Vienijantis kūrybos džiaugsmas

DSC00708-2Balandžio 11 d. Dusetose svečiavosi devyniolika Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ narių. Viešnios į svečius atvyko pabendrauti su kūrybinės amatų draugijos „Dusetėlė nuo Sartų” moterimis, apsikeisti patirtimi, artimiau pažinti mūsų kraštą.

Pirmiausiai visa gausi grupė apsilankė Dusetų šventovėje – Švč. Trejybės bažnyčioje, pakerėjusia savo senovine dvasia ir įspūdinga išvaizda. Malonia staigmena ekskursantėms tapo žinia, kad čia tarnystę einantis klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas stipriais saitais susijęs su Biržais – jis aštuonerius metus dirbo vikaru Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Sartų regioninio parko direkcijoje ekskursiją šiltai priėmė, nuodugniai su ekspozicija supažindino regioninio parko specialistas informacijai Rimvydas Striška. Apžiūrinėjant įvairiausius gamtos eksponatus, klausant pasakojimų apie Sartų regioninio parko įdomiausius gamtos ir kultūros saugomus objektus, senovės sėlių gyvenimo būdą, valanda pralėkė nejučiomis. Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje grupę nuoširdžiai pasitiko direktorius Alvydas Stauskas. Jis pristatė savo akvarelės ir tapybos kūrinių parodą, papasakojo apie galerijos ir kultūros centro įkūrimą, aprodė renginių ir koncertų salę. Moterys liko sužavėtos tiek dailininko A. Stausko kūryba, tiek įspūdingais kultūros rūmais tokiame nedideliame miestelyje.

Pasivaikščiojusias gražiai sutvarkyta Sartų ežero pakrante, apžiūrėjusias skulptūrų parke esančias skulptūras, įsiamžinusias bendroje nuotraukoje ant pontoninio tilto viešnias „Dusetėlės nuo Sartų” vadovė Vera Brogienė pakvietė į Dusetų seniūnijoje esančias bendruomenės patalpas. Čia jos buvo vaišinamos gardžiais pietumis, kuriuos bendromis jėgomis paruošė vadovė su amatų draugijos narėmis Inesa Breduliene, Aldona Žiliukiene. Šios moterys, o taip pat Onutė Puodžiukienė, Elena Antonova, Bronė Latvėnienė niekuomet neatsisako padėti organizuojant draugijos renginius, susiėjimus, noriai ir su uždegančiu entuziazmu visur dalyvauja. Viešnios neliko skolingos ir traukė iš krepšelių lauktuves – biržietiškus pyragus. Papietavus tęsėsi kultūrinė programos dalis. Pirmiausiai Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ pirmininkė Banga Joneliūkštienė plačiau papasakojo apie šį klubą, jo susikūrimo istoriją ir puoselėjamą bendrą veiklą – pažintines išvykas, rengiamas parodas, dalyvavimą miesto švenčių mugėse. Asociacija „Fantazijų skrynia“ įsikūrė prieš trejus metus, ir jai netrūksta nei idėjų, nei noro augti bei tobulėti. Draugijos pagrindinis tikslas – suvienyti Biržų rajono amatininkus, menininkus ir kitus rankdarbius mėgstančius gyventojus, siekiant bendrų tikslų įgyvendinimo, tarpusavio bendradarbiavimo ir jiems atstovavimo. Klubas vienija pačių įvairiausių profesijų bei amžiaus kūrybingus žmones. O prasidėjo viskas nuo labai paprasto moteriško noro – atitrūkti nuo kasdienybės, buities rūpesčių ir susikurti oazę, kur galima ir pabendrauti, ir užsiimti kūrybine veikla. Materialios naudos, kaip sakė asociacijos vadovė, jos neturinčios, Lietuvoje rankų darbas nors ir vertinamas, tačiau nelabai perkamas. Svarbiausia yra bendravimas, dvasinis tobulėjimas. Tą smagiau daryti bendrų pomėgių turinčių žmonių draugijoje. Kūrybinės amatų draugijos „Dusetėlė nuo Sartų” vadovė V. Brogienė viešnioms papasakojo apie mūsų draugijos veiklą. Įsikūrusi 2007 m., draugija nuveikė labai daug – saugo ir puoselėja Dusetų krašto liaudies amatus, tradicijas ir papročius, vienija kūrybingus žmones, suteikia jiems galimybes savo dirbinius eksponuoti – parduoti mugėse, amatų šventėse, rengia autorines ir grupines narių dirbinių parodas, rengia pažintines išvykas. 2009 m. Dusetų kūrybinė amatų draugija „Dusetėlė nuo Sartų“ tapo Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės nare.

Popietės metu buvo pristatyta šio straipsnelio autorės karpinių paroda, kurios tema – žmonių tarpusavio ryšius saugantys ir globojantys angelai sargai. Dėmesingai išklausyti mūsų poetės Elenos Antonovos jautriai perskaityti poezijos posmai iš jos eilėraščių rinktinės. Kvapnios žolelių arbatos receptais pasidalino Bronė Latvėnienė. Na, o galiausiai visų laukė siurprizas: vadovė Verutė parodė savo visos žiemos darbą – kelias dešimtis spalvingų, didelių nertų skarų. Buvo surengtas šių skarų demonstravimas, padovanojęs daug smagių emocijų ir juoko tiek auksarankei meistrei, tiek visoms moterims, netikėtai tapusioms modeliais.

Apsikeitus atminimo suvenyrais, telefonų numeriais, pasižadėjus nepamiršti vienoms kitų ir dar ne kartą susitikti, viešnias palydėjome į jų autobusiuką.

Turininga diena pralėkė lyg mirksnis, tačiau neišdildomi šio susitikimo įspūdžiai, sielų giminingumo jausmas dar ilgai neapleis, skatins moteris imti į rankas savo darbo priemones, vėl ir vėl pasinerti į kūrybinį džiaugsmą, kurio dėka ir pačios praturtėja, ir tais dvasiniais turtais dalinasi su visais mumis.

Vilija Visockienė

DSC00764- (Custom) DSC00731- (Custom) DSC00708-2 DSC00698-