TARPTAUTINIS PATARLIŲ PROJEKTAS „KOL GYVENI, TOL IR MOKAISI“ DUSETOSE

Prieš kelerius metus Vilniaus universiteto anglų kalbos dėstytojai Rasai Bačiulienei kilo mintis pasigilinti, palyginti įvairių kalbų patarles ir pasiūlyti jas iliustruoti skirtingų šalių vaikams. Tokia buvo tarptautinio projekto „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ pradžia. Pirmiausia buvo išleistos lietuvių-anglų ir lietuvių-rusų patarlės, o štai trečiojoje tęstinio patarlių projekto dalyje dalyvavo Lietuvos ir Vokietijos moksleiviai. Mokiniai iš lietuviškų mokyklų piešė lietuviškas patarles, o jų vokiškus atitikmenis iliustravo vaikai iš Vokietijos. Taip gimė iliustruotas žodynas „Lietuvių–vokiečių patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Deutsch-Litauische Sprichwörter. Der Mensch lernt, solange er lebt“ (išleido VšĮ „Pamėginčius“).

Lietuvai projekte atstovavo ir Zarasų rajono Dusetų meno mokykla bei Zarasų rajono Kazimiero Būgos gimnazija. Moksleivius į projektą įtraukė mokytojai Svetlana Raugienė ir Eugenijus Raugas.

Gegužės 25 dieną patarlių žodyno sudarytoja Rasa Bačiulienė atvyko pristatyti naujos knygos į Dusetas. Bibliotekos koridoriuje buvo parengta paroda – iškabinti vaikų piešiniai, patekę į minėtą knygą. Parodą parengė mokytoja Svetlana Raugienė.

Susitikime dalyvavo gausus vaikų būrys – ne tik tie, kurie iliustravo patarles, bet ir jų bendraklasiai. Renginys buvo labai gyvas. R. Bačiulienė paruošė smagių užduočių vaikams ir jų mokytojams. Norint jas atlikti reikėjo ne tik sumanumo, bet ir lietuvių kalbos išmanymo. Renginio dalyviai buvo suskirstyti į kelias komandas ir reikėjo kuo greičiau patarlės pradžiai surasti pabaigą. Greičiausiai užduotį atlikusi komanda buvo apdovanota magnetiniais knygų skirtukais. Na, o vaikai labai nekantravo apimti į rankas šviežiai atspausdintą knygą ir atsivertę rasti piešinį su savo pavarde. Taip pat buvo labai smalsu, kaip tą pačią patarlę iliustravo bendraamžiai iš Vokietijos. O renginį muzikiniais kūriniais papuošė Dusetų meno mokyklos akordeonistai (mokytojas Juozas Švedas).

Primename, kad pirmojoje projekto dalyje dalyvavo Lietuvos ir Jungtinės Karalystės moksleiviai. Buvo išleistas moksleivių iliustruotas žodynas „Lietuvių-anglų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Live and Learn“, kurį Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija atrinko atstovauti Lietuvą prestižinėje tarptautinėje Londono knygų mugėje 2017. Antrojoje projekto dalyje dalyvavo lietuvių ir rusų tautybių moksleiviai. Buvo išleistas iliustruotas žodynas „Lietuvių–rusų patarlės. Kol gyveni, tol ir mokaisi. Литовско-русские пословицы. Век живи, век учись“, kuris dalyvavo tarptautinėje Frankfurto knygų mugėje 2017.

Visus tris patarlių žodynus autorė padovanojo Dusetų K. Būgos bibliotekai.

Šis projektas – tai ne tik puiki priemonė puoselėti lietuviškąją kultūrą ir gimtąją kalbą, bet ir puikus tarpkultūrinio bendradarbiavimo pavyzdys.

Projekto partneriai:

Vilniaus universitetas, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje, Goethe‘s institutas Vilniuje, Vokiečių akademinių mainų tarnyba (DAAD)

Projekto dalyviai:

Zarasų rajono Dusetų meno mokykla, Zarasų rajono Kazimiero Būgos gimnazija, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Vilniaus Valdorfo mokykla, Vilniaus raj. Skirgiškių km. Žalioji mokykla, Štutgarto Freie Waldorfschule am Kräherwald ir Berlyno Freie Waldorf Schule am Prenzlauer Berg

Projekto rėmėjai:

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Indrė Klimkaitė