylėtojų. Atvyko Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, bendruomenės atstovai Vytautas Čypas ir Vilma Jarmalavičiene, Joanos bendramintės „Gyvojo rožinio“ draugijos narės, kaimynės, vienturtė dukra. Išgirdome daug gražių žodžių skirtų knygelės autorei už nuoširdžius eilėraščius, už drąsą taip jautriai ir atvirai kalbėti apie bendravimą maldose su Aukščiausiu ir Dievo Motina Marija.

Su ašaromis akyse Joana glaudė prie krūtinės daugybę gėlių ir šluostė džiaugsmo ašaras. Nuoširdžiai padėkojusi visiems padėjusiems išleisti jos pirmąją knygelę, visiems parėmusiems materialiai, pakvietė prie arbatos puodelio ir ši graži literatūrinė popietė dar ilgai neleis Joanai pasinerti į kasdieninius rūpesčius. „Aš vėl pilna minčių ir žodžių, parėjusi į namus vėl rašysiu apie draugystę ir žmonių atjautą ir gerumą…“, – kalbėjo Joana, sujaudinta gražių palinkėjimų ir draugiškų apkabinimų.

 

                                                      Marija   VARENBERGIENĖ