ŠVENTOSIOS ŠEIMOS PAVEIKSLAS DAR KELIONĖJE

DSC_1882Šių metų balandžio mėnesį Šventosios Šeimos paveikslas, pašventintas kanauninko Stanislovo Krumpliausko Dusetų Švč. Trejybės bažnyčioje, pradėjo savo kelionę į parapijiečių šeimas.

„Kaip jau žinote, – paveikslą lydinčiame žurnale rašo Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, – šie, 2014 metai Popiežiaus paskelbti Šeimos metais. Ta proga Šventosios Šeimos paveikslas išsiunčiamas į mūsų Švč. Trejybės parapiją. Jis turi aplankyti kiekvieną šeimą, kiekvieną namą ar butą.

Vienoje šeimoje pabuvęs parą, ar kiek ilgiau, perduodamas kitiems, ir tokiu būdu, turės apkeliauti visą miestelį, Užtiltę, kaimus, vienkiemius, gyvenvietes.

Šiuo Švento paveikslo apsilankymu namai ir šeimos gauna Ypatingąjį Palaiminimą.“

Spalio mėnesio pradžioje šis pašventintas paveikslas atkeliavo į Dusetų miestelio Vytauto gatvę, šių eilučių autorės namus. Paveikslą lydinčiame žurnale buvo padarytas jau 445 įrašas. Reiškia –  tiek šeimų aplankė šis prasmingas ir šeimos gyvastingumą simbolizuojantis  paveikslas. Atkreipiau dėmesį, kad  šis paveikslas parapijiečių buvo laukiamas  –  į apsilankymų žurnalą buvo įrašyti net ir tie šeimos nariai, kurie dabar gyvena kituose miestuose ar net užsienyje.  Reiškia, malda prie šio paveikslo apjungė palaimos ir tikėjimo bendrystei visus, su kuriais ir už kuriuos buvo melstasi.

Įdomu, kad šio paveikslo kelionei nebuvo nužymėti maršrutai, nebuvo paskirtas atsakingas asmuo, kuris galėtų stebėti šio paveikslo piligrimystę. Tačiau paveikslas, tarsi gyvas, keliavo iš namų į namus ir buvo su pagarba  sutinkamas ir rūpestingai atiduodamas iš rankų į rankas. Žinau vieną atvejį, kada paveikslo turėtoja, vieniša močiutė,  palaukė kada atvažiuos jos seserys ir kiti giminaičiai iš atokių rajonų, ir tik tada paskyrė kelias valandas bendrai maldai už visus šeimos narius, net ir išvykusius iš Lietuvos.

Kita jauna šeima, sulaukusi Šventosios Šeimos  paveikslo jį nufotografavo, ir padariusi kelias labai kokybiškas kopijas,  įrėmino ir  išdalino savo artimiesiaiems.

Baigiasi  2014 – tieji, bažnyčios paskelbti Šeimos Metais, o paveikslas vis dar keliauja po mūsų parapiją. Šiuo metu jis randasi Dusetose, aplankęs daugiau, kaip 500 šeimų. Tai kilnus ir dvasingas Dusetų klebono kanauninko Stanislovo Krumpliausko organizuotas renginys, jautriai palietęs kiekvienos šeimos gyvenimą. Klebonas Stanislovas tikisi, kad iki metų pabaigos paveikslas  bus apkeliavęs visą mūsų parapiją.

Nuostabu tai, kad net sentikių ir stačiatikių šeimos, gyvenančios mūsų parapijoje, su didele pagarba priėmė šį paveikslą, prie jo meldėsi ir prisijungė prie maldos bendrystės už šeimų stiprybę.

Marija VARENBERGIENĖ

DSC_1882 DSC_1874